Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/1

Podstata auditu a poptávka po auditu

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.507

[plný text (PDF)]

Michal Bobek

Příspěvek analyzuje podstatu auditu, tedy proč audit existuje a jaký má úkol v současném tržním hospodářství. Příspěvek je zaměřen na poptávkovou stranu (poptávka po auditu). Jsou představeny teorie, které vysvětlují důvody vzniku auditu (teorie strážníka, teorie poskytnutí důvěryhodnosti, teorie vzbuzené důvěry a teorie zastoupení), a taktéž jsou představeny hypotézy existence auditu (monitorovací hypotéza, informační hypotéza a pojišťovací hypotéza), které stejně jako teorie vysvětlují důvod vzniku auditu, ale jsou představeny z jiného pohledu. Tyto teorie a hypotézy jsou porovnány a vyhodnoceny ve vztahu k faktorům ovlivňujícím poptávku po auditu. Jednotlivé teorie a hypotézy jsou taktéž vyhodnoceny ve vztahu k aktuálnímu vývoji, tedy stále se opakujícím chybám v auditovaných účetních závěrkách.

Klíčová slova: Audit, Poptávka po auditu, Teorie zastoupení

JEL klasifikace: M42

Reference:
AAA [American Accounting Association], 1973. Committee on Basic Auditing Concepts. A Statement of Basic Auditing Concepts. Sarasota: American Accounting Association.

AKERLOF, G. A., 1970. The Market for “Lemons”. Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics. Roč. 84, č. 3, s. 488–500. doi: 10.2307/1879431.

ALCHIAN, A. A., DEMSETZ, H., 1972. Production, Information Costs, and Economic Organization. The American Economic Review. Roč. 62, č. 5, s. 777–795.

BASIOUDIS, I. G., FRANCIS, J. R., 2007. Big 4 Audit Fee Premiums for National and Office-Level Industry Leadership in the United Kingdom. Auditing: A Journal of Practice & Theory. Roč. 26, č. 2, s. 143–166. doi: 10.2308/aud.2007.26.2.143.

BEAVER, W., 1989. Financial Reporting: An Accounting Revolution. New Jersey: Prentice-Hall Int.

BOBEK, M., 2014. Vliv vztahů zastoupení na kvalitu informací poskytovaných ověřovacími službami. Český finanční a účetní časopis, Roč. 9, č. 2, s. 52–68. doi: 10.18267/j.cfuc.394.

BOONE, J. P., KHURANA, I. K., RAMAN, K. K., 2008. Audit Firm Tenure and the Equity Risk Premium. Journal of Accounting, Auditing & Finance. Roč. 23, č. 1, s. 115–140. doi: 10.1177/0148558x0802300107.

BROWN, D. L., SHU, S. Z., SOO, B. S., TROMPETER, G. M., 2013. The Insurance Hypothesis: An Examination of KPMG's Audit Clients around the Investigation and Settlement of the Tax Shelter Case. Auditing: A Journal of Practice & Theory. Roč. 32, č. 4, s. 1-24.doi: 10.2308/ajpt-50515.

COSTOUROS, G. J., 1978. Auditing in the Athenian State of the Golden Age (500-300 B.C.). Accounting Historians Journal. Roč. 5, č. 1, s. 41–50. doi: 10.2308/0148-4184.5.1.41.

DOWLER, F., HARRIS, E. M., 1912. Auditing, Accounting and Banking: A Manual for Accountants, Advanced Book-keeping. Students, and Business Men. Londýn: Sir Isaac Pitman & Sons.

ELLIOTT, K. R., KORPI, A. R., 1978. Factors Affecting Audit Fee. In: SHAKUN, M. F., 1978. Cost-benefit analysis of auditing. Research Study Nr. 3, Commission on Auditors‘ Responsibilities. New York: American Insitute of Certified Public Accountants.

FAMA, E. F., LAFFER, A. B., 1971. Information and Capital Markets. The Journal of Business. Roč. 44, č. 3, s. 289–298. doi: 10.1086/295379.

