Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/2

Hypotéza očekávání v teorii a praxi současných úrokových instrumentů

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.513

[plný text (PDF)]

Dušan Staniek

Hypotéza očekávání je jednou z nejpřirozenějších teorií, které se snaží vysvětlit vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami. Tato práce sumarizuje předpoklady nutné ke smysluplné analýze očekávání obsažených v úrokových sazbách a tyto předpoklady dále testuje na vybrané pětici vybraných úrokových produktů. Nejvhodnějším kandidátem k analýze termínové struktury i k testování hypotézy očekávání se jeví sazby úrokových swapů OIS, s jistými výhradami lze využít i sazby IRS a výnosy státních dluhopisů s nejvyšším úvěrovým ratingem.

Klíčová slova: Hypotéza očekávání, Termínová struktura, Úrokové sazby

JEL klasifikace: E43, E47, G10

Reference:
BARAN, J., WITZANY, J., 2014. Konstrukce výnosových křivek v pokrizovém období. Politická ekonomie. Roč. 62, č. 1, s. 67–99. doi: 10.18267/j.polek.938.

BIANCHETTI, M., 2010. Two curves, one price. Risk. Roč. 23, č. 8, s. 66–72.

BRADA, J., BRŮNA, K., 2004. Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky. Politická ekonomie. Roč. 52, č. 5, s. 601–621. doi: 10.18267/j.polek.478.

BRŮNA, K., 2007a. Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby České národní banky. Politická ekonomie. Roč. 55, č. 1, s. 3–22. doi: 10.18267/j.polek.587.

BRŮNA, K., 2007b. Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky. Politická ekonomie. Roč. 55, č. 6, s. 829–851. doi: 10.18267/j.polek.626.

BRŮNA, K., 2009. Dynamika úrokových sazeb v kontextu měnové politiky. Praha: Oeconomica.

BUCALOSSI, A., et al., 2016. Basel III and recourse to Eurosystem monetary policy operations. Occasional Paper Series No. 171, European Central Bank.

CAMPBELL, J. Y., SHILLER, R. J., 1991. Yield Spreads and Interest Rate Movements: A Bird’s Eye View. Review of Economic Studies. Roč. 58, č. 3, s. 495–514. doi: 10.2307/2298008.

CHEN, C. Y. H., CHIANG, T. C., 2017. Surprises, Sentiments, and the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates. Review of Quantitative Finance and Accounting. Roč. 49, č. 1, s. 1–28. doi: 10.1007/s11156-016-0584-y.

COCHRANE, J. H., PIAZZESI, M., 2005. Bond Risk Premia. American Economic Review. Roč. 95, č. 1, s. 138–160. doi: 10.1257/0002828053828581.

CULBERTSON, J. M., 1957. The Term Structure of Interest Rates. Quarterly Journal of Economics. Roč. 71, č. 4, s. 485–517. doi: 10.2307/1885708.

DVORNÝ, Z., 2002. Transmise klíčových úrokových sazeb v české ekonomice. Politická ekonomie. Roč. 50, č. 6, s. 780–792. doi: 10.18267/j.polek.386.

ECB, 2018a. Yield curve technical notes [online]. [vid. 25. 4. 2018]. Dostupné z:

<https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/technical_notes.pdf>.

ECB, 2018b. Euro area yield curves [online]. [vid. 25. 4. 2018]. Dostupné z:

<https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html >.

FAMA, E. F., BLISS, R. R., 1987. The Information in Long-Maturity Forward Rates. American Economic Review. Roč. 77, č. 4, s. 680–692.

FISHER, I., 1930. The Theory of Interest as Determined by Impatience To Spend Income and Opportunity To Invest It. New York: The Macmillan Company.

GUIDOLIN, M., THORNTON, D., 2008. Predictions of Short-Term Rates and the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates. Working Paper Series No. 977. European Central Bank.

