Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/3

Vývoj behaviorální ekonomie a možnost jejího uplatnění ve veřejných financích

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.517

[plný text (PDF)]

Anton Vaskovskyi

Článek je zaměřen na genezi behaviorální ekonomie a financí a možnostmi jejího uplatnění ve veřejných financích. Behaviorální ekonomie nabývá v poslední době na popularitě i v rámci akademické obce, o čemž svědčí i fakt, že v tomto tisíciletí byla Nobelova cena za ekonomii udělena jejím představitelům již dvakrát. V teoretické části jsou charakterizovány základní koncepty, teorie a jejich východiska, které jsou zároveň uvedeny do historických souvislostí a kontextu. Dále se práce zabývá analýzou možnosti aplikace behaviorální ekonomie v praxi s akcentem na veřejné finance včetně rozboru a popisu současného stavu. V poslední části jsou uvedené konkrétní příklady aplikace daných poznatků z Velké Británie a Polska.

Klíčová slova: Behaviorální ekonomie, Behaviorální finance, Nudge, Prospektová teorie, Veřejné finance

JEL klasifikace: D91, G41, H26

Reference:
BEHAVIORAL INSIGHT TEAM, 2012. Applying behavioural insights to reduce fraud, error and debt [online]. London: Cabinet Office Behavioural Insights Team. [cit. 11. 5. 2015]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/60539/BIT_FraudErrorDebt_accessible.pdf>.

BERNÁ, Z., ŠPALEK, J., 2015. Factors Influencing Compliance Behavior in a Tax Laboratory Experiment. In: ŠPALKOVÁ, D., MATĚJOVÁ, L. Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University. s. 103–109.

CAMERER, C., LOEWENSTEIN, G., RABIN, M., 2004. Advances in behavioral economics. Princeton: Princeton University Press.

CONSTANTINIDES, G. M., HARRIS, M., STULZ, R. M., 2003. Handbook of the economics of finance. Boston: Elsevier/North-Holland.

FALK, A., HECKMAN, J. J., 2009. Lab Experiments Are a Major Source of Knowledge in the Social Sciences. Science [online]. Roč. 326, č. 5952, s. 535–538. doi: 10.1126/science.1168244.

FIŠAR, M., KUBÁK, M., ŠPALEK, J., TREMEWAN, J., 2016. Gender Differences in Beliefs and Actions in a Framed Corruption Experiment. Journal of Behavioral and Experimental Economics. Roč. 63, č. 63, s. 69–82.

doi: 10.1016/j.socec.2016.05.004.

GIGERENZER, G., 2015. On the Supposed Evidence for Libertarian Paternalism. Review of Philosophy and Psychology [online]. Roč. 6, č. 3, s. 361–383. doi: 10.1007/s13164-015-0248-1.

HERNANDEZ, M., JAMISON, J., KORCZYC, E., MAZAR, N., SORMANI, R., 2017. Applying Behavioral Insights to Improve Tax Collection. International Bank for Reconstruction and Development [online]. The World Bank. [cit. 10. 9. 2017]. Dostupné z: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27528 /116046-WP-Tax-Collection-PUBLIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y/>.

INSTITUTE FOR GOVERNMENT, 2010. Mindspace [online]. Institute for Government and the Cabinet Office. [cit. 10. 5. 2015]. Dostupné z: <http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/MINDSPACE.pdf>. KAHNEMAN, D., KNETSCH, J. L., THALER, R. H., 1991. Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias. Journal of Economic Perspectives. Roč. 5 č. 1, s. 193–206. doi: 10.1257/jep.5.1.193.

MALMENDIER, U., TATE, G., 2005. CEO Overconfidence and Corporate Investment. The Journal of Finance. Roč. 60, č. 6, s. 2661–2700. doi: 10.1111/j.1540-6261.2005.00813.x.

MARKOWITZ, H., 1952. The Utility of Wealth. Journal of Political Economy. Roč. 60, č. 2, s. 151–181. Dostupné také z: <http://www.jstor.org/discover/10.2307 /1825964?uid=3737856>. doi: 10.1086/257177.

