Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2016/4

Makroobezřetnostní dohled a finanční regulace

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.486

[plný text (PDF)]

Jiří Rajl

Příspěvek popisuje jednotlivé modely uspořádání finančního dohledu na finančním trhu a zhodnocuje jejich využití. Dohled v České republice prošel vlastním vývojem, díky kterému jsme byli svědky jak sektorového uspořádání finančního dohledu, tak jeho centralizace pod Českou národní banku, která v současné době deklaruje posun tohoto modelu do funkcionální roviny s důrazem na zachování a udržení stability finančního trhu. Pokrizové období zaznamenalo i mnoho změn v rámci celoevropského dohledu, které se projevily zejména vznikem nových dohledových institucí. Zhodnocení těchto změn je doplněno i samoregulatorními iniciativami jednotlivých účastníků finančního trhu s důrazem na poukázání na individuální potřeby klientů bank a finančních institucí.

JEL klasifikace: E44, G18

Reference:
ANON, 2015: Fed up. The Economist, 25. 4.–1. 5. 2015.

BERNANKE, B. S., 2011. Implementing a Macroprudential Approach to Supervision and Regulation [online]. [cit: 9. 9. 2016]. Dostupné z:

<http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20110505a.htm>.

CBCB [Czech Banking Credit Bureau], 2016. Úvěrový barometr [online]. [cit: 29. 11. 2016]. Dostupné z: <http://www.cbcb.cz/sqlcache/uverovy-barometr-brki-nrki-3q2016.pdf>.

CNCB [Czech Nonbanking Credit Bureau], 2016. Úvěrový barometr [online]. [cit: 29. 11. 2016]. Dostupné z: <http://www.cncb.cz/sqlcache/brki-nrki-barometr-3q-2016.pdf>.

ČNB, 2015. Strategie České národní banky v oblasti dohledu [online]. [cit: 12. 9. 2016]. Dostupné z:

<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/strategie_dohledu.html>.

ČNB, 2016. Databáze časových řad ARAD [online]. [cit: 12. 9. 2016]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_DRILL?p_strid=AABB&p_lang=CS>.

DIAMOND, D. W., DYBVIG, P. H., 1983. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. The Journal of Political Economy, roč. 91, č. 3, s. 401–419. doi: 10.1086/261155.

ER [Evropská rada], 2016. Bankovní unie [online]. [cit: 3. 11. 2016].

Dostupné z: <http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/banking-union/>.

EU, 2010. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika [online]. [cit: 13. 9. 2016]. Dostupné z:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0001:0011:CS:PDF>.

HANSON, S. G., KASHYAP, A. K., STEIN, J. C., 2011. A Macroprudential Approach to Financial Regulation. Journal of Economic Perspectives, roč. 25, č. 1, s. 3–28. doi: 10.2139/ssrn.1708173.

HEFFERNAN, S., 2006. Modern Banking. New York: Wiley.

LOMBARDI, D., SIKLOS, P. L., 2016. Benchmarking macroprudential policies: An initial assessment. Journal of Financial Stability, roč. 27, s. 35–49. doi: 10.1016/j.jfs.2016.08.007.

MISHKIN, F. S., 2011. Over the Cliff: From the Subprime to the Global Financial Crisis. Journal of Economic Perspectives, roč. 25, č. 1, s. 49–70.

doi: 10.1257/jep.25.1.49.

MUSÍLEK, P., 2006. Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. Český finanční a účetní časopis, roč. 1, č. 4, s. 8–22.

doi: 10.18267/j.cfuc.191.

MUSÍLEK, P., 2008. Příčiny globální finanční krize a selhání regulace. Český finanční a účetní časopis, roč. 3, č. 4, s. 6–20. doi: 10.18267/j.cfuc.285.

MUSÍLEK, P., 2011. Evropský systém dohledu finančního trhu. Český finanční a účetní časopis, roč. 6, č. 2, s. 7–17. doi: 10.18267/j.cfuc.102.

RUSNOK, J., 2016. Finanční stabilita a její zajišťování prostřednictvím makroobezřetnostní politiky [online]. [cit: 12. 9. 2016]. Dostupné z:

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/rusnok_20160604_dod.pdf>.

SCHLEIFER, A., VISHNY, R. W., 2010. Unstable banking. Journal of Financial Economics, roč. 97, č. 3, s. 306–318. doi: 10.2139/ssrn.1396805.

SINGER, M., 2016. Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 [online]. [cit: 12. 9. 2016] Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20160614_zfs_2015-2016.pdf>.

STIGLITZ, J. E., 2008. Government Failure vs. Market Failure: Principles of Regulation [online]. [cit: 10. 9. 2016].

Dostupné z: <https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac%3A126997>. doi: 10.1017/cbo9780511657504.002.

TOMŠÍK, V., 2015. Makroobezřetnostní politika a její výkon v ČNB [online]. [cit: 3. 9. 2016]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/tomsik_20151021_vse.pdf>.

TOMŠÍK, V., 2016. Rizika pro finanční stabilitu a makroobezřetnostní politika ČNB v roce 2016. Bankovnictví, roč. 2016, č. 7, s. 10–13.