Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/2

Je s investicí do hedgeových fondů skutečně spojena vyšší výnosnost a riziko v porovnání s alternativními investicemi?

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.495

[plný text (PDF)]

Jitka Veselá, Martin Chalupa

Tento příspěvek se zaměřuje na odvětví hedgeových fondů, jejich specifika, vliv na finanční systém a zejména na výnosnost, riziko a výkonnost produkované tímto odvětvím. Pro měření výnosu, rizika a výkonnosti hedgeových fondů a dalších zkoumaných tříd aktiv byly použity měsíční výnosy, směrodatná odchylka a Sharpeův poměr. Uvažovány byly časové periody 1997–2016 a 2000–2016. Odvětví hedgeových fondů v porovnání s akciovým trhem, trhem se zlatem a celkovým trhem s komoditami přineslo ve sledovaném období výrazně vyšší výnos při nižším riziku. Mezi hedgeovými fondy se v uplynulých letech jako dvoudimenzionálně nejvýkonnější jevily v krátkém a dlouhém období menší fondy spravující aktiva do 100 mil. USD, ve středním období pak největší fondy spravující aktiva nad 1 mld. USD. Z hlediska geografické alokace aktiv nejvyšší dvoudimenzionální výkonnost vykázaly ve středním a dlouhém období fondy alokující aktiva na trhy Severní Ameriky.

Klíčová slova: Eurakahedge index, Hedgeový fond, Riziko, Sharpe ratio, Výnosnost

JEL klasifikace: G10, G11

Reference:
BARBARINO, F., 2009. Leverage, hedge funds and risk [online]. [cit. 17. 11. 2016]. Dostupné z: <http://www.nepc.com/writable/research_articles/file/09_07_nepc_leverage_hf_and_risk.pdf>.

BARCLAY HEDGE, 2016a. Hedge Fund Industry - Assets Under Management [online]. [cit. 17. 11. 2016]. Dostupné z: <http://www.barclayhedge.com/research/indices/ghs/mum/Hedge_Fund.html>.

BARCLAY HEDGE, 2016b. Barclay Hedge Fund Index [online]. [cit. 3. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.barclayhedge.com/research/indices/ghs/Hedge_Fund_Index.html>.

CREDIT SUISSE, 2016. Credit Suisse Hedge Fund Index [online]. [cit. 3. 12. 2016]. Dostupné z: <https://secure.hedgeindex.com/hedgeindex/en/indexoverview.aspx?cy=USD&indexname=HEDG>.

EUREKAHEDGE, 2016a. Eurekahedge Asian Hedge Fund Index [online]. [cit. 14. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/80/Eurekahedge_Asian_Hedge_Fund_Index>.

EUREKAHEDGE, 2016b. Eurekahedge Billion Dollar Hedge Fund Index [online]. [cit. 7. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/636/Eurekahedge_Billion_Dollar_Hedge_Fund_Index>.

EUREKAHEDGE, 2016c. Eurekahedge Emerging Markets Hedge Fund Index [online]. [cit. 14. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/458/Eurekahedge_Emerging_Markets_Hedge_Fund_Index>.

EUREKAHEDGE, 2016d. Eurekahedge European Hedge Fund Index [online]. [cit. 14. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/90/Eurekahedge_European_Hedge_Fund_Index>.

EUREKAHEDGE, 2016e. Eurekahedge Large Hedge Fund Index [online]. [cit. 7. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/488/Eurekahedge_Large_Hedge_Fund_Index>.

EUREKAHEDGE, 2016f. Eurekahedge Medium Hedge Fund Index [online]. [cit. 7. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/487/Eurekahedge_Medium_Hedge_Fund_Index>.

EUREKAHEDGE, 2016g. Eurekahedge North American Hedge Fund Index [online]. [cit. 14. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/166/Eurekahedge_North_American_Hedge_Fund_Index>.

EUREKAHEDGE, 2016h. Eurekahedge Small Hedge Fund Index [online]. [cit. 7. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/486/Eurekahedge_Small_Hedge_Fund_Index>.

FLEMING, M., LIU, W., 1998. Near Failure of Long-Term Capital Management [online]. Federal Reserve Bank of New York [cit. 9. 11. 2016]. Dostupné z: <http://www.federalreservehistory.org/Events/DetailView/52>.

GARBARAVICIUS, T., DIERICK, F., 2005. Hedge funds and their implications for financial stability. In: OCCASIONAL PAPER SERIES [online], č. 34. Frankfurt:European Central Bank. [cit. 17. 11. 2016]. Dostupné z: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp34.pdf>.

INVESTING.COM, 2016. Gold Historical Data [online]. [cit. 6. 12. 2016]. Dostupné z: <http://www.investing.com/commodities/gold-historical-data>.

JAEGER, R., 2002. All about hedge funds: the easy way to get started. New York: McGraw-Hill Companies.

LHABITANT, F.- S., 2006. Handbook of hedge funds. Hoboken, NJ: John Wiley, ISBN 04-700-2663-4.

PREQIN, 2012. Liquidity: Overview of Hedge Fund Liquidity Structures [online]. [cit. 17. 11. 2016]. Dostupné z: <https://www.preqin.com/docs/newsletters/HF/Hedge_Fund_Spotlight_December_2012.pdf>.

PREQIN, 2015. Hedge Funds: Insight on the quarter from the leading provider of alternative assets data [online]. [cit. 19. 11. 2016]. Dostupné z: <https://www.preqin.com/docs/quarterly/hf/Preqin-Quarterly-Hedge-Fund-Update-Q1-2015.pdf>.

PREQIN, 2016. Preqin Global Hedge Fund [online]. [cit. 19. 11. 2016]. Dostupné z: <https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf>.

THOMSON REUTERS, 2016. Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Excess Return (TRJCRB) [online]. [cit. 3. 12. 2016]. Dostupné z: <https://www.investing.com/indices/thomson-reuters---jefferies-crb-historical-data>.

YAHOO! FINANCE, 2016. S&P 500 (^GSPC) [online]. [cit. 19. 11. 2016]. Dostupné z: <http://finance.yahoo.com/chart/^GSPC>.

USDT [U.S. Department of the Treasury], 2016. Daily Treasury Yield Curve Rates [online]. [cit. 3. 12. 2016] Dostupný z: <https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield>