Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2009/4

Environmentální systémy řízení jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje; postavení a role manažerského a finančního účetnictví


[plný text (PDF)]

Dana Kovanicová

Příspěvek vymezuje podnikové systémy řízení pro udržitelný rozvoj (EMS), aby následně formuloval postavení a funkce environmentálně zaměřeného manažerského účetnictví (EMA) a finančního účetnictví. Dokládá se, že EMA hraje při přípravě a zavádění EMS důležitou roli a že při fungování tohoto systému má dokonce roli klíčovou. Jeho předností je orientace na hodnotové i naturální informace povahy nejen ex post, ale i ex ante. Finanční účetnictví dosud ve většině případů není zaměřeno na vykazování informací s vlivem na udržitelný rozvoj, i když mu v tom jeho koncepční rámec nebrání.

JEL klasifikace: M41, Q56

Reference:
[1] ACCA (2002): Accounting. Industry as a partner for sustainable development. London,

Association of Chartered Certified Accountants, 2009.

[2] Bent, D. – Richardson, J. (2003): The Sigma Guidelines Toolkit – Sustainability

Accounting Guide. [on-line], London, The SIGMA Project, c2003, [cit. 5. 4. 2008],

<http://www.projectsigma.co.uk/Toolkit/SIGMASustainabilityAccounting.pdf>.

[3] Brown, L. R. (2005): Outgrowing the Earth: The Food Security Challenge in an Age of

Falling Water Tables and Rising Temperatures. New York, W.W. Norton, 2005.

[4] Engel H. W. – Tóth, G. (2004): EMAS jednoduše! Systémy environmentálního řízení a

program EMAS v České republice podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES)

č. 761/2001. (Překlad Ouředníková, K. – Krčma, M.). Praha, CPC, 2004.

[5] EC (2001): EC Commission Recommendation of 30 May 2001 on the Recognition,

Measurement and Disclosure of Environmental Issues in the Annual Accounts and

Annual Reports of Companies. [on-line], Brussels, Official Journal of the European

Communities L156/33, 13. 6. 2001, [cit. 5. 4. 2008],

<http://www.iasplus.com/resource/0105euroenv.pdf>.

[6] Hájek, (2003): Environmentální manažerské účetnictví jako nástroj ochrany životního

prostředí. [on-line], Praha, MŽP ČR, c2003, [cit.: 5. 4. 2009],

<http://www.env.cz/www.zamest.nsf/0/aa3c3e93c5741897c1256d60003dd31d?OpenDoc

ument.htm>.

[7] Malthus, T. R. (2000): Esej o principu populace. (Překlad z originálu Essay on The

Principle of Population přeložil I. Šebestík). Praha, Zvláštní vydání, 2000.

[8] MŽP (2003): Metodický pokyn pro zavedení environmentálního účetnictví. Praha,

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003.

[9] Rynda, I. (2000): Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. [on-line], Praha, Centrum pro

otázky životního prostředí UK, c2000, [cit.: 28. 3. 2009],

<http://www.czp.cuni.cz/projekty/konf_hledani/Sbornik/Rynda.htm>.

[10] Simon, J. L. (1998): The Ultimate Resource II, People, Materials and Environment.

College Park, University of Maryland, 1998.

[11] Študent, J.: (2006): Hodnocení udržitelného rozvoje na podnikové úrovni. In Ritschelová,

I. (ed.): Environmentální účetnictví na mikroekonomické úrovni. Ústí nad Labem,

Univerzita J. E. Purkyně, 2006, s. 10-12.

[12]WCED (1991): Naše společná budoucnost. (Překlad z originálu Our Common Future.)

Praha, Academia 1991.