MOLS, F., HASLAM, S. A., JETTEN, J., STEFFENS, N. K., 2015. Why a nudge is not enough: A social identity critique of governance by stealth. European Journal of Political Research [online]. Roč. 54, č. 1, s. 81–98. doi: 10.1111/1475-6765.12073.

OULLIER, O., SAUNERON, S., 2010. Improving public health prevention with behavioural, cognitive and neuroscience [online]. Paris: Centre d’analyse stratégique. [cit. 10. 5. 2015]. Dostupné z: <http://oullier.free.fr/files/2010_Oullier-Sauneron_CAS-Neuroscience-Prevention-Public-Health_Book_Neuroeconomics-Behavioral-Economics-Neuromarketing.pdf>.

PERSKY, J., 1995. Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus. Journal of Economic Perspectives [online]. Roč. 9, č. 2, s. 221–231. doi: 10.1257/jep.9.2.221.

ŘEZÁČ, J., 2014. Are we saving wisely? Default option in behavioural economics In: ŠPALKOVÁ, D., MATĚJOVÁ, L. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University. S. 76–83.

SAMUELSON, W., ZECKHAUSER, R., 1988. Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty. Roč. 1, č. 1, s 7–59. doi: 10.1007/BF00055564.

SEWELL, M., 2007. Behavioural Finance [online]. [cit. 8. 5. 2015]. Dostupné z: <http://www.behaviouralfinance.net/behavioural-finance.pdf>.

SKOŘEPA, M., 2007. Teorie očekáváného užitku versus kumulativní prospektová teorie: empirický pohled. AUCO Czech Economic Review [online]. Roč. 1, č. 2, s. 180–196. [cit. <datum>].

Dostupné z: <http://auco.cuni.cz/mag/article/download/id/21/type/attachment>.

SMITH, A., 1790. The Theory of Moral Sentiments. Edinburgh: Strand. Dostupné také z: <http://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_MoralSentiments_p.pdf>.

SMITH, V., 1991. Theory, Experiment and Economics. In: Papers in Experimental Economics. Cambridge: Cambridge university press. S. 783–801. doi: 10.1017/CBO9780511528354.041.

ŠPALEK, J., EIBL, O., ŠPAČKOVÁ, Z., ZAGRAPAN, J., FIŠAR, M., 2016. Do Negative News Create Tax Evaders? Evidence from the Tax Compliance Experiment. In: ŠPALKOVÁ, D., MATĚJOVÁ, L. Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno: Masaryk University. S. 102–110.

THALER, R. H., 1985. Mental Accounting and Consumer Choice. Marketing Science. Roč. 4, č. 3, s. 199–214.

THALER, R. H., SUNSTEIN, C. R., 2008. Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven: Yale University Press.

TVERSKY, A., KAHNEMAN, D., 1974. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science [online]. Roč. 185, č. 4157, s. 1124–1131. Dostupné také z: <http://psiexp.ss.uci.edu/research/teaching/Tversky_Kahneman_1974.pdf>. doi: 10.1126/science.185.4157.1124.

TVERSKY, A., KAHNEMAN, D., 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica. Roč. 47, č. 2, s. 263–292. Dostupné také z: <http://www.princeton.edu/~kahneman/docs/Publications/prospect_theory.pdf>. doi: 10.2307/1914185.

TVERSKY, A., KAHNEMAN, D., 1981. The framing of decisions and the psychology of choice. Science [online]. Roč. 211, č. 4481, s. 453–458. Dostupné z: <http://www.brainvitge.org/papers/tverski_kahneman.pdf>.

doi: 10.1126/science.7455683.

TVERSKY, A., KAHNEMAN, D., 1992. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty [online]. Roč. 5, č. 4. s. 297–323. Dostupné z: <http://cemi.ehess.fr/docannexe/file/2780/tversjy _kahneman_advances.pdf>. doi: 10.1007/bf00122574.