Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Zveřejňují podniky, které procházejí insolvenčním řízením, své účetní závěrky?


[plný text (PDF)]

Jiřina Bokšová, Monika Randáková

Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost zveřejnit účetní závěrku nejpozději do konce následujícího účetního období ve sbírce listin. Tato povinnost zveřejňování vychází z předpisů Evropské unie. Cílem zveřejňování je snaha ochránit třetí strany, zejména obchodní partnery při uzavírání obchodních smluv. Na rozdíl od jiných zemí EU, české společnosti tuto povinnost zveřejňování účetní závěrky v praxi často nedodržují. Článek se zabývá výzkumem podnikatelských subjektů, které se dostaly do krizové hospodářské situace a procházejí insolvenčním řízením a odpovídá na otázku, zda alespoň tyto podnikatelské subjekty v ČR plní své zákonné povinnosti.

Klíčová slova: Insolvence, Reorganizace, Účetní závěrka

JEL klasifikace: G30, M41

Reference:
[1] Česká televize (2012): Dvě třetiny firem nezveřejňují účetní závěrku. [on-line], Praha,

Česká televize, c2013, [cit.: 18. 9. 2013],

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/182520-dve-tretiny-firem-nezverejnujiucetni-

zaverku/>.

[2] Česká televize (2013): Otázky Václava Moravce 2. část. NKÚ: Drtivá většina firem

nezveřejňuje účetní závěrky. [on-line], Praha, Česká televize, c2013, [cit.: 18. 9. 2013],

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/21341103051

0224-otazky-vaclava-moravce-2-cast/>.

[3] Friedelová, A. (2012): Vypovídací schopnost účetní závěrky v České republice. Praha,

Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. Bakalářská práce.

[4] Kovanicová, D. (2004): Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům.

Praha, BOVA POLYGON, 2004

[5] Ministerstvo spravedlnosti ČR (2013): Obchodní rejstřík a sbírka listin. [on-line], Praha,

Ministerstvo spravedlnosti České republiky, c2013, [cit.: 18. 9. 2013],

<http://www.justice.cz>.

[6] Procházka, J. – Poddaný, L.: Berete zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv na

lehkou váhu? Co vám hrozí dnes a zítra. Newsletter advokátní kanceláře Ambruz &

Dark/Deloitte Legal,c2013, [cit.: 18. 9. 2013],

<https://www.deloitte.com/assets/Dcom-CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/Ad

vocate/2013/Advocate_news_cz_1303.pdf>.

[7] Skálová, J. (2007): Rozhodnutí účetní jednotky o obsahu konečné účetní závěrky.Účetnictví

v praxi, 2007, roč. 11, č. 10, s. 18-20.

[8] Strouhal, J. (2009): Účetnictví závěrka. Praha, Wolters Kluwer, 2009.