Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/4

Efektivnost terciárního vzdělávání ve vybraných evropských zemích: zaměření na země V4

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.519

[plný text (PDF)]

Pavla Mikušová

V evropských zemích je úroveň terciárního vzdělávání z velké části financována veřejnými výdaji. Podíl veřejných výdajů na celkových výdajích na terciární vzdělávání se např. v zemích V4 pohybuje v průměru na úrovni 76 %. Právě tento významný podíl byl impulsem pro změření efektivnosti terciárního vzdělávání ve vybraných evropských zemích, při čemž jsme zaměřili pozornost na země V4. Pro měření efektivnosti byla použita metoda DEA a byly sestaveny čtyři modely výstupově orientované. Z vybraných 21 zemí se ze zemí V4 nejlépe umístilo Polsko, a to na 6. pozici, Maďarsko na 15., Česká republika na 16. a Slovensko na 17. Výsledky modelů poskytují důležitou informaci o tom, jak lze pracovat s výstupy, aby terciární vzdělávání bylo v zemích efektivní. Nelze však tyto závěry zobecňovat. Některé vyžadují další a hlubší analýzu problému (např. zvyšování počtu absolventů a jeho vliv na trh práce a ekonomiku země).

Klíčová slova: DEA, Efektivnost, Terciární vzdělávání, Visegrádská skupina

JEL klasifikace: C14, C67, I21

Reference:
AFONSO, A., AUBYN, M. St., 2005. Non-parametric approaches to education and health efficiency in OECD countries. Journal of Applied Economics. Roč. 8, č. 2, s. 227–246.

ARISTOVNIK, A., 2013. Technical Efficiency of Education Sector in the EU and OECD Countries: The Case of Tertiary Education. In: 16th Toulon-Verona Conference „Excellence in Services“. University of Ljubjana, Slovenia, 29–30 August 2013.

BANKER, R. D., CHARNES, A., COOPER, W. W., 1984. Some models for estimating technical and scale ineciencies in data envelopment analysis. Management Science. Roč. 30, č. 9, s. 1078–1092. doi: 10.1287/mnsc.30.9.1078.

CHARNES, A., COOPER, W. W., RHODES, E. L., 1978. Measuring the Efficiency of Decission Making Units. European Journal of Operational Research. Roč. 3, č. 4, s. 339. doi: 10.1016/0377-2217(79)90229-7.

COELLI, T., 1996. DEAP Version 2.1. A Data Envelopment Analysis (Computer) Program [online]. [cit. 5. 3. 2018].

Dostupné z: <http://www.uq.edu.au/economics/cepa/deap.php>.

CROSS, F. B., 1992. The First Thing We Do, Let's Kill All the Economists. Texas Law Review. Roč. 70, s. 645.

EUROSTAT, 2018. Database – Your key to European statistics [online]. [cit. 7. 3. 2018]. Dostupné z: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

FARRELL, M. J., 1957. The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Roč. 120, č. 3, s. 253–290.

JABLONSKÝ, J., DLOUHÝ, M., 2004. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha: Professional Publishing.

KIM, M. H., LEE, I., OH, S., 2016. Measuring Efficiency of Higher Education Using DEA. International Journal of u– and e– Service, Science and Technology. Roč. 9, č. 5, s. 321–328. doi: 10.14257/junesst.2016.9.5.29.

KOSOR, M. M., 2013. Efficiency Measurement in Higher Education: Concepts, Methods and Perspective. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences. Sv. 106, s. 1031–1038. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.117.

MAGEE, S. P., 2010. The Optimum Number of Lawyers and a Radical Proposal for Legal Change. In: An American Illness: Essays on the Rule of Law. Washington, DC: School of Law, George Mason University.

OECD, 2018a. Education at a Glance 2018: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/eag-2018-en.

OECD, 2018b. Education resources [online]. [cit. 5. 3. 2018]. Dostupné z: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-resources/indicator-group/english_6932ce5c-en>.

POVOLNÝ, D., 2013. Za studijní neúspěšností je odložená volba [online]. [cit. 8. 5. 2017]. Dostupné z: <https://www.online.muni.cz/tema/3639-za-studijni-neuspesnosti-je-odlozena-volba>.

TÓTH, R., 2009. Using DEA to Evaluate Efficiency of Higher Education. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. Roč. 3, č. 3–4, s. 79–82. doi: 10.19041/apstract/2009/3-4/17.

TRICK, M., 1998. Data Envelopment Analysis. In: CORNUEJOLS, G., TRICK, M. Quantitative Methods for the Management Sciences. Pittsburg: Carnegie Mellon University.

URBÁNEK, V., 2007. Financování vysokého školství. Praha: Nakladatelství Oeconomica.

VISEGRAD GROUP, 2018. About the Visegrad Group. [online]. [cit. 10. 3. 2018]. Dostupné z: <http://www.visegradgroup.eu/about>.