Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Využití rozpočtů pro řízení nestátních neziskových organizací


[plný text (PDF)]

Ondřej Matyáš

Systém plánů a rozpočtů je pro většinu organizací jedním ze základních nástrojů řízení, které má management k dispozici, a v oblasti neziskových organizací tomu není jinak. Tento příspěvek se zaměřuje na to, jaká jsou specifika rozpočtování, konkrétně etapy sestavení rozpočtu, pro sektor nevládních neziskových organizací (NNO). Na základě výzkumu identifikuje hlavní podoby sestavování rozpočtů v závislosti na způsobu financování NNO a controllingové nástroje využívané při přípravě a vyhodnocování rozpočtu.

Klíčová slova: Controlling, Nevládní nezisková organizace, Rozpočetnictví

JEL klasifikace: M41

Reference:
[1] Anthony, R. N. – Young, D. (2003): Management Control in Nonprofit Organizations.

New York, McGraw-Hill, 2003.

[2] Drury, C. (2003): Cost and Management Accounting: An Introduction. London,

Thomson Learning, 2003.

[3] Holland, T. P. – Ritvo, R. A. (2008): Nonprofit Organizations: Principles and Practices.

New York, Columbia University Press, 2008.

[4] Král, B. aj. (2010): Manažerské účetnictví. Praha, Management Press, 2010.

[5] Lewis, T. (2009): Practical Financial Management for NGOs – Getting the Basics Right:

Course Handbook [on-line]. Oxford, Management Accounting for Non-governmental

Organizations, c2009, [cit. 29. 10. 2013],

<http://www.mango.org.uk/Guide/FreeDownloads>.

[6] Skovajsa, M. aj. (2010): Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České

republice. Praha, Portál, 2010.