Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/3

Za profesorem Sojkou


[plný text (PDF)]

Jitka Koderová

22. května 2009 zemřel externí spolupracovník katedry měnové teorie a politiky prof. Milan Sojka. Profesor Sojka byl vedoucím katedry institucionální ekonomie na Institutu ekonomických věd Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a vedoucím Institutu ekonomie Mendlovy zemědělsko lesnické univerzity v Brně. Byl jedním z nejvýznamnějších současných teoretiků a historiků v oblasti dějin ekonomických teorií. Byl velice známým odborníkem na současný vývoj ekonomických teorií. Významným způsobem přispěl ke zmapování hlavních proudů ve vývoji ekonomické teorie a publikoval celou řadu vynikajících publikací z této oblasti, které jsou vysoce hodnoceny jeho současníky a které budou velmi důležité pro příští generace ekonomů. Jako vynikající odborník a vážený kolega nebude nikdy zapomenut.

Klíčová slova: Dějiny ekonomických teorií, Ekonomické teorie, Peněžní teorie

JEL klasifikace: B31

Reference:
[1] Sojka, M. – Konečný, B. (1991): Moderní ekonomie. Praha, Ekonomika, 1991.

[2] Sojka, M. aj. (1991): Dějiny ekonomických teorií. Praha, VŠE, 1991.

[3] Konečný B. – Sojka, M. (1996): Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha, Libri,

1996.

[4] Sojka, M. (1996): Milton Friedman: svět liberální ekonomie. Praha, Epocha, 1996.

[5] Sojka, M. (1999): John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha, Grada, 1999.

[6] Sojka, M. aj. (2000): Dějiny ekonomických teorií. Praha, Karolinum, 1999.

[7] Mlčoch, L. – Machonin, P. – Sojka, M. (2000): Economic and Social Changes in Czech

Society after 1989 (an alternative view). Praha, Karolinum, 2000.

[8] Mlčoch, L. – Machonin, P. – Sojka, M. (2000): Ekonomické a společenské změny v české

společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). Praha, Karolinum, 2000.

[9] Sojka, M. (2002): Kdo byl kdo. Světoví a čeští ekonomové. Praha, Libri, 2002.

[10] Sojka, M. – Chytil, Z. (2003): České ekonomické myšlení v letech 1948 – 1969: od

stalinského teroru k Pražskému jaru. Politická ekonomie, 2003, roč. 51, č. 4, s. 565-592.

[11] Sojka, M. (2004): Czech Transformation Strategy and Its Economic Consequences: A

case of an Institutional Failure (or Economic Consequences of Mr. Klaus). In Hayashi,

T. (ed.): Democracy and Market Economics in Central and Eastern Europe: Are New

Institutions Being Consolidated? Sapporo, Slavic Research Center of Hokkaido

University, 2004, s. 109-128.

[12] Sojka, M. (2004): Joan Violet Robinsonová. In: Jurečka, V. (ed.): Ženy v ekonomii.

Ostrava, VŠB-TU, 2004, s. 1-7.

[13] Sojka, M. (2004): Máme se ještě bát Velké deprese? In.: Loužek, M. – Tajovský, L.

(eds.): Velká deprese. Sborník textů CEP, 2004, č. 35, s. 33-43.

[14] Sojka, M. (2005): Kapitola 14 Institucionalismus a institucionální ekonomie. Kapitola 16

Keynesiánství. In Holman, R. aj. Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck, 2005,

s. 316-339 a 351-409.

[15] Sojka, M. – Půlpán, K. (2005): Teorie peněz a názory na monetární politiku Josefa

Macka a dalších představitelů českého keynesovství. In: Vencovský, F. – Půlpán, K. aj.

(eds.): Dějiny měnových teorií na českém území. Praha, Oeconomica, 2005, s. 177-208.

[16] Sojka, M. (2006) Teorie peněz Josefa Macka a jeho názory na monetární politiku.

Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 3, s. 351-365.

[17] Koderová, J. – Sojka, M. – Havel, J. (2008) Teorie peněz. Praha, ASPI Wolters Kluver,

2008.