Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/3

Oceňování opcí se zahrnutím skoků v období intervencí

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.499

[plný text (PDF)]

Martin Diviš

Rovnovážný měnový kurz významně ovlivnily intervence České národní banky proti české koruně. Článek se zaměřuje na vliv intervencí na oceňování opcí na podkladové aktivum měnový pár EURCZK v letech 2013-2017. Jsou popsány a vypočítány ceny měnových opcí podle odlišných přístupů odhadu historických volatilit a implikované (kotované) volatility. Zároveň je díky implikované volatilitě provedena kalibrace modelu se skoky, který dokáže popsat nespojitý vývoj podkladového aktiva. Pro lepší porovnání jsou pro výpočet volatilit a odhad modelu použity i data před intervencí a těsně po ní. Z odhadnutých parametrů modelu se skoky lze vidět, že trh v roce 2013 nedůvěřoval české ekonomice a očekával skokovou depreciaci koruny. V letech 2014 a 2015 trh očekával zachování deklarované hranice měnového kurzu, a proto předpokládal pouze možnost skokového oslabení koruny. Od roku 2016 již očekával ukončení intervencí a skokové posílení koruny. Díky velkému počtu spekulantů a prodejům velkého množství korun po uvolnění kurzového závazku v roce 2017 opět trh očekával skokové oslabení koruny.

Klíčová slova: Intervence, Model se skoky, Opce, Volatilita

JEL klasifikace: C61, E5

Reference:
BARNDORFF-NIELSEN, O., VERAART, A, 2013. Stochastic Volatility of Volatility and Variance Risk Premia. Journal of Financial Econometrics. Roč. 11, č. 1, s. 1–46. doi: 10.1093/jjfinec/nbs008.

BLOOMBERG, 2017. Bloomberg [online]. [cit. 5. 5. 2017].

CADENILLAS, A., ZAPATERO, F., 1999. Optimal Central Bank Intervention in the Foreign Exchange Market. Journal of Economic Theory. Roč. 87, č. 1, s. 218–242. doi: 10.1006/jeth.1999.2523.

ČNB, 2017. Vybranané devizové kurzy [online]. [cit. 16. 10. 2017]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/grafy_form.jsp>.

DE JONG, F., DROST, F., WERKER, B., 2001. A Jump-diffusion Model for Exchange Rates in a Target Zone. Statistica Neerlandica. Roč. 55, č. 3, s. 270–300. doi: 10.1111/1467-9574.00170.

ENGLE, R., MEZRICH, J., 1996. GARCH for Groups. Risk. Roč. 9, č. 8, s. 363–381.

FLEMING, J., 1998. The Quality of Market Volatility Forecasts Implied by S&P 100 Index Option Prices. Journal of Empirical Finance. Roč. 5, č. 4, s. 317–345. doi: 10.1016/S0927-5398(98)00002-4.

GOLLIER, C., 2016. Stochastic Volatility Implies fourth-degree Risk Dominance: Applications to asset pricing. Working paper. Toulouse School of Economics, University of Toulouse-Capitole.

HAGAN, P., KUMAR, D., LESNIEWSKI, A., WOODWARD, D. E., 2002. Managing smile risk. Wilmott Magazine. Roč. 1, č. 1, s. 84–108.

HESTON, S., 1993. Applications to Bond and Currency Options. The Review of Financial Studies. Roč. 6, č. 2, s. 327–343. doi: 10.1093/rfs/6.2.327.

HULL, J., 2012. Options, Futures and Other Derivatives. Edinburgh: Pearson.

KYPRIANOU, A., SCHOUTENS, W., WILMOTT, P., 2005. Exotic Option Pricing and Advanced Lévy Models. New York: Wiley.

MERTON, R., 1976. Option Pricing when Underlying Stock Returns are Discontinuous. Journal of Financial Economics. Roč. 3, č. 1–2, s. 125–144. doi: 10.1016/0304-405X(76)90022-2.

MITAL, S., 2017. FX Volatility Surface [online]. [cit. 10. 7. 2017]. Dostupné z: <https://www.linkedin.com/pulse/fx-volatility-surface-13-swati-mital>.

MUTAKAYA, M., CHIKODZA, E., CHIYAKA, E., 2014. Optimal Foreign Exchange Rate Intervention in Lévy Markets. International Journal of Stochastic Analysis. Roč. 2014, s. 1–8. doi: 10.1155/2014/746815.

REISWICH, D., WYSTUP, U., 2012. FX Volatility Smile Construction. Wilmott. Roč. 2012, č. 60, s. 58–69. doi: 10.1002/wilm.10132.

SALMON, F., 2011. The Swiss National Bank plays the FX Options Market, [online]. [cit. 8. 7. 2017]. Dostupné z: <http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2011/09/08/the-swiss-national-bank-plays-the-fx-options-market/>.

WEIZMANN, A., 2007. Construction of the Implied Volatility Smile. Diploma thesis. Goethe University.