Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/2

Potenciální rizika při implementaci ERP systému z pohledu účetnictví

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.497

[plný text (PDF)]

Jana Singerová

Článek nastiňuje rizika, která souvisejí s implementací nového informačního systému v podniku. Jádro článku tvoří analýza rizikových faktorů v jednotlivých fázích života ERP systému z pohledu účetnictví a jeho základní funkce, zajištění věrného a poctivého obrazu účetnictví v účetní závěrce. Analýza byla provedena na základě využití sekundárních dat a jejich aplikace na implementaci ERP systémů pro potřeby účetnictví. U značného množství implementací je překročen bud finanční rozpočet nebo časový plán, případně obojí. Článek shrnuje hlavní rizika, přičemž z pohledu účetnictví jsou nejvíc rizikové fáze výběru systému, implementace a produkčního systému, úzkým místem je migrace kmenových a transakčních dat, stanovení správného data přechodu na nový systém a návaznost účetních knih mezi systémy navzájem. Účetní rizika souvisí také s nesplněním daňových povinností a sankcí a pokut z nich vyplývajících. Minimalizaci těchto rizik napomáhá identifikace klíčových faktorů úspěchu pro každou fázi.

Klíčová slova: ERP systém, IFRS, Implementace, Rizikové faktory při implementaci, Účetnictví

JEL klasifikace: M15, M41

Reference:
ALASKARI, O., AHMAD, M. M., DHAFR, N., PINEDO-CUENCA, R., 2012. Critical Successful Factors (CSFs) for Successful Implementation of Lean Tools and ERP Systems. In: Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Volume III [online]. [cit. 6. 2. 2017]. Dostupné z:

<http://www.iaeng.org/publication/WCE2012/WCE2012_pp1627-1632.pdf>.

APPLETON, E. L., 1997. How to survive ERP. Datamation. Roč. 43, č. 3, s. 50–53.

BARKER, T., FROLICK, M., 2003. ERP Implementation Failure: A Case Study. Information Systems Management [online]. Roč. 20, č. 4, s. 43–49. [cit. 19. 5. 2016]. Dostupné z: doi: 10.1201/1078/43647.20.4.20030901/77292.7.

BORAAS, K., 2015. Selecting the Best Go-live Date for Your ERP Implementation [online]. [cit. 12. 10. 2017].

Dostupné z: <https://us.hitachi-solutions.com/blog/selecting-best-go-live-date-erp-implementation/>.

ČSÚ [Český statistický úřad], 2017. Informační technologie v podnikatelském sektoru [online]. [cit. 1. 2. 2017].

Dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/podnikatelsky_sektor>.

DE SOUSA, J. M. E., 2004. Definition and analysis of critical success factors for ERP implementation projects [online]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. [cit. 12. 12. 2016].

Dostupné z: <http://jesteves.com/Tesis_phd_jesteves.pdf>

DYCHÉ, J., LEVY, E., 2006. Customer Data Integration - Reaching a Single Version of the Truth [online]. [cit. 15. 5. 2017]. Dostupné z: doi: 10.1002/9781119202127.

FINANČNÍ SPRÁVA, 2015. Sankce při nepodání kontrolního hlášení [online]. [cit. 1. 2. 2017]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/sankce>.

FINANČNÍ SPRÁVA, 2017. Údaje z výběru daní [online]. [cit. 1. 2. 2017]. Dostupné z: <http://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani>.

FUI-HOON NAH, F., ZUCKWEILER, K. M., LEE-SHANG LAU, J., 2003. ERP Implementation: Chief Information Officers’ Perceptions of Critical Success Factors. International Journal of Human-Computer Interaction [online]. Roč. 16, č. 1, s. 5–22. [cit. 6. 2. 2017]. Dostupné z: 10.1207/S15327590IJHC1601_2.

GARG, P., GARG, A., 2013. An empirical study on critical failure factors for enterprise resource planning implementation in Indian retail sector. Business Process Management Journal [online]. Roč. 19, č. 3, s. 496–514. Dostupné z: doi: 10.1108/14637151311319923.

GRABSKI, S. V., LEECH, S. A., SCHMIDT, P. J., 2011. A Review of ERP Research: A Future Agenda for Accounting Information Systems. Journal of Information Systems [online]. Roč. 25, č. 1, s. 37–78. [cit. 23. 5. 2016]. Dostupné z: doi: 10.2308/jis.2011.25.1.37.

GRENCI, R. T., HULL, B. Z., 2004. New Dog, Old Tricks: ERP and the Systems Development Life Cycle. Journal of Information Systems Education [online]. Roč. 15, č. 3, s. 277–286. [cit. 3. 10. 2016]. Dostupné z:

<https://search.proquest.com/openview/4e22ba82c09951a5293a4a48b188479a/1>.

