Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Nad návrhem daně z finančních transakcí


[plný text (PDF)]

Naďa Blahová

Daň z finančních transakcí byla vybrána částí reprezentace Evropské unie ze škály možných daňových zátěží finančního trhu, o kterých se začalo diskutovat v souvislosti s následky finanční krize. Cílem stati bylo zabývat se daní z finančních transakcí v kontextu názoru vybraných teoretiků i představitelů praxe, představit škálu možných přístupů a detailněji se zaměřit na vybrané řešení a jeho rizika. V závěru jsou vyhodnoceny cíle, které s aplikací daně spojují její příznivci. Daň z finančních transakcí v sobě nemá stabilizující faktory, naopak lze očekávat v důsledku jejího zavedení ve vybraných státech Evropské unie posílení prvků nestability.

Klíčová slova: Daň, Finanční sektor, Finanční transakce

JEL klasifikace: F34, G15, G28

Reference:
[1] EC (2013a): Komise navrhuje povolit posílenou spolupráci v oblasti daně z finančních

transakcí. [on-line], Brussels, European Commission, c2013, [cit.: 8. 11. 2013],

<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1138_cs.htm>.

[2] EC (2013b): Prudential Requirements and Supervision. [on-line], Brussels, European

Commission, c2013, [cit.: 8. 11. 2013],

<http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/>.

[3] EC (2013c): Zavedení daně z finančních transakcí. [on-line], Brussels, European

Commission, c2013, [cit.: 8. 11. 2013],

<http://ec.europa.eu/news/economy/130214_cs.htm>.

[4] Christensen, L. S. (2013): Daň z finančních transakcí je podlá, neférová a

kontraproduktivní. [on-line], Praha, Saxo Bank, c2013, [cit.: 23. 10. 2013],

<http://saxobank247.cz/dan-z-financnich-transakci-je-podla-neferova-a-kontraproduktivni>.

[5] Damette, O. (2013): Mixture Distribution Hypothesis and the Impact of a Tobin Tax on

Exchange Rate Volatility: A Reassessment. Strasbourg, Université de Strasbourg,

Working Papers of BETA 2013-07, 2013.

[6] Keynes, J. M. (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money.

Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1936.

[7] Keen, M. – Krelove, R. – Norregaard, J. (2010): Financial Sector Taxation. The IMF’s

Report to the G-20 and Background Material. [on-line], Washington D. C., International

Monetary Fund, c2010, [cit.: 23. 10. 2013],

<http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/paris/pdf/090110.pdf>.

[8] Kerrigan, A. (2010): The Elusiveness of Neutrality – Why Is It So Difficult to Apply VAT

to Financial Services? International VAT Monitor, 2010, roč. 21, č. 2, s. 103-112.

[9] KPMG (2013): Aktuální informace o dani z finančních transakcí. [on-line], Praha,

KPMG, c2013, [cit.: 23. 10. 2013],

<http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Financial-

Update/Documents/KPMG_Financni-aktuality_2013-10.pdf>.

[10] Lockwood, B. (2011): How the EU VAT Exemptions Impact the Banking Sector. Study to

Assess whether Banks Enjoy a Tax Advantage as a Result of the EU VAT Exemption

System. [on-line], London, PricewaterhouseCoopers, c2011, [cit.: 23. 10. 2013],

<http://www.pwc.com/en_GX/gx/financial-services/pdf/2011-10-18_VAT_Study_final_r

eport.pdf>.

[11]Merrill, P. F. (2011): VAT Treatment of the Financial Sector. [on-line], Washington, D.

C., Tax Analysts,. c2011, [cit.: 23. 10. 2013],

<http://www.taxanalysts.com/www/freefiles.nsf/Files/MERRILL-13.pdf/$file/MERRILL

-13.pdf>.

[12] Stiglitz, J. (2010): Reforming the International Monetary and Financial Systems in the

Wake of the Global Crisis. New York, New Press, 2010.