FREIFELD, K., 2015. Ernst & Young settles with N.Y. for $10 million over Lehman auditing. Zpráva z 15. dubna 2015. Reuters. [cit. 14. 08. 2017]. Dostupné z: <http://www.reuters.com/article/us-ernst-lehman-bros-idUSKBN0N61SM20150415>.

GLOVER, S. M., 1997. The influence of time preassure and accountability on auditors‘ processing of nondiagnostic information. Journal of Accounting Research. Roč. 35, č. 2, s. 213–227. doi: 10.2307/2491361.

HARAHAP, D. Y., IRAWADY, C., BEDE, D., JAYANTI, D. D, 2018. Audit Fee: Evidence from Indonesia after Adopting International Standards on Auditing

(ISAs). Review of Integrative Business and Economics Research. Roč. 7, č. 1 (dodatkové), s. 170–182.

HAY, D., DAVIS, D., 2004. The voluntary choice of an auditor of any level of quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory. Roč. 23, č. 2. s. 39–55. doi: 10.2308/aud.2004.23.2.37.

HAYES, R., DASSEN, R., SCHILDER, A., WALLAGE, P., 2005. Principles of Auditing. An Introduction to International Standards of Auditing. Essex, Velká Británie: Pearson Education.

HOLMAN, R. a kol., 2001. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.H. Beck.

CHOW, C., 1982. The demand for external auditing: Size, debt and ownership influences. The Accounting Review. Roč. 57, č. 2. s. 272–291.

ITTONEN, K., 2010. A Theoretical Examination of the Role of Auditing and the Relevance of Audit Reports. Teaching Aid. Vaasa: Vaasan Yliopiston Julkaisuja. [cit. 14. 08. 2017]. Dostupné z: <www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-298-4.pdf>.

JENSEN, M. C., MECKLING, W. H., 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Roč. 3, č. 4, s. 305-360. doi: 10.1016/0304-405x(76)90026-x.

KINNEY, W. R., MARTIN, R. D., 1994. Does Auditing Reduce Bias in Financial Reporting? A Review of Audit-Related Adjustment Studies. Auditing: A Journal of Practice & Theory. Roč. 13, č. 1, s. 149–156.

LENNOX, C., 1999. Audit quality and auditor size: an evaluation of reputation and deep pockets hypotheses. Journal of Business Finance & Accounting. Roč. 26, č. 7–8, s. 779–805. doi: 10.1111/1468-5957.00275.

LIMPERG, T., 1932. Theory of Inspired Confidence. Amsterdam: University of Amsterdam.

MAREK, P., 2007. Vliv teorie zastoupení na teorii podnikových financí. Český finanční a účetní časopis. Roč. 2, č. 2, s. 6–16. doi: 10.18267/j.cfuc.217.

MARRIS, R. L., 1964. The Economic Theory of "Managerial" Capitalism. London: Macmillan.

MESSIER, W. F., GLOVER, S. M., PRAWITT, D. F., 2008. Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach. New York: McGraw-Hill Irwin.

MUSÍLEK, P., 2008. Příčiny globální finanční krize a selhání regulace. Český finanční a účetní časopis. Roč. 3, č. 4, s. 6–20. doi: 10.18267/j.cfuc.285.

NELSON, M., TAN, H.-T., 2005. Judgment and Decision Making Research in Auditing: A Task, Person, and Interpersonal Interaction Perspective. Auditing: A Journal of Practice & Theory. Roč. 24, č. s-1. s. 41–71. doi: 10.2308/aud.2005.24.s-1.41.

NG, T. B.-P., TAN, H.-T., 2003. Effects of authoritative guidance availability and audit committee effectiveness on auditors’ judgments in an auditor-client negotiation context. The Accounting Review. Roč. 78, č. 3, s. 819–846. doi: 10.2308/accr.2003.78.3.801.

NICHOLSON, I. M., 2004. Parmalat investigation focuses on audit firms. Financial Times. Zpráva z 19. ledna 2004. [cit. 28. 10. 2017].

Dostupné z <https://search.proquest.com/docview/228853916>.

