Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/3

Teoretické přístupy k prezentaci nákladů ve výsledovce

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.515

[plný text (PDF)]

Miloslav Janhuba, Jaroslava Janhubová

Tento příspěvek se vrací k diskusi o podobě prezentace nákladů ve výkazu zisku a ztráty při primárním členění podle druhu. Zdůrazňuje podstatu zajištění srovnatelnosti výnosů a nákladů ve výkazu zisku a ztráty s důrazem na jejich věcný rozměr a na historický vývoj účetních systémů kontinentální Evropy. Problém se týká zejména prezentace nákladů, pokud jsou nutně přizpůsobeny změnám stavu zásob vlastní výroby. Obraz složení takových nákladů při užití souhrnné položky „změna stavu zásob“ se poněkud liší od skutečného složení jednotlivých nákladových druhů, které se vztahují k prodaným výkonům. Úprava je možná pomocí strukturního modelu input-output při zaměření na oceňovací problém. Vhodná aplikace ovšem vyžaduje úzkou součinnost mezi finančním a manažerským účetnictvím a doplňkové zjišťování některých neúčetních proměnných.

Klíčová slova: Nákladový druh, Náklady výkonů, Strukturní nákladový model, Výnosy, Výsledek hospodaření; ; ; ;, Výsledkové náklady

JEL klasifikace: M41

Reference:
BÁČA, J., a kol., 1989. Účetnictví v průmyslovém podniku. Praha: SNTL/ALFA.

BORKOWSKY, R., 1946. Die Bilanztheorien und ihre wirtschaftlichen Grundlagen. Zürich: Schulthess.

GRIGA, M., KRAULEIDEIS, R., 2013. Bilanz erstellen und lesen. Weinheim: Wiley.

JANHUBA, M., 1976. Kalkulace a maticová algebra. Rožnov pod Radhoštěm: Tesla Rožnov pod Radhoštěm.

KOVANICOVÁ, D., 2009. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon.

KUBEŠA, J., 1936. Bilanční theorie. Praha: Čsl. obchodní akademie.

KÜTING, K., WEBER, C.-P., 2009. Die Bilanzanalyse. Stuttgart: Schäffler-Poeschel.

LECHNER, K., EGGER, A., SCHAUER, R., 2005. Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Wien: Linde.

RIAHI-BELKAOUI, A., 2004. Accounting Theory. Cornwall: Thomson.

SCHMALENBACH, E., 1947. Dynamische Bilanz. I. Teil. Hamburg: W. Dorn.