Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2016/4

Vymezení konsolidačního celku v rámci veřejného sektoru České republiky a na Slovensku

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.484

[plný text (PDF)]

Lukáš Poutník

Příspěvek se zabývá vymezením konsolidačního celku státu v podmínkách České republiky a na Slovensku. Dne 30. ledna 2015 vydala Rada pro mezinárodní standardy pro veřejný sektor nový standard IPSAS 35 – Konsolidovaná účetní závěrka. Tento standard představuje velmi sofistikovanou konstrukci účetních axiomů, která v dané oblasti veřejný sektor výrazně přibližuje sektoru soukromému. Cílem tohoto příspěvku je identifikace a následné porovnání metodických prvků při vymezení konsolidačního celku státu obsažených v české a slovenské národní legislativní úpravě v kontextu se standardem IPSAS 35.

JEL klasifikace: E02, H10, M41

Reference:
BISOGNO, M., SANTIS, S., TOMMASETTI, A., 2014. The definition of control in public sector consolidated financial statements. EGPA Workshop, Lisbon.

CHALLEN, D. M., JEFFERY, C., 2005. Definition of the Reporting Entity. Australian Accounting Review, sv. 15, č. 35, s. 71–78.

doi: 10.1111/j.1835-2561.2005.tb00254.x.

EU [Evropská unie], 2013. European system of accounts ESA 2010. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2785/16644.

GROSSI, G., CEPIKU, D., 2014. Financial Sustainability and Cutback Management: Global Issues for Public Organizations. Public Money & Management, roč. 34, č. 2, s. 79–81. doi: 10.1080/09540962.2014.887513.

GROSSI, G., MORI, E., FEDERICA B., 2014. From Consolidation to Segment Reporting in Local Government: Accountability Needs, Accounting Standards, and the Effect on Decision-Makers. Journal of Modern Accounting and Auditing, sv. 10, č. 1, s. 32–46.

GROSSI, G., NEWBERRY, S., 2009. Whole-of-Government Accounting: International Trends. Public Money & Management, roč. 29, č. 4, s. 209–218.

doi: 10.1080/09540960903034968.

GROSSI, G., PEPE, F., 2009. Consolidation in the public sector: a cross-country comparison. Public Money & Management, 2009, roč. 29, č. 4, s. 251–256.

doi: 10.1080/09540960903034968. doi: 10.1080/09540960903035031.

IPSASB [International Public Sector Accounting Standards Board], 2014. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements [online]. New York: IFAC. [cit. 10. 9. 2016]. Dostupné z:

<https://www.ifac.org/publications-resources/2014-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements>.

IPSASB [International Public Sector Accounting Standards Board], 2015. IPSAS 34: Separate Financial Statements; IPSAS 35: Consolidated Financial Statements; IPSAS 36: Investments in Associates and Joint Ventures; IPSAS 37: Joint Arrangements; IPSAS 38: Disclosure of Interests in Other Entities [online]. New York: IFAC. [cit. 10. 9. 2016]. Dostupné z: <https://www.ifac.org/publications-resources/ipsas-36-investments-associates-and-joint-ventures>.

MATIS, D., CIRSTEA, A., 2015. Reflections on public sector consolidated financial statements research. Studia Universitatis Babes-Bolyai, sv. 60, č. 3, s. 69–82.

PESTOFF, V. A., 1995. Transformation of Social Security: Pensions in Central-Eastern Europe. Cracow: Cracow Academy of Economics.

RAINEY, H. G., BOZEMAN, B., 2000. Comparing Public and Private Organizations: Empirical Research and the Power of the A Priori. Journal of Public Administration Research and Theory, sv. 10, č. 2, s. 447–470.

doi: 10.1093/oxfordjournals.jpart.a024276.

SALAMON, L. M., ANHEIER, H. K., 1997. Defining the Nonprofit Sector: A Cross-national Analysis. Manchester: Manchester University Press.

WALKER, R. G., 2009. Public Sector Consolidated Statements – An Assessment. Abacus, sv. 45, č. 2, s. 171–220. doi: 10.1111/j.1467-6281.2009.00282.x

WISE, V., 2010. Theory and Accountability: The Case of Government Consolidated Financial Reporting. International Review of Business Research Papers, roč. 6, č. 5, s. 82–97.