Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/4

Charakteristiky soustav účtů používaných v Československu ve druhé polovině 20. století

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.520

[plný text (PDF)]

Miloslav Janhuba, Jaroslava Janhubová

Příspěvek je zaměřen na soustavy účtů v českých zemích zhruba ve druhé polovině dvacátého století. Období je charakteristické silnou variabilitou pravidel, které dnes obvykle označujeme jako národní úprava účetnictví. Od druhé poloviny 40. až do počátku 90. let dvacátého století prošla naše republika specifickým ekonomickým vývojem, který lze lapidárně označit jako „návrat obloukem k tržnímu hospodářství“. Účetní zobrazování hospodářských skutečností v tehdy platné legislativě vedlo ke změnám – často radikálním – v podobě tří uskutečněných reforem. Systém účtů tak byl postupně „přepracován“ od tržně orientovaného podnikového početnictví (1946–1952) přes účetní evidenci (1952–1965) následovanou soustavou se základním a vnitropodnikovým účetním okruhem (1965–1974) až ke komplexněji pojaté jednookruhové soustavě (1974–1991).

Klíčová slova: Historie účetnictví, Pojetí výsledku, Struktury výkazů, Účtové systémy ČSR

JEL klasifikace: M41

Reference:
BÁČA, J., TŘETINA, F., 1981. Účetnictví v průmyslovém podniku. Praha: SNTL/ALFA.

FIALA, J., 1946. Podnikové účetnictví (Abeceda účetních vědomostí pro každého). Praha: Orbis.

FIALA, J., 1955. Základy účetní evidence (Abeceda účetních vědomostí). Praha: Orbis.

FIREŠ, B., VIHAN, S., 1963. Základy teorie účetní evidence. Praha: SNTL.

JANHUBA, M., MÍKOVÁ, M., ROUBÍČKOVÁ, J., ZELENKA, V., 2016. Finanční účetnictví – obecné otázky. Praha: C. H. Beck.

JANHUBA, M., 2010. Teorie účetnictví (vybrané kapitoly). Praha: Oeconomica.

MIKEŠ, J., JANHUBA, M., 2017. Účetní evidence a fakulta financí a úvěru VŠE v letech 1953-1959. In: SKŘIVAN, A, TÓTH, A. Dějiny VŠE v Praze II. Praha: Oeconomica.

SCHROLL, R., 1968. Účetnictví v průmyslu (Vnitropodnikové účetnictví a kalkulace). Praha: SNTL.

ŠLOSÁR, R., 2008. Dejiny účtovníctva na Slovensku. Bratislava: KPMG.