Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/4

Vědecké metody zkoumání dopadu kapitálové regulace obchodních bank

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.504

[plný text (PDF)]

Petr Pavlík

Předmětem tohoto článku je porovnání více než tří desítek studií dopadů navýšené kapitálové přiměřenosti na úvěrovou činnost obchodních bank. Cílem je poskytnout srovnání výsledků dosavadního výzkumu v oblasti dopadů navýšené kapitálové přiměřenosti v rámci Basel III. Je představen jak metodologický přístup založený na makroekonomických modelech, tak přístup založený na mikroekonomické analýze. Komplexní makroekonomické modely uvažují dopad navýšení kmenového kapitálu na ziskovou funkci bank při současné úpravě rizikově vážených aktiv, respektive bilanční struktury bank. Mikroekonomické modely vždy vychází z předpokladů ohledně míry platnosti Modigliani-Millerova teorému, přičemž dopady navýšení vlastního kapitálu na průměrné náklady financování banky jsou nejčastěji zkoumány prostřednictvím CAPM modelu. Na základě porovnání existujících studií docházím k závěru, že v rámci současného výzkumu existuje široká shoda ohledně marginálního efektu navýšení kmenového kapitálu obchodní bank na cenu bankami poskytovaných úvěrů. Z pohledu intenzity dopadu je podstatné především tempo navyšování vlastních zdrojů banky, přičemž existuje široká shoda na tom, že v delším období je dopad na ceny bankovních úvěrů nevýznamný. Odhadovaný dopad na objem bankami poskytovaných úvěrů se v rámci jednotlivých studií liší významněji. Důvodem jsou především rozdílné předpoklady, se kterými pracují jednotlivé studie v oblasti elasticity poptávky po bankovních úvěrech a nákladů navýšení vlastního kapitálu bank.

Klíčová slova: Bankovní regulace, Dopad Basel III, Kapitálová přiměřenost

JEL klasifikace: G21, G24, G28

Reference:
AIYAR, S., CALOMIRIS, C., HOOLEY, J., KORNIYENKO, Y., WIELADEK, T., 2014. The international transmission of bank capital requirements: evidence from the United Kingdom. Bank of England Working Paper No. 497. doi: 10.2139/ssrn.2428184.

ANGELINI, P., a kol., 2014. BASEL III: Long-term impact on economic performance and fluctuations. The Manchester School. Roč. 83, č. 2, s. 217–251. doi: 10.1111/manc.12056.

BAKER, M., WURGLER, J., 2013. Do Strict Capital Requirements Raise the Cost of Capital? Bank Regulation and the Low Risk Anomaly [online]. [cit. 10. 12 2017]. Dostupné z: <http://www.nber.org/papers/w19018.pdf>. doi: 10.3386/w19018.

BARNES, M. L., LOPEZ, J. A., 2006. Alternative measures of the Federal Reserve Banks’ cost of equity capital. Journal of Banking and Finance. Roč. 30, č. 6, s. 1687–1711. doi: 10.1016/j.jbankfin.2005.09.005.

BCBS [Basel Committee on Banking Supervision], 2010. An Assessment of the Long-Term Economic Impact of Stronger Capital and Liquidity Requirements [online]. Bank of International Settlements. [cit. 15. 12. 2017]. Dostupné z: <https://www.bis.org/publ/bcbs173.htm>.

BERNANKE, B., LOWN, C., 1991. The Credit Crunch. Brookings Papers on Economic Activity. Roč. 22, č. 2, s. 205–247. doi: 10.2307/2534592.

BRIDGES, J., GREGORY, D., NIELSEN, M., PEZZINI, S., RADIA, A., SPALTRO, M., 2015. The Impact of Capital Requirements on Bank Lending. Bank of England Working Paper no. 486. doi: 10.2139/ssrn.2388773.

CALOMIRIS, C. W., KAHN, C. M, 1991. The role of demandable debt in structuring optimal banking arrangements. American Economic Review. Roč. 81, č. 3, s. 497–513.

