Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/3

Vývoj legislativní úpravy politických stran a politických hnutí v České republice od roku 1991 do současnosti se zaměřením na transparentnost

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.514

[plný text (PDF)]

Marek Jošt

Článek analyzuje legislativní vývoj politických stran a politických hnutí (působících v České republice) od roku 1991 do současnosti se zaměřením na vybraná kritéria transparentnosti hospodaření. Analyzován je zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích z roku 1991, který byl za dobu své existence více než dvacetkrát novelizován, přičemž některé novely se významně dotkly transparentnosti. Článek porovnává právní úpravu politických stran a hnutí také s legislativními úpravami jiných typů neziskových organizací na úrovni vybraných kritérií transparentnosti hospodaření. Z porovnání vyplývají určité rozdíly na úrovni transparentnosti, přičemž právní úprava politických stran a hnutí se dá považovat ze všech právních úprav neziskových organizací jako nejpřísnější a zároveň jako nejvíce propracovaná, což je dáno funkcí těchto organizací, kterou plní ve společnosti.

Klíčová slova: Politická strana, Politické hnutí, Transparentnost

JEL klasifikace: K15, M41, M42

Reference:
ANDRLE, P., 2002. Útržky z historie občanské společnosti. Občanské noviny [online]. Č. 49/2002. [cit. 1. 5. 2018]. Dostupné z: <http://obcan.ecn.cz/ index.shtml?t=135699>.

BACHMANN, P., 2011. Management neziskové organizace. Hradec Králové: Gaudeamus.

BACHMANN, P., 2012. Transparentnost organizací občanské společnosti. Hradec Králové: Gaudeamus.

ČSÚ, 2018. Databáze satelitního účtu neziskových organizací [online]. [cit. 1. 5. 2018]. Dostupné z: <http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_sat>.

DVOŘÁKOVÁ, V., a kol., 2009. Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu. Výzkumná zpráva. Vysoká škola ekonomická v Praze.

JAKUBKA, Z., 2006. Proč transparentnost neziskových organizací. In: KROUPA, J. Transparentnost. Sborník k příležitosti konference v rámci programu „Transparency of Procedures at Local Level“, 26. – 27. října 2006. Ústí nad Labem: Podnos.

JOŠT, M., 2017. Transparency in Conditions of Czech foundation´s management. Acta academica karviniensia. Roč. 17, č. 4, s. 46–58.

LÉROVÁ, A., 2015. Politické strany a politická hnutí. Auditor. Roč. 22, č. 6, s. 14–19.

POSPÍŠIL, M., 2006. Jak zahájit debatu o transparentnosti? [online]. Centrum pro výzkum neziskového sektoru. [cit. 28. 4. 2018]. Dostupné z: <http://www.e-cvns.cz/?typ=konferencni_prispevky&publikace=71&presenter=Publikace>.

PUTNAM, R., 2005. Making Democracy Work. In: SARGEANT, A. Marketing Management for Nonprofit Organizations. Oxford: Oxford University Press.

SARGEANT, A., 2005. Marketing Management for Nonprofit Organizations. Oxford: Oxford University Press 2005.

WYATT, M., 2004. Jak spravovat nevládní neziskové organizace: Správní rady a předsednictva [online]. Budapest: The European Center for Not-for-Profit Law. [cit. 30. 4. 2018]. Dostupné z: <http://ecnl.org/dindocuments/455_Governance_Handbook.pdf>.