Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Postavení SDR v mezinárodním měnovém systému


[plný text (PDF)]

Jana Marková

Předložená stať se zabývá SDR emitovanými Mezinárodním měnovým fondem počátkem sedmdesátých let. Jde o rezervní aktivum, jehož emise měla snížit závislost tvorby devizových rezerv na zásobách zlata a platební bilanci USA. Po rozpadu bretton-woodského měnového systému se SDR měly stát základním rezervním aktivem, pomocí kterého by bylo možné kontrolovat a regulovat mezinárodní likviditu. Záměrem příspěvku je analyzovat jejich dosavadní roli v mezinárodním měnovém systému a ukázat na problémy, které brání tomu, aby mohly plnit všechny funkce světových peněz a stát se tak globální měnou, na které by spočíval mezinárodní měnový systém. Pozornost je věnována i charakteristice mechanismu alokace a použití SDR a rovněž principu stanovení jejich hodnoty a úrokové sazby

Klíčová slova: Devizové rezervy, Mezinárodní likvidita, Zvláštní práva čerpání

JEL klasifikace: F33

Reference:
[1] eTrend.sk (2012): Čína tlačí jüan medzi svetové meny. [on-line], Bratislava, Trend

holding, c2012, [cit.: 25. 9. 2013],

<http://ekonomika.etrend.sk/svet/cina-tlaci-juan-medzi-svetove-meny.html>.

[2] IMF (1985): International Financial Statistics, Yearbook 1985. Washington, D. C.,

International Monetary Fund, 1985.

[3] IMF (1990): International Financial Statistics, Yearbook 1990. Washington, D. C.,

International Monetary Fund, 1990.

[4] IMF (2005): International Financial Statistics, Yearbook 1985. Washington, D. C.,

International Monetary Fund, 2005.

[5] IMF (2012): International Financial Statistics, Yearbook 1990. Washington, D. C.,

International Monetary Fund, 2012.

[6] IMF (2010a): Reserve Accumulation and International Monetary Stability. [on-line],

Washington, D. C., International Monetary Fund, 2010, [cit.: 25. 9. 2013],

<http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041310.pdf>.

[7] IMF (2010b): IMF Executive Board Concludes 2009 Article IV Consultation with the

Syrian Arab Republic. Washington, D. C., International Monetary Fund, 2010, [cit.: 25.

9. 2013], <http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1042.htm>.

[8] IMF (2010c): Der Internationale Währungsfonds. Jahresbericht 2010. [on-line],

Washington, D. C., International Monetary Fund, 2010, [cit.: 25. 9. 2013],

<http://www.imf.org/external/german/pubs/ft/ar/2010/ar10_deu.pdf>.

[9] IMF (2013a): Currency Amounts in New Special Drawing Rights (SDR) Basket. [online],

Washington, D. C., International Monetary Fund, 2013, [cit.: 25. 9. 2013],

<http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/sdrbasket.htm>.

[10] IMF (2013b): SDR Interest Rate Calculation. [on-line], Washington, D. C., International

Monetary Fund, 2013, [cit.: 25. 9. 2013],

<http://www.imf.org/external/np/fin/data/sdr_ir.aspx>.

[11] Jiránková, M. (2011): Nový globální měnový a finanční systém a otázka hegemonie. Acta

Oeconomica Pragensia, 2011, roč. 19, č. 6, s. 3-20.

[12] Klausová, L. (1985): SDR - zvláštní práva čerpání po patnácti letech existence. Finance a

úvěr, 1985, roč. 35, č. 6, s. 404-418.

[13]Marková, J. (2006): Mezinárodní měnová spolupráce. Praha, Oeconomica, 2006.

[14]Marková, J. (2012): Reformní kroky Mezinárodního měnového fondu. Český finanční a

účetní časopis, 2012, roč. 7, č. 4, s. 71-87.

[15] Sedláček, P. (2008): Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Praha, C. H. Beck, 2008,

[16] Sucharda, B. (1979a): Články dohody. Praha, Československá obchodní a průmyslová

komora, 1979.

[17] Sucharda, B. (1979b): Mezinárodní měnová soustava v pohybu. Praha, Československá

obchodní a průmyslová komora, 1979.

[18] Triffin, R. (1961): Gold and Dollar Crisis. New Haven, Yale University Press 1961.

[19] Vencovský, F. (1983): Mezinárodní měnový fond (funkce, organizace, mechanismus,

politika). Finance a úvěr, 1983, roč. 33, č. 2, čtvrtletní příloha č. 1, s. 22-44.

[20] Xiaochuan, Z. (2009): Reform the International Monetary Systém. [on-line], Basel, Bank

for International Settlements Review č. 41/2009, [cit.: 25. 9. 2013],

<www.bis.org/review/r090402c.pdf>.