Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/2

Posouzení efektivity a produktivity pobytových sociálních zařízení

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.511

[plný text (PDF)]

Izabela Ertingerová

Příspěvek je zaměřen na zhodnocení technické efektivity a produktivity vybraných 33 pobytových sociálních zařízení, a to dle základních modelů Data Envelopment Analysis (CCR a BCC modely) a Malquistova indexu za období let 2011 a 2016. Při výběru domovů pro seniory byl kladen důraz na srovnatelnost poskytovaných sociálních služeb. Pro odhadování efektivity byl vytvořen model pracující se čtyřmi vstupními a dvěma výstupními proměnnými. Zvolené vstupy – počet lůžek na jednoho zaměstnance; výše mzdových nákladů na jednoho zaměstnance (v tis. Kč); počet lůžek na jednoho zaměstnance v přímé péči; výše celkových nákladů na jedno lůžko (v tis. Kč), zvolené výstupy – výše vlastních příjmů na jedno lůžko (v tis. Kč) a výše transferů na jedno lůžko (v tis. Kč). Výsledky ukazují, že počet efektivních domovů pro seniory ve výstupně orientovaném modelu v roce 2011 v rámci variabilních výnosů z rozsahu bylo 57,57 % a v případě konstantních výnosů z rozsahu se jednalo o 24,26 % domovů. Vstupně orientovaný model prokázal v daném roce efektivnost u 57,58 % domovů za předpokladu variabilních výnosů z rozsahu a ve 24,25 % u konstantních výnosů. V roce 2016 počet efektivních domovů v rámci výstupně a vstupně orientovaného modelu bylo 51,51 % v případě variabilních výnosů z rozsahu a 27,27 % v konstantních výnosech z rozsahu.

Klíčová slova: Domovy pro seniory, Produktivita, Technická efektivnost

JEL klasifikace: J14, J26

Reference:
COOPER, W. W., SEIFORD, L. M., TONE, K., 2007. Data Envelopment Analysis.

New York: Springer Science+Business Media. doi: 10.1007/978-0-387-45283-8.

ČECHURA, L., 2009. Zdroje a limity růstu agrárního sektoru: analýza efektivnosti

a produktivity českého agrárního sektoru – aplikace SFA (Stochastic Frontier

Analysis). Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

DOOREN, W., BOUCKAERT, G., HALLIGAN, J., 2010. Performance

Management in the Public Sector. New York: Routledge. doi:

10.4324/9780203030806.

FARRELL, M. J., 1957. The measurement of productive effeciency. Journal of the

Royal Statistical Society, Series A. Roč. 120, č. 3, s. 253–290. doi: 10.2307/2343100.

JABLONSKÝ, J., DLOUHÝ, M., 2015. Modely hodnocení efektivnosti a alokace

zdrojů. Praha: Professional Publishing.

LIN, J., CHEN, CH., PENG, T., 2017. Study of the Relevance of the Quality of Care,

Operating Efficiency and Inefficient Qualitty Competion of Senior Care Facilities.

MDPI AG, Switzerland.

NI LUASA, S., DINEEN, D., ZIEBA, M., 2016. Technical and scale efficiency in

public and private Irish nursing homes. Health Care Management Science. doi:

10.1007/s10729-016-9389-8.

PRŮŠA, L., 2007. Efektivnost sociálních služeb: vybrané prvky a aspekty. Praha:

VÚPSV.

SEIFERT, A., SCHELLING, H. R., 2017. Attitudes Toward Aging and Retirement

Homes Before and After Entry Into a Retirement Home. Journal of Housing For

the Elderly. Roč. 32, č. 1, s. 12–25. doi: 10.1080/02763893.2017.1393484.

VRABKOVÁ, I., VAŇKOVÁ, I., BEČICA, J., KRYŠKOVÁ, Š., 2017.

Příspěvkové organizace. Postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: VŠBTU

Ostrava.