GÜRKAYNAK, R. S., WRIGHT, J. H., 2012. Macroeconomics and the Term Structure. Journal of Economic Literature. Roč. 50, č. 2, s. 331–367. doi: 10.1257/jel.50.2.331.

HICKS, J. R., 1946. VALUE AND CAPITAL: An inquiry into some fundamental principles of economic theory. Oxford: Clarendon Press, 2. vyd.

HULL, J., WHITE A., 2013. LIBOR versus OIS: The Derivatives Discounting Dilemma. Journal of Investment Management. Roč. 11, č. 3, s. 14–27. doi: 10.2139/ssrn.2211800.

JABLONSKÝ, P., 2012. Testing the Expectations Hypothesis of the Czech term structure of interest rates. In: ČULÍK, M., ed. Managing and modelling of financial risks. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, s. 269–276.

KEYNES, J. M., 1930. A Treatise on Money, Vol 2: The Applied Theory of Money. London: Macmillan.

KEYNES, J. M., 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.

KOTLÁN, V., 1999. The Yield Curve in Theory and in Practice of the Czech Interbank Market. Finance a úvěr. Roč. 49, č. 7, s. 407–426.

MANDEL, M., TOMŠÍK, V., 2014. Monetary Policy Efficiency in Conditions of Excess Liquidity Withdrawal. Prague Economic Papers. Roč. 23, č. 1, s. 3-23. doi: 10.18267/j.pep.470.

MODIGLIANI, F., SUTCH, R., 1966. Innovations in interest rate policy. American Economic Review. Roč. 56, č. 1–2, s. 178–197.

MUSÍLEK, P., 2014. Regulace vlastních obchodů bank s investičními instrumenty. Český finanční a účetní časopis. Roč. 9, č. 4, s. 6–16.doi: 10.18267/j.cfuc.419.

MUSTI, S., D'ECCLESIA, R. L., 2008. Term structure of interest rates and the expectation hypothesis: The euro area. European Journal of Operational Research. Roč. 185, č. 3, s. 1596–1606. doi: 10.1016/j.ejor.2006.08.034.

RUSSELL, S., 1992. Understanding the Term Structure of Interest Rates: The Expectations Theory. Federal Reserve Bank of St. Louis Review. Roč. 74, č. 4, s. 36–50. doi: 10.20955/r.74.36-50.

SARNO, L., THORNTON, D., VALENTE, G., 2007. The Empirical Failure of the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Bond Yields. Journal of Financial and Quantitative Analysis. Roč. 42, č. 1, s. 81–100. doi: 10.1017/s0022109000002192.

THOMSON REUTERS EIKON, 2018. Time series: EURIBOR, EUR3MIRS, EUROIS [online]. [vid. 20. 4. 2018]. Dostupné z (zpoplatněno):

<https://eikon.thomsonreuters.com/index.html>.

TITZE, M., 2016. Menová politika záporných úrokových sadzieb v eurozóne a Japonsku. Politická ekonomie. Roč. 64, č. 8, s. 953–972. doi: 10.18267/j.polek.1120.

VASICEK, O., 1977. An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics. Roč. 5, č. 2, s. 177–188. doi: 10.1016/0304-405x(77)90016-2.

WANG, T. T., MA, C. H., 2017. A re-examination of expectation hypothesis with time varying term premium. Journal of Interdisciplinary Mathematics. Roč. 20, č. 1, s. 1–12. doi: 10.1080/09720502.2016.1258832.

WICKSELL, K., 1936. Interest and Prices. New York: Sentry Press.

WOOD, J. H., 1964. The Expectations Hypothesis, the Yield Curve and Monetary Policy. Quarterly Journal of Economics. Roč. 78, č. 3, s. 457–470. doi: 10.2307/1879477.

WOODWARD, S. E., 1983. The Liquidity Premium and the Solidity Premium. American Economic Review. Roč. 73, č. 3, s. 348–361.