Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/1

Vliv finanční krize na vývoj rentability aktiv tržních odvětví české ekonomiky

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.489

[plný text (PDF)]

Ladislav Šiška

Článek prezentuje odpovědi na základní otázku, zda americká finanční krize zasáhla české nefinanční firmy stejnoměrně, a na následnou otázku, zda existovaly významné rozdíly v ziskovosti mezi odvětvími v pokrizových. Odpovědi byly nalezeny pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace a shlukování metodou

Klíčová slova: Finanční krize, Rentabilita aktiv, Tržní odvětví, Ziskovost

JEL klasifikace: M21

Reference:
DENISI, A., SMITH, C. E., 2014. Performance Appraisal, Performance Management, and Firm-Level Performance: A Review, a Proposed Model, and New Directions for Future Research. Academy of Management Annals. Roč. 8, č. 1, s. 127–179. doi: 10.1080/19416520.2014.873178.

ENDRIKAT, J., GUENTHER, E., HOPPE, H., 2014. Making sense of conflicting empirical findings: A meta-analytic review of the relationship between corporate environmental and financial performance. European Management Journal. Roč. 32, č. 5, s. 735–751. doi: 10.1016/j.emj.2013.12.004.

HAMANN, P. M., SCHIEMANN, F., BELLORA, L., GUENTHER, T. W., 2013. Exploring the Dimensions of Organizational Performance. Organizational Research Methods. Roč. 16, č. 1, s. 67–87. doi: 10.1177/1094428112470007.

HENDL, J., 2009. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

HIRSCH, S., SCHIEFER, J., GSCHWANDTNER, A., HARTMANN, M., 2014. The determinants of firm profitability differences in EU food processing. Journal of Agricultural Economics. Roč. 65, č. 3, s. 703–721. doi: 10.1111/1477-9552.12061.

MAGRETTA, J., 2012. Michael Porter jasně a srozumitelně: o konkurenci a strategii. Praha: Management Press.

MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., LAMPEL, J., 2009. Strategy Safari: the complete guide through the wilds of strategic management. Harlow (UK): Pearson.

MPO [Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR], 2009. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2008 [online]. [cit. 9. 9. 2014].

Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument66391.html>.

MPO [Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR], 2012. Finanční analýza podnikové sféry za rok 2009, 2010, 2011 [online]. [cit. 9. 9. 2014]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238>.

MPO [Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR], 2014. Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 2013 [online]. [cit. 9. 9. 2014]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument150081.html>.

MPO [Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR], 2016. Finanční analýza podnikové sféry za 1. - 4. čtvrtletí 2015 [online]. [cit. 9. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www-old.mpo.cz/dokument182591.html>.

PORTER, M. E., 1994. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Praha: Victoria Publishing.

REINHARTOVÁ, C. M., ROGOFF, K. S., 2013. Tentokrát je to jinak: osm století finanční pošetilosti. Praha: Argo.

RICHARD, P. J., DEVINNEY, T. M., YIP, G. S., JOHNSON, G., 2009. Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. Journal of Management. Roč. 35, č. 3, s. 718–804. doi: 10.1177/0149206308330560.

SHILLER, R. J., 2010. Investiční horečka: iracionální nadšení na kapitálových trzích. Praha: Grada.