Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2016/4

Problematika poskytování neauditorských služeb a její aktuální vývoj

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.485

[plný text (PDF)]

Jekaterina Šmídová

Problematika poskytování neauditorských služeb auditovaným klientům vyšla v roce 2016 do popředí témat, diskutovaných odbornou veřejnosti v oblasti auditu. Důvodem obnovení zájmu o tuto problematiku je vstoupení v platnost novelizace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES/ ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek ve znění Směrnice 2014/56/EU a přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Česká legislativa v roce 2016 také zaznamenala řádu změn, které přinesla novela zákona č. 90/2003 Sb., zákona o auditorech, která byla schválená a nabyla účinnosti 1. 10. 2016. Cílem článku je přiblížit nebo připomenout čtenáři problema-tiku poskytování neauditorských služeb auditovaným klientům a seznámit ho se změnami, které přináší novelizována evropská legislativa. Od cílů článku se odvíjí i jeho struktura. Úvodní část je věnovaná definici základních pojmů, které jsou nezbytné pro následné vysvětlení celé problematiky. Následná část článku představuje přehlednou sumarizaci názorů zastánců a odpůrců poskytování neauditorských služeb auditovaným klientům. Sumarizace zahrnuje jak nejznámější matematické modely zkoumání nezávislosti auditora, tak i komplexní morálně psychologické modely a argumenty. Další část uvádí přehled změn, které zavedla nová evropská legislativa, návod na jejich praktickou aplikaci a vysvětlení některých nejasných bodů, což umožní čtenáři zorientovat se v auditním prostředí, fungujícím na základě nových pravidel.

Klíčová slova: Kvalita auditu, Neauditorské služby, Nezávislost auditora

JEL klasifikace: M42

Reference:
ANTLE, R., GRIFFIN, P. A., TEECE, D. J., WILLIAMSON, O. E., 1997. An Economic Analysis of Auditor Independence for a Multi-client, Multi-service Public Accounting Firm [online]. ICAEW. [cit: 10. 10. 2016]. Dostupné z:

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1466963>.

doi: 10.2139/ssrn.1466963.

ARRUÑADA, B., 1999. The Economics of Audit Quality: Private Incentives and the Regulation of Audit and Nonaudit Services. Springer US. doi: 10.1007/978-1-4757-6728-5.

BEATTIE, V., FEARLEY, S., 2003. Auditor Independence and Non-Audit Services: A Literature Review [online]. ICAEW. [cit: 15. 6. 2016]. Dostupné z:

<https://www.researchgate.net/publication/267686654_Auditor_Independence_and_Non-Audit_Services_A_Literature_Review>.

CAUSHOLLI, M., CHAMBERS, D. J., PAYNE, J. L., 2015. Does Selling Non-Audit Services Impair Auditor Independence? New Research say “Yes”. Current Issues in Auditing, roč. 9, č. 2, s. 1–6. doi: 10.2308/ciia-51168.

DEANGELO, L. E., 1981. Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics, sv. 3, č. 3, s. 183-199. doi: 10.1016/0165-4101(81)90002-1.

EU, 2014. Q&A - Implementation of the New Statutory Audit Framework [online]. [cit: 2. 6. 2016] Dostupný z:

<http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/140903-questions-answers_en.pdf>.

FEE [Federation of European Accountants], 2014. Definition of Public Interest Entities (PIEs) in Europe [online], FEE. [cit. 2. 6. 2016] Dostupné z: <http://www.fee.be/images/publications/auditing/PIE_definition_survey_outcome_141008.pdf>.

GOLDMAN, A., BARLEV, B., 1974. The Auditor-Firm Conflict of Interests: Its Implications for Independence. The Accounting Review, roč. 50, č. 4, s. 857–859.

GWILLIAM, D., 2003. Audit methodology, risk management and non-audit services: what can we learn from the recent past and what lies ahead? [online]. ICAEW. [cit: 14. 6. 2016] Dostupné z:

<http://www.icaew.com/~/media/corporate/files/technical/research%20and%20academics/publications%20and%20projects/audit%20and%20assurance%20publications/briefing%2005%2003%20audit%20methodology%20risk%20management%20and%20non%20audit%20services.ashx>.

GWILLIAM, D., 2014. How does joint provision of audit and non-audit services affect audit quality and independence [online]. ICAEW. [cit. 16. 6. 2016] Dostupné z: <https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/products/audit-and-assurance-publications/how-does-joint-provision-of-audit-and-non-audit-services-affect-audit-quality-and-independence.ashx>.

KAČR [Komora auditorů ČR], 2010. Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky [online]. [cit. 29. 11. 2016] Dostupné z:

<http://www.kacr.cz/data/Metodika/Auditing/Handbook%202010/2.%20%C4%8D%C3%A1st/R%C3%A1mec.pdf>.

KAČR, 2016, Etický kodex pro auditory a účetní znalce, účinný od 22.11.2016 [online]. [cit. 29. 11. 2016] Dostupné z:

<http://www.kacr.cz/eticky-kodex-komory-auditoru-ceske-republiky>.

KORNISH, L., LEVINE, C., 2000. Discipline with Common Agency: The Case of Audit and Non-audit Services. The Accounting Review, roč. 79, č. 1, s. 173–200. doi:10.2308/accr.2004.79.1.173.

PERGLER, T., 2012. Nechtěný rozvod. Euro, roč. 2012, č. 2, s. 24–25.

POB [Public Oversight Board], 1979, Memorandum Scope of Services of CPA Firms, ze dne 18.5.1979, [online]. [cit. 29. 11. 2016>] Dostupné z:

<http://3197d6d14b5f19f2f440-5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1970/1979_0518_SECScope.pdf>.

SIMUNIC, D., 1984. Auditing, Consulting, and Auditor Independence. Journal of Accounting Research, roč. 22, č. 2, s. 679–702. doi: 10.2307/2490671.

WILSON, T., GRIMLUND, R., 1990. An examination of the importance of an auditor’s reputation. Auditing: A Journal of Practice and Theory, roč. 9, č. 2, s. 43–59.

WOLNIZER, P., 1987. Auditing as Independent Authentication. Sydney: Sydney University Press.