Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Vnitropodniková banka v roce 2013


[plný text (PDF)]

Miroslav Brabec

Ztížené podmínky pro fungování vnitropodnikové banky pouze v podobě platební instituce, které nastaly v důsledku zpřísněných podmínek obsažených v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku, otevřely cestu k tomu, aby se tento nástroj vnitropodnikového hodnotového řízení začal ve stále větší míře využívat k původnímu účelu, kterým je posílení finanční kázně a odpovědnosti v tomto směru vnitřních útvarů v decentralizované organizační a ekonomické struktuře.

Klíčová slova: Odpovědnostní řízení, Organizační a ekonomická struktura, Vnitropodniková banka

JEL klasifikace: M41

Reference:
[1] Král, B. aj. (2010): Manažerské účetnictví. Praha, Management Press, 2010.