Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/2

Základní odlišnosti ve vymezení dlouhodobých aktiv z pohledu české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.510

[plný text (PDF)]

Lukáš Poutník

Příspěvek se zabývá základními odlišnostmi ve vymezení dlouhodobých aktiv z pohledu české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. Od roku 2009 probíhá v rámci českého veřejného sektoru účetní reforma, jejímž cílem je vytvoření transparentních účetních pravidel postavených na základě akruální báze. V mezinárodním prostředí již taková pravidla existují v podobě Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. Cílem tohoto příspěvku je identifikace a následné porovnání základních metodických prvků, které od sebe obě tato pojetí odlišují.

Klíčová slova: Akruální báze, Česká účetní legislativa, Dlouhodobá aktiva, Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor, Účetnictví veřejného sektoru

JEL klasifikace: H83, M41

Reference:
BUNGET, O. C., BLIDISEL, R. G., FELEAGA L., POPA, I. E., 2014. Empirical study of intengible assets in Romanian municipalities. Economy & Management. Roč. 17, č. 3, s. 136–151. doi: 10.15240/tul/001/2014-3-011.

CALU, D. A., PITULICE, I. C., DUMITRU, M., GORGAN, C., 2008. Empirical survey regarding the presentation of general purpose financial statements of the public sector entities. Public management. Roč. 2008, č. 11, s. 105–120.

IPSASB [International Public Sector Accounting Standards Board], 2016. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. New York: IFAC.

LUTILSKY, I. D., PERCEVIC. H., 2011. The possibilities of the appliance of fair value concept in Croatian public sector. In: The Ninth International Conference: Challenges in Europe: Growth and Competitiveness Reversing the Trends. Split: University of Split.

MATIS, D., CIRSTEA, A., 2015. Reflections on public sector consolidated financial statements research. Studia Universitatis Bolyai Ocenonomica. Roč. 60, č. 3, s. 69–82.

MFČR [Ministerstvo financí České republiky], 2018. Účetní reforma veřejných financí: Účetnictví státu [online]. [cit. 6. 4. 2018]. Dostupné z:

<https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic>.

SVOBODA, M., 2016. Modernisation of Public Sector Financial Reporting Systems in Europe - Challenges and Milestones. European Financial and Accounting Journal. Roč. 11, č. 4, s. 5–16. doi: 10.18267/j.efaj.171.

TURLEA, E., STEFANESCU, A., NICOLAE, F., 2011. Interferences and limits of the accounting policies specific to fixed tangible assets into the public entities in Romania. Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica. Roč. 13, č. 2, s. 325–335.