Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Porovnání vlivu daní a dalších faktorů na chování podniků ve starých a nových členských státech Evropské unie


[plný text (PDF)]

Jiří Kostohryz

Efektivní daňové sazby jsou jedněmi z ukazatelů, které berou podniky v úvahu při rozhodování o svých investicích a způsobech financování. Cílem tohoto článku je pokusit se s využitím panelové regresní analýzy prokázat vliv příslušné EATR (Effective Average Tax Rate) a dalších vybraných proměnných jako vysvětlujících proměnných na příslušný zkonstruovaný ukazatel podílu způsobu financování či podílu investic do vybraných druhů aktiv. K analýze byla využita data z finančních výkazů společností v EU. Země EU byly pro účely článku rozděleny do dvou skupin na staré a nové členské země. Bude provedeno porovnání mezi těmito dvěma skupinami zemí. Data byla získána z databáze AMADEUS.

Klíčová slova: Efektivní zdanění, EU, Panelová regresní analýza

JEL klasifikace: H32

Reference:
[1] Amadeus (2007): AMADEUS Internet User Guide. [on-line], Brussels, Bureau van Dijk

Electronic Publishing, c2007, [cit.: 2. 10. 2011],

<http://biblioteca.cchs.csic.es/docs/formacion/UserGuideAmadeus.pdf>.

[2] Devereux, M. P. – Elschner, C. – Endres, D. – Heckenmeyer, J. H. – Overesch, M. –

Schreiber,U. – Spengel, C. (2008): Corporate Effective Tax Rates in an Enlarged European

Union. [on-line], Mannheim, Centre for European Economic Research, c2008, [cit.: 1. 9.

2011],

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic

_analysis/economic_studies/effective_levels_report.pdf>.

[3] Devereux M. P. – Griffith R. (1999): The Taxation of Discrete Investment Choices –

Revision 2. [on-line], London, Institute for Fiscal Studies Working Paper Series No.

W98/16, c1999, [cit.: 1. 9. 2011],

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/tenders_grants/tend

ers/ao-2012-13/annex_8.pdf>.

[4] European Commission (2001): Company Taxation in the Internal Market. [on-line].

Brussels, European Commission, c2001, [cit.: 20. 9. 2012],

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf>.

[5] European Commission (2010): Taxation trends in the European Union - Data for the EU

member states, Iceland and Norway. [on-line], Brussels, European Commission, c2010,

[cit.: 10. 10. 2012],

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic

_analysis/tax_structures/2010/2010_full_text_en.pdf>.

[6] Eurostat (2013) : Database. [on-line], Luxembourg, Eurostat, c2013, [cit.: 20. 1. 2013],

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database>.

[7] Holečková, J. (2011): Efektivní daňové sazby (daňové klíny) jako nástroj analýzy distorze

daňového systému ČR v letech 2000-2010. In Kubátová, K. (eds.): Teoretické a praktické

aspekty veřejných financí. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011.

[8] Jacobs, O. H. – Spengel, C. – Finkenzeller, M. – Roche, M. (2003): Company Taxation

in the New EU Member states (Survey of the Tax Regimes and Effective Tax Burdens for

Multinational Investors). [on-line], Frankfurt am Main, Ernst & Young, c2003, [cit.: 28.

9. 2012], <http://www.zew.de/de/publikationen/taxation/studie_eu_tax.pdf>.

[9] King, M. A. – Fullerton, D. (1984): The Taxation of Income from Capital. Chicago,

University of Chicago Press, 1984.

[10] Kostohryz, J. (2011): Panelová regresní analýza vlivu EATR na investiční a finanční

chování podniků v EU. In Kubátová, K. aj. (eds.): Strukturální distorze v daňovém

systému a jejich vliv na investiční rozhodování. Praha, Wolters Kluwer, 2011.

[11] OECD (1991): Taxing Profits in a Global Economy – Domestic and International Issues.

Paris, OECD, 1991.

[12] Vítek, L. (2008): Ekonomická analýza zdanění příjmů. Praha, Ireas, Institut pro strukturální

politiku, 2008.