Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Ukazatel ziskovosti korporátních zákazníků v bankovnictví


[plný text (PDF)]

Petr Vacek

Článek se zaměřuje na nalezení vhodného ukazatele ziskovosti korporátních zákazníků v bankovnictví. Poukazuje na výhody a nevýhody nejrozšířenějšího současného ukazatele – RAROC. Regulace Basel III navyšuje kapitálové požadavky, což vede banky k nutnosti přehodnotit přístup k měření ziskovosti. Ta může být vhodnější měřit v návaznosti na regulatorně stanovený kapitál, resp. rizikově vážená aktiva. Nejvýznamnější nevýhodou RAROC však je, že jsou zákazníkovi alokovány veškeré náklady bez ohledu na princip příčinné souvislosti. To vede ke zkreslenosti tohoto ukazatele a může vyústit v nesprávná manažerská rozhodnutí o zákaznících. Tento problém lze vyřešit modifikací ukazatele, v níž bude ziskovost měřena na úrovni marže namísto zisku.

Klíčová slova: Bankovnictví, Princip příčinné souvislosti, RAROC, Ukazatele ziskovosti, Ziskovost zákazníka

JEL klasifikace: G21, M21

Reference:
[1] Baer, T. – Mehta, A. – Samadari, H. (2011): The Use of Economic Capital in Performance

Management for Banks: A perspective. [on-line], New York, McKinsey Working Papers

on Risk č. 4, 2011, [cit. 20. 10. 2013],

<http://www.mckinsey.com/client_service/risk/latest_thinking/working_papers_on_risk>.

[2] Drury, C. (2008): Management and Cost Accounting. Hampshire, Cengage Learning

EMEA, 2008.

[3] Král, B. aj. (2002): Manažerské účetnictví. Praha, Management Press, 2002.

[4] Payant, W. R. (2006): What´s Corporate Performance Management and How Does It Fit

the Banking Industry? Journal of Performance Management, 2006, roč. 19, č. 6, s. 3-13.

[5] Pugliese, M. – Wise, S. (2010): Avoiding a Repeatable History: Using Risk-based

Profitability to Help „Run the Business“. Journal of Performance Management, 2010, roč.

23, č. 2, s. 49-57.

[6] Ryals, L. J. – Knox, S. (2005): Measuring Risk-Adjusted Customer Lifetime Value and Its

Impact on Relationship Marketing Strategy and Shareholder Value. European Journal of

Marketing, 2005, roč. 39, č. 5-6, s. 456-472.

[7] Schroeck, G. (2002): Risk Management and Value Creation in Financial Institutions.

Hoboken, Wiley, 2002.

[8] Vacek, P. – Šoljaková, L. (2011): Význam rizika při měření ziskovosti produktů a

zákazníků – inspirace z bankovního sektoru. Český finanční a účetní časopis, 2011, roč. 6,

č. 2, s. 82-92.

[9] Wagner J. (2009): Měření výkonnosti. Praha, Grada, 2009.

[10] Wills, S. aj. (1999): Operational Risk – The Next Frontier. London, British Bankers’

Association / International Swaps and Derivatives Association / Pricewaterhouse Coopers /

RMA, 1999.