Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/3

Bankovní sektor České republiky: vývoj v krizovém období a současnost

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.500

[plný text (PDF)]

Zbyněk Revenda

Autor analyzuje vývoj českého bankovního sektoru za posledních deset let se zaměřením na vybrané položky aktiv a pasiv s cílem posoudit stav a vývoj likvidity a solventnosti. Banky neměly vážnější problémy ani v letech ekonomického poklesu 2009 a 2012-2013, nepotřebovaly pomoc od centrální banky či od státu. Potenciálním a paradoxním problémem může být vysoký stav volných rezerv u centrální banky. Jde sice o bezriziková a vysoce likvidní, ale také o málo výnosná aktiva. Tento stav rovněž vede k prakticky nulovému stavu půjček bank od centrální banky. Hlavním důvodem dramatického růstu rezerv byly devizové intervence proti koruně. Banky jako celek jsou také solventní, průměrná kapitálová přiměřenost výrazně převyšuje stanovené minimální požadavky. Těžké finanční krize se ve sledovaném období nevztahují na český bankovní systém.

Klíčová slova: Aktiva bank, Kapitálová přiměřenost, Krize, likvidita, Pasiva bank, Rezervy bank, Solventnost

JEL klasifikace: E5, G21

Reference:
BLAHOVÁ, N., 2015. Analysis of the Relation between Macroprudential and Microprudential Policy. European Financial and Accounting Journal. Roč. 10, č. 1, s. 33–47. doi: 10.18267/j.efaj.136.

ČNB, 2017a. Databáze časových řad ARAD [online]. [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm>.

ČNB, 2017b. Databáze časových řad ARAD – Aktiva [online]. [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AABAA&p_sestuid=&p_lang=CS>.

ČNB, 2017c. Databáze časových řad ARAD – Banky – Kapitálové poměry [online]. [cit. 4. 10. 2017]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=6&p_sort=1&p_des=50&p_sestuid=33113&p_uka=1%2C5&p_strid=BAH&p_od=200803&p_do=201706&p_lang=CS&p_format=3&p_decsep=%2C>.

ČNB, 2017d. Databáze časových řad ARAD – Banky – Poměrové ukazatele [online]. [cit. 3. 10. 2017]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=6&p_sort=1&p_des=50&p_sestuid=37694&p_uka=9%2C12&p_strid=BAK&p_od=200803&p_do=201706&p_lang=CS&p_format=3&p_decsep=%2C>.

ČNB, 2017e. Databáze časových řad ARAD – Měnový přehled – historická data – Aktiva [online]. [cit. 9. 10. 2017]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=1148&p_strid=AAACA&p_lang=CS>.

ČNB, 2017f. Databáze časových řad ARAD – Pasiva [online]. [cit. 3. 10. 2017]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AABAB&p_sestuid=&p_lang=CS>.

ČNB, 2017g. Devizové obchody ČNB [online]. [cit. 6. 10. 2017]. Dostupné z:

<http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/DEVOP_EUR.HTML>.

ČNB, 2017h. Zprávy o finanční stabilitě [online]. [cit. 13. 10. 2017]. Dostupné z:

<https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/>.

ECB [European Central Bank], 2017a. Supervisory Banking Statistics [online]. [cit. 12. 10. 2017]. Dostupné z:

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html>.

ECB [European Central Bank], 2017b. Eurosystem balance sheet [online]. [cit. 12. 10. 2017]. Dostupné z:

<https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/index.en.html>.

ECB [European Central Bank], 2017c. Statistical data warehouse – Aggregated balance sheet [online]. [cit. 11. 10. 2017]. Dostupné z:

<http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003154>.

KINDLEBERGER, C. P., ALIBER, R., 2005. Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises. New York: Wiley.

MANDEL, M., TOMŠÍK, V., 2015. Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v hospodářském cyklu: příklad České republiky. Politická ekonomie. Roč. 63, č. 1, s. 32–56. doi: 10.18267/j.polek.987.

MISHKIN, F. S., 2013. Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson.

REINHART, C., ROGOFF, K., 2009. This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton: Princeton University Press.