Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2016/4

Metody stanovení výše rezerv pro úvěrové ztráty

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.483

[plný text (PDF)]

Michal Kováč

Příspěvek se zabývá tématem stanovení výše rezerv pro úvěrové ztráty. Mezi nejpoužívanější způsoby stanovení výše rezerv využívané úvěrovými institucemi patří metody úrovně přechodu a Markovových řetězců. Cílem příspěvku je ukázat a vysvětlit jednotlivé kroky vedoucí ke kvantifikaci výše rezerv pro úvěrové ztráty užitím zmíněných metod a dále charakterizovat příčiny rozdílné úroveň rezerv jednotlivých přístupů. Metody úrovně přechodu a Markovových řetězců jsou následně testovány na dvou reálných portfoliích retail klientely ve dvou různých zemích. Pomocí empirických testů byly prokázány značné rozdíly potvrzující teoretický předpoklad rozdílné úrovně rezerv tvořených užitím metod úrovně přechodu a Markovových řetězců.

Klíčová slova: Retail klientela, Rezerva pro úvěrové ztráty, Úvěrové riziko

JEL klasifikace: G32

Reference:
BERGEN, N., DE YOUNG, R., 1997. Problem Loans and Cost Effeciency in Commercial Banks. Journal of Banking and Finance [online], roč. 21, č. 6, s. 849–870. [cit. 28. 8. 2016] Dostupné z:

<https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/199708/199708pap.pdf>.

doi: 10.1016/s0378-4266(97)00003-4.

BIS [Bank for International Settlements], 1999. Principles for the Management of Credit Risk [online]. [cit. 31. 07. 2016] Dostupné z:

<http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf>.

BIS [Bank for International Settlements], 2005. An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions [online]. [cit. 2. 10. 2016]

Dostupné z: <http://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf>.

BREEDEN, J., 2003. Portfolio Forecasting Tools: What you need to know. The RMA Journal [online], sv. 86, č. 2, s. 78–87. [cit. 28. 8. 2016] Dostupné z:

<http://www.strategicanalytics.com/pdf/RMAJ200310ForecastTools.pdf>.

ČSFR, 1992, 593/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. 11. 1992 o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu [online], [cit. 31. 07. 2016] Dostupné z:

<https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40382&nr=593~2F1992&rpp=15#local-content>.

FED [Federal Reserve Board], 2013. Capital Plannig at Large Bank Holding Companies: Supervisory Expectations and Range of Current Practice [online]. [cit. 28. 6. 2016].

Dostupné z: <http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/bcreg20130819a1.pdf>.

GRINSTEAD, C., SNELL, J., 2015, Introducion to Probability, [online]. [cit. 31. 07. 2016] Dostupné z:

<https://www.dartmouth.edu/~chance/teaching_aids/books_articles/probability_book/amsbook.mac.pdf>.

CHOY, M., MA, N. L., 2011. A Markov Chain approach to determine the optimal performance period and bad definition for credit scorecard. Research Journal of Social Science and Management [online], sv. 1, č. 6, s. 227–234. [cit. 28. 8. 2016] Dostupné z: <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1106/1106.4513.pdf>.

LLOYD, S., NIETO, F., 2015. Expected losses – a paradigm shift, Amsterdam IRFS Focus Update, [online]. [cit. 28. 8. 2016] Dostupné z:

<http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/Other%20Meeting/2015/November/CMAC/AP4-IFRS-9_Roadshow-deck_2015_october.pdf>.

LYN, T., 2009. Modeling the credit risk portfolios of consumer loans: Analogies with corporate loan models. Mathematics and Computers in Simulation, roč. 79, č. 8, s. 2525–2534. doi: https://doi.org/10.1016/j.matcom.2008.12.006.

McPHAIL, J., McPHAIL, L., BAZYLUK, B., 2015. Considerations for determining the allowance for loan and lease losses. The RMA Journal: The Journal of Enterprise Risk Management [online], sv. 97, č. 8, s. 44–49. [cit. 28. 8. 2016] Dostupné z:

<http://www.rmahq.org/uploadedFiles/Knowledge_Center/Publications_and_Tools/Research_and_Surveys/RMA-Journal-articles-Loan-Loss-Reserves.pdf>.