Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Vztah strategického manažerského účetnictví a strategického managementu


[plný text (PDF)]

Libuše Šoljaková

Článek analyzuje vztah strategického manažerského účetnictví a strategického managementu. Strategické manažerské účetnictví by mělo poskytovat informační podporu strategickému managementu, ale většina definic strategického manažerského účetnictví zahrnuje také prvky strategického řízení. Často dochází k velmi silnému prolínání strategického manažerského účetnictví a strategického řízení.

Klíčová slova: Analýza SWOT, Matice BCG, Strategické manažerské účetnictví, Strategický management

JEL klasifikace: M41