Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2008/4

Příčiny globální finanční krize a selhání regulace


[plný text (PDF)]

Petr Musílek

Globální finanční krizi lze definovat jako výrazné zhoršení velké většiny finančních indikátorů, projevující se nedostatečnou likviditou finančního systému, rozsáhlou insolventností finančních institucí, nárůstem volatility výnosových měr finančních instrumentů, výrazným poklesem hodnoty finančních a nefinančních aktiv a podstatným snížením rozsahu alokace úspor ve finančním systému. Současnou globální finanční krizi lze dekomponovat na jednotlivé, dílčí krize, mezi které lze zařadit úvěrovou krizi, krizi likvidity a investiční krizi. Mezi základní příčiny globální finanční krize patří: nemovitostní bublina, nadměrná úvěrová expanze, nadměrná spekulace, finanční panika, selhání regulace a institucionální nedokonalost globálního finančního trhu.

JEL klasifikace: E44, G10

Reference:
[1] Akerlof, P. – Romer, P. (1993): Looting: The Economic Underworld of Bancruptcy for

Profit. Brookings Papers on Economic Activity, 1993, roč. 25, č. 2, s. 1-73.

[2] Blanchard, O. – Watson, M. (1982): Bubbles, Rational Expectations, and Financial

Markets. In.: Wachtel, P. (ed.): Crises in the Economic and Financial Structure. Lanham,

Lexington Books, 1982.

[3] Deutsche Börse (2001): Neuer-Markt-Report 2001. Frankfurt am Main, Deutsche Börse,

2001.

[4] Diamond, D. – Dybving, P. (1983): Bank Runs, Liquidity and Deposit Insurance. Journal

of Political Economy, 1983, roč. 91, č. 3, s. 401-419.

[5] Dimson, E. – Marsh, P. – Stauton, M. (2002): Triumph of the Optimists. 101 Years of

Global Investment Returns. Princeton, Princeton University Press, 2002.

[6] Dvořák, P. (1999): Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha, Linde, 1999.

[7] Federal Reserve System (2008): Flow of Funds Accounts of the United States, Second

Quarter 2008. [on-line], Washington, D. C., Federal Reserve System, c2008, [cit. 13. 9.

2008], <http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1r-1.pdf>.

[8] Fisher, I. (1932): Booms and Depressions. New York, Adelphi, 1932.

[9] Johnson, S. (1999): Does Investor Protection Matter? Evidence from Germany‘s Neuer

Markt. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 1999.

[10] Minsky, H. P. (1995): Financial Factors in the Economics of Capitalism. Journal of

Financial Services Research, 1995, roč. 9, č. 3-4, s. 197-208.

[11] Mishkin, F. S. (1999): Lessons from the Asian Crisis. Journal of International Money and

Finance, 1999, roč. 18, č. 4, s. 709-723.

[12] NYSE (1980-2000). Fact Book. New York, New York Stock Exchange, 1980-2000.

[13] Revenda, Z. (1999): Centrální bankovnictví. Praha, Management Press, 1999.

[14] Standard & Poor's (2008a): S&P Case-Schiller Home Price Indices. [on-line], New

York,,Standard & Poor's, c2008, [cit. 13. 9. 2008],

<http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.topic/indices_csmahp/0,0,

0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0.html>.

[15] Standard & Poor's (2008b): S&P Global Equity Indices. [on-line], New York, Standard

& Poor's, c2008, [cit. 13. 9. 2008],

<http://www.globalindices.standardandpoors.com/sandp/CompositeReturns?rp=returns&

report=compositex&index=bmi&type=b&currency=us>.

[16] Thomson Reuters (2008): Global Collateralized Debt Obligations. [on-line], Debt

Capital Markets Review, 2008, č. 2, c2008, [cit. 13. 9. 2008],

<http://www.thomsonreuters.com/content/PDF/financial/league_tables/de/2008/2Q08_de

bt_capital.pdf>.

[17] Thomson Reuters (2007): Global Collateralized Debt Obligations. [on-line], Debt

Capital Markets Review, 2007, č. 4, c2007, [cit. 13. 9. 2008],

<http://www.thomsonreuters.com/content/PDF/financial/league_tables/de/2007/4Q07_D

ebt_Capital_Markets_R1.pdf>.