Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/4

Struktura kapitálu českých akciových společností

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.503

[plný text (PDF)]

Lucie Poulová

Cílem tohoto příspěvku je provedení analýzy kapitálové struktury akciových společností působících v České republice v zemědělství, průmyslu a stavebnictví. S využitím základních principů a ukazatelů finanční analýzy je pozornost věnována nejen úrovni věřitelského rizika, které je sledováno jak ve vztahu k odvětví, tak podle institucionálního vlastnictví, ale je rozebrán i vztah k majetkové struktuře. V souvislosti s moderními teoriemi byl zkoumán i vztah zadlužení k rentabilitě celkových aktiv jako jedné z hlavních determinant kapitálové struktury a ve vztahu ke krátkodobému finančnímu managementu byly sledovány hodnoty likvidity. Výsledky ukazují, že míra zadlužení se ve sledovaném období výrazně nemění a že z hlediska zdrojů financování dominuje základní kapitál doplněný nerozdělenými zisky, z cizích zdrojů je kromě krátkodobých závazků významné bankovní financování. Z hlediska příklonu k jednotlivým teoriím kapitálové struktury lze nalézt argumenty jak pro trade-off, tak pro pecking order teorii.

Klíčová slova: Akciové společnosti, Kapitálová struktura, likvidita, Rentabilita celkových aktiv, Věřitelské riziko, Zlaté bilanční pravidlo

JEL klasifikace: G32

Reference:
BAUER, P., 2004. Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 54, č. 1–2, s. 2–21. Dostupné také z: <http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/958>.

BISNODE, 2016. Albertina: chytrá databáze pro obchod a marketing [online]. Bisnode Česká republika. [cit. 15. 7. 2016]. Dostupné z: <http://www.albertina.cz>. BREALEY, R. A., MYERS, S. C., ALLEN, F., 2014. Teorie a praxe firemních financí. 2. aktualiz. vyd. Brno: BizBooks.

BUREAU VAN DIJK, 2009. Amadeus: A database of comparable financial information for public and private companies across Europe [online]. [cit. 15. 7. 2016] Dostupné z: <https://amadeus.bvdinfo.com/>.

FAMA, E. F., FRENCH, K. R., 2002. Testing tradeoff and pecking order predictions about dividends and debt. The Review of Financial Studies. Roč. 15, č. 1, s. 1–33. doi: 10.1093/rfs/15.1.1.

HOROVÁ, M., HRDÝ, M., 2007. Aktuální problémy strategického finančního řízení podniků v ČR. E+M Ekonomie a Management. Roč. 10, č. 4, s. 80–86. MAREK, P., a kol., 2009. Studijní průvodce financemi podniku. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress.

MODIGLIANI, F., MILLER, M. H., 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review. Roč. 48, č. 3, s. 261–297. Dostupné také z: <http://www.jstor.org/stable/1809766>.

VALACH, J., 2008. K diskuzi o optimalizaci a determinantech kapitálové struktury podniku. Český finanční a účetní časopis. Roč. 3, č. 1, s. 99–102.

doi: 10.18267/j.cfuc.263.