CAMPBELL, A., 2007. Bank insolvency and the problem of nonperforming loans. Journal of Banking Regulation. Roč. 9. č. 1, s. 25–45.

doi: 10.1057/palgrave.jbr.2350057.

COHEN, B., 2013. How have Banks Adjusted to Higher Capital Requirements? BIS Quarterly Review. Roč. 2013, č. 3, s. 23–41.

CORBAE, D., D´ERASMO, P., 2014. Capital Requirements in a Quantitative Model of Banking Industry Dynamics. FRB of Philadelphia Working Paper No. 14-13. doi: 10.2139/ssrn.2430778.

COSIMANO, T. F., HAKURA, D. S., 2011. Bank Behavior in Response to Basel III: A Cross-Country Analysis. IMF Working Papers. Roč. 11, č. 119, s. 1–34. doi: 10.5089/9781455262427.001.

COVAS, F., DRISCOLL, J. C., 2014. Bank Liquidity and Capital Regulation in General Equilibrium. FEDS Working Paper No. 2014-85.

doi: 10.2139/ssrn.2495581.

DE RESENDE, C., DIB, A., PEREVALOV, N., 2010. The Macroeconomic Implications of Changes in Bank Capital and Liquidity Requirements in Canada: Insights from the BoC-GEM- FIN. Bank of Canada discussion Paper [online]. Roč. 2010, č. 16. [cit. 10. 12. 2017].

Dostupné z: <http://publications.gc.ca/site/eng/384917/publication.html>.

ELLIOT, D., 2009. Quantifying the Effects on Lending of Increased Capital Requirements. The Brookings Institution [online]. [cit. 10. 12. 2017]. Dostupné z: <https://www.brookings.edu/research/quantifying-the-effects-on-lending-of-increased-capital-requirements/>.

ELLIOT, D., SALLOY, S., OLIVEIRA SANTOS, A., 2012. Assessing the Cost of Financial Regulation. IMF Working Papers. Roč. 12, č. 233, s. 1–83. doi: 10.5089/9781475510836.001.

FRAISSE, H., LÉ, M., THESMAR, D., 2015. The real effects of bank capital requirements. HEC Paris Research Paper No. FIN-2013-988.

FRANCIS, W., OSBORNE, M., 2009. Bank Regulation, Capital, and Credit Supply: Measuring the Impact of Prudential Standards. FSA Occasional Paper. Roč. 2009, č. 36, s. 1–40.

FRIEDMAN, M., 1953. Essays in Positive Economics. Chicago: The University of Chicago Press. s. 39–43.

FURFINE, C., 2000. Evidence on the Response of U.S. Banks to Changes in Capital Requirements. BIS Working Papers No. 88. doi: 10.2139/ssrn.233634.

GAVALAS, D., SYRIOPOULOS, T., 2014. Basel III and its Effects on Banking Performance: Investigating Lending Rates and Loan Quantity. Journal of Finance and Bank Management. Roč. 2, č. 3–4, s. 17–52. doi: 10.15640/jfbm.v2n3-4a2.

GERTLER, M., KIYOTAKI, N., 2010. Financial intermediation and credit policy in business cycle analysis. In: Handbook of Monetary Economics. Sv. 3. s. 547–599. doi: 10.1016/b978-0-444-53238-1.00011-9.

GREEN, E., LOPEZ, J. A., WANG, Z., 2003. Formulating the imputed cost of equity capital for priced services at Federal Reserve Bank. FRBNY Economic Policy Review. Roč. 9, č. 3, s. 55–81.

HOGGARTH, G., MAHADEVA, L., MARTIN, J., 2010. Understanding International Bank Capital Flows during the Recent Financial Crisis. Bank of England Financial Stability Paper No. 8.

CHAMI, R., COSIMANO, T. F., 2001. Monetary policy with a touch of Basel. IMF Working Papers. Roč. 1, č. 151, s. 1–47. doi: 10.5089/9781451857030.001.

