Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Vyhodnocení přístupu k nové standardizaci leasingu podle IASB


[plný text (PDF)]

Barbora Janasová

Na zobrazení leasingových operací ve finančním výkaznictví existuje mnoho různorodých pohledů. IASB a FASB se v rámci společném projektu Leasing již 7 let snaží vytvořit nový standard. Cílem příspěvku je zhodnotit navrhovaný Exposure draft z hlediska nájemců. Pro nájemce může nový standard představovat velké administrativní břemeno. V příspěvku poukazuji nejen na slabá místa navrhovaného standardu, ale i na jeho přínosy. Jednotlivé příspěvky vybraných nájemců jsou podrobně analyzovány a porovnávány s příspěvky auditorských společností i s navrhovaným prvním Exposure draftem. Doufejme, že všeobecná kritika prvního Exposure draftu povede k jeho zkvalitnění a širší akceptaci budoucího druhého Exposure draftu.

Klíčová slova: Diskusní materiály, Exposure Draft, IFRS, Leasing

JEL klasifikace: M41

Reference:
[1] Agarwal, S. – Ambrose, B. W. – Huang, H. – Yildirim, Y. (2011): The Term structure of

Lease Rates with Endogeous Default Triggers and Tenant Capital Structure – Theory

and Evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2011, roč. 46, č. 2, s. 553-

584.

[2] Hales, J. W. – Venkataraman, S. – Wilks, J. T. (2012): Accounting for Lease Renewal

Options – the Information Effects of Unit of Accounts Choices. Accounting Review,

2012, roč. 87, č. 1, s. 173-197.

[3] IASB (2009a): Comments on DP/2009/1 – Leases. [on-line] London, International

Accounting Standards Board, c 2009, [cit.: 11. 10. 2012],

<http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Comment-Letters

/Pages/Comment-letters.aspx>.

[4] IASB (2009b): Discussion Paper Leases DP/2009/1. [on-line], London, International

Accounting Standards Board, c2009, [cit.: 14. 12. 2012],

<http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPL

easesPreliminaryViews.pdf>.

[5] IASB (2010): Exposure Draft ED/2010/09 – Leases. [on-line], London, International

Accounting Standards Board, c2010, [cit.: 10. 12. 2012],

<http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/ed10/Documents/EDLeases

Standard0810.pdf>.

[6] IASB (2012a): Board Discussion and Papers. [on-line], London, InternationalAccounting

Standards Board, c2012, [cit.: 12. 03. 2013],

<http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Pages/Board-discussions-4.

aspx>.

[7] IASB (2012b): Investor Spotlight: Potential Changes to Lessee Accounting, [on-line]

London, International Accounting Standards Board, c2012, [cit.: 14. 03. 2012],

<http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Pages/Board-discussions-4.

aspx>.

[8] Kilpatrick, B. G – Wilburn, N. L. (2011): Convergence On A Global Accounting

Standard For Leases – Impacts Of The FASB/IASB Project On Lessee Financial

Statements. International Business & Economics Research Journal, 2011, roč. 10, č. 10,

s. 55-60.

[9] Knubley, R. (2010): Proposed Changes to Lease Accounting. Journal of Property

Investment & Finance, 2010, roč. 28, č. 5, s. 322-327.

[10] Shough, S. (2011): Proposed Lease Accounting For Lessees. Journal of Business &

Economics Research, 2011, roč. 9, č. 1, s. 63-70.