HALILOVIC, S., CICIC, M., 2013. Antecedents of information systems user behaviour – extended expectation-confirmation model. Behaviour & Information Technology [online]. Roč. 32, č. 4, s. 359–370. [cit. 23. 5. 2017]. Dostupné z: doi: 10.1080/0144929X.2011.554575.

HANSETH, O., CIBORRA, C. U., BRAA, K., 2001. The Control Devolution: ERP and the Side Effects of Globalization. SIGMIS Database [online]. Roč. 32, č. 4, s. 34–46. Dostupné z: doi: 10.1145/506139.506144.

HOLLAND, C., LIGHT, B., 1999. A Critical Success Factors Model for ERP Implementation. Journal IEEE Software [online]. Roč. 16, č. 3, s. 30–36. Dostupné z: doi: 10.1109/52.765784

CHEN, Ch. C., LAW, Ch. C. H., YANG, S. C., 2009. Managing ERP Implementation Failure: A Project Management Perspective. IEEE Transactions on Engineering Management [online]. Roč. 56, č. 1, s. 157–170. Dostupné z: doi: 10.1109/TEM.2008.2009802.

ISKANIUS, P., 2009. Risk Management in ERP Project in the Context of SMEs. Engineering Letters. Roč. 17, č. 4, s. 266–273.

KLAUS, T., WINGREEN, S., BLANTON, J. E., 2007. Examining User Resistance and Management Strategies in Enterprise System Implementations. In: Proceedings of the 2007 ACM SIGMIS CPR Conference on Computer Personnel Research: The Global Information Technology Workforce [online]. New York: ACM. Dostupné z: doi: 10.1145/1235000.1235013.

PANORAMA CONSULTING, 2016. Panorama ERP 2016 [online]. [cit. 26. 1. 2017]. Dostupné z: <https://www.panorama-consulting.com/resource-center/2016-erp-report/>.

PROCHÁZKA, D., 2016. Vynucené přijetí IFRS českými nekótovanými podniky: hodnocení přínosů a nákladů. Acta Oeconomica Pragensia. [online]. Roč. 24, č. 2, s. 46–62. Dostupné z: doi: 10.18267/j.aop.528.

RAMLI, Ainon, 2015. The Status of Accounting Information Systems (AIS) Adoption in the Hotel Industry. Journal of Entrepreneurship & Business [online]. Roč. 3 č. 1, s. 46–59. [cit. 26. 1. 2017]. Dostupné z: doi:10.17687/JEB.0301.04.

ROCKHART, J. F., 1978. A new approach to defining the chief executive’s information needs [online]. Cambridge: Alfred P. Sloan School of Management. [cit. 7. 2. 2017]. Dostupné z: <https://pdfs.semanticscholar.org/1b3a/7bf37b2728f137960bd21762e0dc98c6bfb1.pdf>.

SEYMOUR, L. F., VAN VUUREN, I. J., 2014. ERP User Adoption Constraints: A Significant Risk for Emerging Economy SMEs. In: Proceedings of the 16th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services. New York: ACM. doi: 10.1145/2684200.2684357.

SHAUL, L., TAUBER, D., 2013. Critical Success Factors in Enterprise Resource Planning Systems: Review of the Last Decade. ACM Computing Surveys [online]. Roč. 45, č. 4, s. 1–39. [cit. 6. 2. 2017]. Dostupné z: doi: 10.1145/2501654.2501669.

SOMERS, T. M., 2001. The Impact of Critical Success Factors across the Stages of Enterprise Resource Planning Implementations. In: Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences - 2001 [online]. [cit. 25. 1. 2017]. Dostupné z: doi: 10.1109/HICSS.2001.927129.

TEACH, E., 2016. CFO – Trend Spotting: ERP in 2016 [online]. [cit. 19. 5. 2016]. Dostupné z: < http://ww2.cfo.com/erp/2016/02/trend-spotting-erp-2016/>.

VOGT, Ch., 2002. Intractable ERP: A Comprehensive Analysis of Failed Enterprise-resource-planning Projects. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes. Roč. 27, č. 2, s. 62–68. doi:10.1145/511152.511163.

XU, H., NORD, H. J., BROWN, N., NORD, D. G., 2002. Data quality issues in implementing an ERP. Industrial Management & Data Systems [online]. Roč. 102, č. 1, s. 47–58. [cit. 25. 1. 2017]. Dostupné z: doi: 10.1108/02635570210414668.

XU, H., RONDEAU, P. J., MAHENTHIRAN, S., 2011. The Challenge of Implementing an ERP System in a Small and Medium Enterprise - A Teaching Case of ERP Project Management. Journal of Information Systems Education [online]. Roč. 22, č. 4, s. 291–296. [cit. 25. 1. 2017].

Dostupné z: <http://jise.org/Volume22/22-4/Pdf/Vol22-4pg291.pdf>.