PAYNE, E. A., RAMSAY, R. J., 2008. Audit documentation Method: A Path Model of Cognitive Processing, Memory and Performance. Auditing: A Journal of Practive & Theory. Roč. 27, č. 1, s. 151–168. doi: 10.2308/aud.2008.27.1.151.

PORTER, B. A., 1990. The Audit Expectations Gap and the Role of External Auditors in Society. Ph.D. Thesis. Massey University.

POWER, M., 1994. The Audit Explosion. Londýn: Demos.

POWER, M., 2003. Evaluating the Audit Explosion. Law & Policy. Roč. 25, č. 3, s. 185–202. doi: 10.1111/j.1467-9930.2003.00147.x.

PRATOOMSUWAN, T., 2017. Audit prices and Big 4 fee premiums: further evidence from Thailand. Journal of Accounting in Emerging Economies. Roč. 7, č. 1, s. 2–15. doi: 10.1108/jaee-07-2014-0039.

RAPOPORT, M., MICHAELS, D., 2016. Ernst & Young to Pay $11.8 Million to Settle SEC Claims. The Wall Street Journal. Zpráva z 18. října 2016. [cit. 28. 10. 2017]. Dostupné z: <https://www.wsj.com/articles/ernst-young-to-pay-11-8-million-to-settle-sec-claims-1476809078>.

RAPOPORT, M., MICHAELS., D., 2017. KPMG to Pay $6.2 Million to Settle SEC Claims of Audit Failures. The Wall Street Journal. Zpráva z 15 srpna 2017. [cit. 28. 10. 2017] Dostupné z: <https://www.wsj.com/articles/kpmg-to-pay-6-2-million-to-settle-sec-claims-of-audit-failures-1502813301>.

ROBU, I.-B., CHERSAN, I.-C., MIRONIUC, M., CARP, M., 2012. Empirical Study on the Assessment of the Auditor's Responsibility Regarding the Risk of Financial Fraud. Communications of the IBIMA. Roč. 2012, č. 216771. doi: 10.5171/2012.216771.

SALEHI, M., 2010. Evaluating Effectiveness of External Auditors’ Report: Empirical Evidence from Iran. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences. Roč. 4, č. 1, s. 69–83.

SHAKUN, M. F., 1978. Cost-benefit analysis of auditing. Research Study Nr. 3, Commission on Auditors‘ Responsibilities. New York: American Insitute of Certified Public Accountants, Inc.

SHELTON, S. W., 1999. The effect of experience on the use of irrelevant evidence in auditor judgment. The Accounting Review. Roč. 74, č. 2, s. 217–224. doi: 10.2308/accr.1999.74.2.217.

SUN, T., ALLES, M., VASARHELYI, M., 2015. Adopting continuous auditing: A cross-sectional comparison between China and the United States. Managerial Auditing Journal. Roč. 30, č. 2. s. 176–204. doi: 10.1108/maj-08-2014-1080.

TAN, H., 1995. Effects of Expectations, Prior Involvement, and Review Awareness on Memory for Audit Evidence and Judgement. Journal of Accounting Research. Roč. 33, č. 1, s. 113–135. doi: 10.2307/2491295.

TOLLESON, T. D., PAI, K., 2011. The Big 4 Accounting Firms: Too Big To Fail? International journal of business, accounting, and finance. Roč. 5, č. 1, s. 56–66.

WALLACE, W. A., 1985. Auditing Monographs, New York: Macmillian Publishing Company.

WALLACE, W. A., 1987. The economic role of the audit in free and regulated markets: A review. Research in Accounting Regulation, Roč. 1, s. 7–34.

WALLACE, W. A., 2004. The economic Role of the Audit in free and regulated Markets: A Look Back and a Look Forward. Research in Accounting Regulation. Roč. 17, s. 267–298. doi: 10.1016/S1052-0457(04)17012-4.

WALTON, S., KIMBALL, D. S., 1916. Auditing and Cost Finding. New York: Alexander Hamilton Institute.

WATTS, R., ZIMMERMANN, J., 1979. The demand for and supply of accounting theories: the market for excuses. The Accounting Review. Roč. 54, č. 2, s. 273–305.