Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/3

Regulace a dohled distribuce finančních produktů

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.518

[plný text (PDF)]

Petr Musílek

Příspěvek diskutuje problematiku regulace a dohledu distribuce finančních produktů, která byla zahájena článkem autorů Šindeláře a Erbena (2017). Úvodní část článku se zaměřuje na podstatné závěry z výše uvedeného článku. Dále je v příspěvku věnována pozornost prohloubení rozboru cílů regulace, a to zejména v oblasti výskytu informační asymetrie. V následující části příspěvku je zpochybňováno tzv. komplexní pojetí regulace. V závěrečné části příspěvku jsou pak rozebrány podrobnější souvislosti důchodové reformy ve formě II. pilíře a její dopad na III. pilíř důchodového systému v České republice.

Klíčová slova: Důchodová reforma, Finanční produkty, Finanční trh, Penzijní fondy, Regulace a dohled

JEL klasifikace: G20

Reference:
DEWATRIPONT, M., TIROLE, J., 1994. The Prudential Regulation of Banks. London: MIT Press.

MUSÍLEK, P., 2006. Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. Český finanční a účetní časopis. Roč. 1, č. 4, s. 8–22.

doi: 10.18267/j.cfuc.191.

MUSÍLEK, P., 2012. Penzijní versus účastnické fondy. Český finanční a účetní časopis. Roč. 7, č. 3, s. 6–17. doi: 10.18267/j.cfuc.14.

MUSÍLEK, P., 2013. Nedokonalý kapitalizovaný pilíř českého důchodového systému. Český finanční a účetní časopis. Roč. 8, č. 2, s. 50–60.

doi: 10.18267/j.cfuc.339.

REVENDA, Z., 2015. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press.

ŠINDELÁŘ, J., ERBEN, M., 2017. Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace? Český finanční a účetní časopis. Roč. 12, č. 3, s. 5–17. doi: 10.18267/j.cfuc.498.