Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2016/4

Diskuze odhadů daňové mezery v České republice

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.488

[plný text (PDF)]

Savina Finardi, Michal Procházka

Cílem příspěvku je diskutovat přístupy k odhadování daňové mezery a porovnat dosažené výsledky těchto odhadů s oficiálními odhady Ministerstva financí České republiky. V příspěvku je rovněž diskutována problematika daňových úniků a nástrojů na jejich omezení, a to zejména s ohledem na nová opatření jako je kontrolní hlášení nebo evidence tržeb. Velikost daňové mezery ve vybraných odvětvích dle odhadů autorů dosahuje zhruba 15 mld. Kč ročně.

Klíčová slova: Daňová mezera, Daňové příjmy, Daňové úniky

JEL klasifikace: H26

Reference:
ERARD, B., 2005. Toward a Framework for Tax Gap Estimation and Microsimulation Analysis of Tax Noncompliance. Washington, D.C.: National Tax Association.

FINANČNÍ SPRÁVA, 2016a. Registr plátců DPH dle kódu důvodu registrace (k 31. 10. 2016) [online]. [cit. 15. 11. 2016]. Dostupné z:

<http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-generalni-financni-reditelstvi/Platci_DPH_2003-2016_k_31-10-2016.xls>.

FINANČNÍ SPRÁVA, 2016b. Vybrané údaje z daňových přiznání daně z přidané hodnoty [online]. [cit. 15. 11. 2016]. Dostupné z:

<http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-udaje-z-danovych-priznani/DAP_DPH_20161003.xlsx>.

FINARDI, S., VANČUROVÁ, A., 2014. Estimation of a Tax Gap in the Personal Income Tax by Means of National Accounts. European Financial and Accounting Journal, roč. 9, č. 2, s. 66–78.

GILES, D. E. A., 1999. Modelling the Hidden Economy and the Tax Gap in New Zealand. Empirical Economics, sv. 24, č. 4, s. 621–640.

doi: 10.1007/s001810050076.

KARLINSKY, S., 2004. Perceptions of Tax Evasion as a Crime. eJournal of Tax Research, sv. 2, č. 2, s. 226–240.

MARTINEZ, J. C., 1995. Daňový únik. Praha: HZ Praha.

MF ČR, 2015a. Návrh zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, s důvodovou zprávou [online]. [cit. 15. 11. 2016]. Dostupné z:

<http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Zakon_o_evidenci_trzeb_s_duvodovou_zpravou.pdf>.

MF ČR, 2015b. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace (RIA) [online]. [cit. 15. 11. 2016]. Dostupné z: <http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/RIA.pdf>.

MOHAMED, M., 2012. Estimating the Underground Economy from the Tax Gap: The Case of Malaysia. Malaysian Journal of Economic Studies, roč. 49, č. 2, s. 91–109.

ŠIROKÝ, J., 2003. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C.H. Beck.

VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L., 2016. Daňový systém ČR 2016. Praha: Vox.

WARREN, N., McMANUS, J., 2006. The Case for Measuring Tax Gap. eJournal of Tax Research, sv. 4, č. 1, s. 61–79.

ZÍDKOVÁ, H., 2014. Diskuse metod odhadů mezery DPH. Acta Oeconomica Pragensia, roč. 22, č. 4, s. 3–15. doi: 10.18267/j.aop.442.