Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/3

Odhad Mincerovy funkce v podmínkách České republiky

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.501

[plný text (PDF)]

Savina Finardi, Jakub Fischer

Příspěvek se zabývá problematikou hodnocení investice do vysokoškolského vzdělání, a to prostřednictvím Mincerovy funkce, která patří mezi významné metody hodnocení této investice. Autoři pracují s rozsáhlým souborem pozorování celkem 20 tisíc, na základě kterého dokládají pozitivní vliv vysokoškolského vzdělání na mzdové výdělky jednotlivců v podmínkách České republiky. Prokázán je ovšem pozitivní vliv nejenom dosaženého stupně vzdělání, ale i dalších faktorů jako je region, pohlaví a sféra ekonomiky.

Klíčová slova: Lidský kapitál, Mincerova funkce, Vysokoškolské vzdělání

JEL klasifikace: I23, J31

Reference:
ANDINI, C., 2007. Returns to education and wage equations: a dynamic approach. Applied Economics Letters. Roč. 14, č. 8, s. 577–579.

doi: 10.1080/13504850500461555.

ANDINI, C., 2010. A dynamic Mincer equation with an application to Portuguese data. Applied Economics. Roč. 42, č. 16. s. 2091–2098.

doi: 10.1080/00036840701765429.

BECKER, G. S., 1962. Investment in Human Capital: a Theoretical Analysis. Journal of Political Economy. Roč. 70, č. 5, část 2: Investment in Human Beings, s. 9–49.

BECKER, G. S., 1975. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. National Bureau of Economic Research: distributed by Columbia University Press.

CHASE, R. S., 1998. Markets for Communist Human Capital: Returns to Education and Experience in Post-Communist Czech Republic and Slovakia. Industrial and Labor Relations Review. Roč. 51, č. 3, s. 401–423. doi: 10.2307/2525115.

CIPRA, T., 2008. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress.

FINARDI, S., FISCHER, J., MAZOUCH, P., 2012. Odhad míry návratnosti investic do vysokoškolského vzdělání podle oboru, pohlaví a regionu. Politická ekonomie. Roč. 60, č. 5, s. 563–589. doi: 10.18267/j.polek.864.

FLANAGAN, R. J., 1995. Wage Structure in the Transition of the Czech Economy. Staff Papers – International Monetary Fund. Roč. 42, č. 4, s. 836–854. doi: 10.2307/3867600.

HECKMAN, J. J., LOCHNER, L. J., TODD, P. E., 2005. Earnings Functions, Rates of Return and Treatment Effects: The Mincer Equation and Beyond [online]. NBER Working Paper No. 11544. [cit. 19. 11. 2017].

Dostupné z: <http://www.nber.org/papers/w11544>. doi: 10.3386/w11544.

HECKMAN, J. J., LOCHNER, L. J., TODD, P. E., 2008. Earnings Functions and Rates of Return [online]. NBER Working Paper No. 13780. [cit. 19. 11. 2017]. Dostupné z: <http://www.nber.org/papers/w13780>. doi: 10.3386/w13780.

HUŠEK, R., 2007. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica.

JEONG, B., KEJAK, M., VINOGRADOV, V. 2008. Changing Composition of Human Capital: The Czech Republic, Hungary and Poland. Economics of Transition. Roč. 16, č. 2, s. 247–271. doi: 10.1111/j.1468-0351.2008.00320.x.

MATĚJŮ, P., VEČERNÍK, J. 2015. Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České republice ve světle dat OECD-PIAAC. Politická Ekonomie. Roč. 63, č. 2, s. 185–203. doi: 10.18267/j.polek.996.

MINCER, J., 1974. Schooling, Experience and Earnings. New York: Columbia University Press.

MŰNICH, D., ŠVEJNAR, J., TERRELL, K., 2005. Returns to Human Capital under the Communist Wage Grid and during the Transition to a Market Economy. Review of Economics & Statistics. Roč. 87, č. 1, s. 100–123.

doi: 10.1162/0034653053327559.

OECD, 2013. Education at a Glance 2013 [online]. [cit. 19. 11. 2017]. Dostupné z: <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en>.

ORDAZ-DÍAZ, J. L., 2008. The Economic Returns to Education in Mexico: A Comparision between Urban and Rural Areas. CEPAL Review. Roč. 2008, č. 96, s. 265–282.

PICKA, J., 2014. Problém „public-private pay gap“ v České republice. Politická ekonomie. Roč. 62, č. 5, s. 662–682. doi: 10.18267/j.polek.975.

POLACHEK, S. W., 2008. Earnings Over the Life Cycle: The Mincer Earnings Function and Its Applications. Foundations & Trends in Microeconomics. Roč. 4, č. 3, s. 165–272. doi: 10.1561/0700000018.

PSACHAROPOULOS, G., 1995. The Profitability of Investment in Education: Concepts and Methods [online]. [cit. 19.11.2017].

Dostupné z: <http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/econ/readings/psacharo.pdf>.

URBÁNEK, V., 2007. Financování vysokého školství. Praha: Oeconomica.