CHENG, Y., GREEN, C. J., 2008. Taxes and capital structure: a study of European companies. The Manchester School. Roč. 76, s. 85–115. doi: 10.1111/j.1467-9957.2008.01082.x.

IIF [Institute of International Finance], 2010. Interim Report on the Cumulative Impact on the Global Economy of Proposed Changes in the Banking Regulatory Framework [online]. [cit. 8. 12. 2017].

Dostupné z: <https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/down_14194_0.pdf>.

JENSEN, L. 2014. The economic costs of higher capital and liquidity requirements: Impact on lending rate and GDP. Nationaløkonomisk Tidsskrift [online]. Roč. 2015, č. 1, s. 1–34. [cit. 11. 12. 2017]. Dostupné z:

<https://www.djoef-forlag.dk/sites/nt/files/2015/article/2015_1_2.pdf>.

JUNGE, G., KUGLER, P., 2013. Quantifying the Impact of Higher Capital Requirements on the Swiss Economy. Swiss Journal of Economics and Statistics. Roč. 149, č. 3, s. 313–356.

KASHYAP, A. K., STEIN, J. C., HANSON, S., 2010. An Analysis of the Impact of Substantially Heightened Capital Requirements on Large Financial Institutions. Working Paper. Boston: Harvard University.

KING, M., 2010. Mapping Capital and Liquidity Requirements to Bank Lending Spreads. BIS Working Paper No. 324. doi: 10.2139/ssrn.1716884.

KISIN, R., MANELA, A., 2015. The Shadow Cost of Bank Capital Requirements. Review of Financial Studies. V tisku. doi: 10.2139/ssrn.2280453.

LEON, F., 2015. Measuring competition in banking: A critical review of methods [online]. HAL Working paper [cit. 15. 12. 2017]. Dostupné z:

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01015794v1>.

MAG [Macroeconomic assessment group], 2010. Assessing the Macroeconomic Impact of the Transition to Stronger Capital and Liquidity Requirements. Bank for International Settlements.

MAURIN, L. TOIVANEN, M., 2012. Risk, Capital Buffer, and Bank Lending: A Granular Approach to the Adjustment of Euro Area Banks. ECB Working Paper No. 1499.

MESONNIER, J.S., MONKS, A., 2015. Did the EBA Capital Exercise Cause a Credit Crunch in the Euro Area? Banque de France Working Paper No. 491. Banque de France. doi: 10.2139/ssrn.2451019.

MILES, D., YANG, J., MARCHEGGIANO, G., 2012. Optimal bank capital. The Economic Journal. Roč. 123, č. 567, s. 1–37.

doi: 10.1111/j.1468-0297.2012.02521.x.

MODIGLIANI, F., MILLER, M. H., 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review. Roč. 48, č. 3, s. 261–297. Dostupné také z: <http://www.jstor.org/stable/1809766>.

REVENDA, Z., 2011. Centrální bankovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Management Press.

ROGER, S., VLČEK, J., 2011. Macroeconomic Costs of Higher Bank Capital and Liquidity Requirements. IMF Working Papers. Roč. 11, č. 103, s. 1–51. doi: 10.5089/9781455260386.001.

SANTOS, J. A. C, WINTON, A., 2013. Bank Capital, Borrower Power, and Loan Rates. AFA 2010 Atlanta Meetings Paper. doi: 10.2139/ssrn.1343897.

SLOVIK, P., COURNEDE, B., 2011. Macroeconomic Impact of Basel III. OECD Economics Department Working Papers no. 844. doi: 10.1787/5kghwnhkkjs8-en.

ŠÚTOROVÁ, B., TEPLÝ, P., 2013. The Impact of Basel III on Lending Rates of EU Banks. Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 63, č. 3, s. 226–243.

WEICHENRIEDER, A., KLAUTKE, T., 2008. Taxes and the efficiency costs of capital distortions [online]. CESifo Working Paper no. 2431 [cit. 15. 12. 2017]. Dostupné z: <https://ssrn.com/abstract=1291095>.