Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Proces stanovení ceny a role manažerského účetnictví v něm pro služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi


[plný text (PDF)]

Ondřej Matyáš

Na rozdíl od podnikatelského sektoru, zohledňují neziskové organizace při stanovování cen významně více faktorů než jen předpokládanou nabídku a poptávku po jejích službách. Tento článek se zaměřuje právě na faktory, které ovlivňují proces stanovení ceny, a které jsou specifické právě pro nestátní neziskový sektor, a na to, jakým způsobem mohou poznatky manažerského účetnictví proces stanovení ceny učinit racionálnější a založený na relevantních skutečnostech. Na základě pozorování celé řady neziskových organizací je dovozeno, že těmito faktory jsou zejména nedostatečná znalost reálné nákladové struktury činností organizace, a dále pak legislativní omezení, případně jiné eticky dané limity, které dobrovolně aplikuje samotná NNO, s ohledem na dostupnost služby pro případné klienty.

Klíčová slova: Manažerské účetnictví, Nestátní nezisková organizace, Stanovení ceny

JEL klasifikace: M41

Reference:
[1] Anthony, R. N. – Young, D. (2003): Management Control in Nonprofit Organizations.

New York, McGraw-Hill, 2003.

[2] Drury, C. (2003): Cost and Management Accounting: An Introduction. London, Thomson

Learning, 2003.

[3] Goldratt, E. (1997): Critical Chain. Great Barrington, North River Press, 1997.

[4] Král, B. aj. (2010): Manažerské účetnictví. Praha, Management Press, 2010.

[5] Ramanathan, K. V. (1982): Management Control in Nonprofit Organizations. New York,

Wiley, 1982.