Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2014/4

Hospodářský vývoj a jeho vliv na počet ekonomických subjektů

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.432

[plný text (PDF)]

Barbora Menčlová

Příspěvek se věnuje vývoji české ekonomiky a ekonomických subjektů v České republice v letech 1990 – 2012. Na první, popisnou, část navazuje analýza vývoje ekonomických subjektů a jejich závislosti na vybraných makroekonomických veličinách zastoupenými růstem HDP ve stálých cenách a obecnou mírou nezaměstnanosti. Zvláštní důraz je kladen na nově vzniklé a zaniklé akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Znatelný nárůst počtu ekonomických subjektů v době expanze resp. výrazný pokles v době recese není statisticky prokázán.

Klíčová slova: Ekonomický subjekt, Hospodářský vývoj

JEL klasifikace: M10, M13

Reference:
[1] Cvengroš, F. (2013): Situace a výhled ekonomiky ČR (podklad pro kulatý stůl k přípravě Národního programu reforem 2013). [online], Praha, Ministerstvo financí České republiky, c2013, [cit. 2. 11. 14], <http://www.amsp.cz/situace-a-vyhled-ekonomiky-cr-z-pohledu-ministerstva-financi>.

[2] Czesaný, S. (2006): Hospodářský cyklus – teorie, monitorování, analýza, prognóza. Praha, Linde, 2006.

[3] ČSÚ (2014a): Česká republika od roku 1989 v číslech. [online], Praha, Český statistický úřad, c2014, [cit. 02. 11. 14], <http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/320181-14>.

[4] ČSÚ (2014b): Vývoj české ekonomiky v roce 2004-2012. [online], Praha, Český statistický úřad, c2014, [cit. 02. 11. 14], <http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/1109-04>, <http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/1109-05>, <http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/1109-06>. <http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/1109-07>. <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1109-08>. <http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1109-09>. <http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1109-10>. <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/1109-11>. <http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/1109-12>.

[5] Miller, D. – Friesen, P. (1984): A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle. Management Science 30 (10): 1161–83.

[6] RES (2014): Registr ekonomických subjektů. [elektronická databáze], Praha, Český statistický úřad, c2014.