Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/3

Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace?

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.498

[plný text (PDF)]

Jiří Šindelář, Michal Erben

Příspěvek pojednává o negativních dopadech některých aspektů státní regulace (regulatorní arbitráž, relativní pře-regulace a pod-regulace) na chování ekonomických aktérů v rámci distribuce finančních produktů. Prostřednictvím tří případových (životní pojištění, neveřejné nabídky dluhopisů, penzijní spoření) jsou ilustrovány případy, kdy státní zásahy určitého typu vedly k deformaci fungování cílového trhu a k celkově negativnímu dopadu na koncové zákazníky. Jakkoliv nelze popřít dílčí selhání i na straně regulovaného trhu jako takového, provedená pozorování ukazují, že zejména regulatorní arbitráž mezi jednotlivými sektory finanční industrie je významným stimulátorem distribuční aktivity, která může být do budoucna zdrojem systémového rizika pro celý trh.

Klíčová slova: Korporátní dluhopisy, Penzijní spoření, Regulace finančního trhu, Systémové rizik, Životní pojištění

JEL klasifikace: D04, D47, G2, K22

Reference:
BLINDER, A. S., 2015. Financial Entropy and the Optimality of Over-regulation. In: The New International Financial System: Analyzing the Cumulative Impact of Regulatory Reform. World Scientific Books. doi: 10.1142/9789814678339_0001.

BOOT, A. W., DEZOELAN, S., MILBURN, T. T., 1999. Regulatory distortions in a competitive financial services industry. Journal of Financial Services Research. Roč. 16, č. 2–3, s. 249–259. doi: 10.1007/978-1-4757-5228-1_11.

ČNB, 2014. Statistické informace o sankční činnosti ČNB [online]. [cit. 9. 3. 2017]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/index.html>.

ČNB, 2015. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem [online]. [cit. 9. 3. 2017]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2015_cz.pdf>.

ČNB, 2017. Základní ukazatele o finančním trhu – pojišťovny [online]. [cit. 9. 3. 2017]. Dostupné z:

<http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=BCE&p_sestuid=&p_lang=CS>.

DIACON, S., HASSELDINE, J., 2007. Framing effects and risk perception: The effect of prior performance presentation format on investment fund choice. Journal of Economic Psychology. Roč. 28, č. 1, s. 31–52. doi: 10.1016/j.joep.2006.01.003.

HOUSTON, J. F., LIN, C., MA, Y., 2012. Regulatory arbitrage and international bank flows. The Journal of Finance. Roč. 67, č. 5, s. 1845–1895. doi: 10.1111/j.1540-6261.2012.01774.x.

KLOMP, J., DE HAAN, J., 2015. Bank regulation and financial fragility in developing countries: Does bank structure matter? Review of Development Finance. Roč. 5, č. 2, s. 82–90. doi: 10.1016/j.rdf.2015.11.001.

KWAN, S. H., CARLETON, W. T., 2010. Financial contracting and the choice between private placement and publicly offered bonds. Journal of Money, Credit and Banking. Roč. 42, č. 5, s. 907–929. doi: 10.1111/j.1538-4616.2010.00312.x.

MF ČR [Ministerstvo financí ČR], 2010. Doporučení pracovní skupiny k regulaci distribuce na finančním trhu [online]. [cit. 9. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/ochrana-spotrebitele/distribuce-na-financnim-trhu>.

MF ČR [Ministerstvo financí ČR], 2017. Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2016 [online]. [cit. 9. 3. 2017].

Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/soukrome-penzijni-systemy/iii-pilir-doplnkove-penzijni-sporeni-a-p/vyvoj-penzijniho-pripojisteni>.

SYNOVATE, 2011. Consumer Market Study on Advice within the Area of Retail Investment Services – Final Report (prepared for European Commission) [online]. [cit. 9. 3. 2017]. Dostupné z:

<http://ec.europa.eu/consumers/financial_services/reference_studies_documents/docs/investment_advice_study_en.pdf>.

ŠINDELÁŘ, J., 2015. Trh životního pojištění: jaké dopady by přinesla regulace provizí za zprostředkování? [online]. USF ČR. [cit. 9. 3. 2017]. Dostupné z: <http://www.usfcr.cz/wp-content/usf-publikace/brozura-dopad-regulace-11-2015.pdf>

ŠINDELÁŘ, J., 2016. Kvantitativní prognóza poptávky po životním pojištění v ČR v letech 2015–2018: makroekonomický růst versus odvětvová restrukturalizace. Český finanční a účetní časopis. Roč. 2016, č. 1, s. 5–23. doi: 10.18267/j.cfuc.465.

URBAN, J., 2016. Analýza pojistného trhu: Ve znamení mírného růstu. Pojistný obzor. Roč. 2016, č. 3, s. 33–38.

VOCÍLKA, A., 2015. Privátní bondy přicházejí. FOND SHOP. Roč. 2015, č. 12, s. 8–9.