Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Informační základna pro běžné rozhodovací úlohy v řízení podnikatelských subjektů


[plný text (PDF)]

Miroslav Brabec

Nedostatečné využívání informací, které poskytuje manažerské účetnictví je jednou z hlavních příčin potíží, které ohrožují podnikatelskou praxi v současné době. Jestliže si mohla dovolit opomíjet používání nástrojů tohoto účetnictví v období hospodářského vzestupu v minulých letech, tak v současnosti, v období recese, musí absence těchto nástrojů ve vnitřním řízení vést nutně k bezradnosti, jak se vypořádat s neustále rostoucím napětím mezi dostupnou výší ekonomických zdrojů na jedné straně a výší externím okolím subjektu uznaného ekonomického prospěchu na straně druhé. Není samozřejmě možné tvrdit, že za poměrně vysoké procento úpadků „může“ pouze neochota podnikatelské praxe obstarat si racionální informace pro originální manažerská rozhodování, jeden z důvodů to však zcela určitě je.

Klíčová slova: Kalkulace, Marže, Vnitřní řízení

JEL klasifikace: M41

Reference:
[1] Král, B. aj. (2010): Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2010.