Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2018/4

Závislost nákladů úročeného cizího kapitálu na vybraných finančních ukazatelích

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.522

[plný text (PDF)]

Lucie Rudolfová

Příspěvek zkoumá závislost výše nákladů cizího kapitálu na dvou finančních ukazatelích, kterými jsou ukazatel úrokového krytí a výše úročeného cizího kapitálu. Účelem je zhodnotit, zda jsou tyto ukazatele vhodné k odhadu nákladů cizího kapitálu pro účely oceňování podniků. Ukazatel úrokového krytí byl zvolen z toho důvodu, že je hlavní komponentou modelu úrokového krytí navrženého A. Damodaranem (2006), který odborná literatura doporučuje, jako jednu z možných metod vhodných k odhadu nákladů cizího kapitálu. Tento model však nevychází z českých podmínek a dat. Pomocí regresní analýzy tedy v tomto příspěvku zkoumám, do jaké míry je tento ukazatel schopný predikovat náklady cizího kapitálu českých podniků. Jako druhý zde testovaný ukazatel jsem zvolila absolutní výši dluhu, protože tuto veličinu považuji za aproximaci objemu úvěru, kdy s rostoucím objemem lze očekávat pokles úrokové sazby. Za tímto účelem byl vybrán vzorek 8 358 v České republice aktivních podniků z let 2013–2016, na nichž byla regresní analýza provedena. Bylo zjištěno, že mezi zvolenými ukazateli a náklady cizího kapitálu existuje slabá nepřímá závislost a že při určité kombinaci obou faktorů lze náklady cizího kapitálu odhadnout u 65 % zkoumaných společností s odchylkou menší než 1,5 procentního bodu.

Klíčová slova: Cizí kapitál, náklady kapitálu, Úročený kapitál

JEL klasifikace: G32

Reference:
ABUDY, M., BANGA, S., SHUST, E., 2016. The cost of equity for private firms. Journal of Corporate Finance. Roč. 37, s. 431–443.

doi: 10.1016/j.jcorpfin.2016.01.014.

AIVAZIAN, V. A., QIU, J., RAHAMAN, M. M., 2015. Bank Loan Contracting and Corporate Diversification: Does Organizational Structure Matter to Lenders? Journal of Financial Intermediation. Roč. 24, č. 2, s. 252–282. doi: 10.1016/j.jfi.2015.02.002.

ARZAC, E. R., 2005. A Reconsideration of Tax Shield Valuation. European Financial Management. Roč. 11, č. 4, s. 453–461. doi: 10.1111/j.1354-7798.2005.00292.x.

BONFIM, D., DAI, Q., FRANCO, F., 2018. The Number of Bank Relationships and Borrowing Costs: The Role of Information Asymmetries. Journal of Empirical Finance. Roč. 46, s. 191–209. Doi: 10.1016/j.jempfin.2017.12.005.

BVD [Bureau van Dijk], 2018. Amadeus Database Online [online]. [cit. 25. 7. 2018]. Dostupné z: <https://amadeus.bvdinfo.com/version-20181030/home.serv? product=AmadeusNeo>.

ČNB [Česká národní banka], 2018. Systém časových řad ARAD [online]. [cit 22. 8. 2018]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_ KOREN>.

DAMODARAN, A., 2006. The Cost of Distress: Survival, Truncation Risk and Valuation [online]. Rochester, NY: Social Science Research Network [cit. 14. 11. 2018]. doi: 10.2139/ssrn.887129.

DAMODARAN, A., 2008. What is the riskfree rate? A Search for the Basic Building Block [online]. Rochester, NY: Social Science Research Network. [cit. 14. 11. 2018]. doi: 10.2139/ssrn.1317436.

DAMODARAN, A., 2009. Volatility Rules: Valuing Emerging Market Companies [online]. Rochester, NY: Social Science Research Network. [cit. 14. 11. 2018] doi: 10.2139/ssrn.1609797.

DAVES, P. R., EHRHARDT, M. C., 2007. Convertible Securities, Employee Stock Options and the Cost of Equity. The Financial Review. Roč. 42, č. 2, s. 267–288. doi: 10.1111/j.1540-6288.2007.00171.x.

DAVYDENKO, S. A., STREBULAEV, I. A., ZHAO, X., 2012. A Market-Based Study of the Cost of Default. The Review of Financial Studies. Roč. 25, č. 10, s. 2959–2999. doi: 10.1093/rfs/hhs091.

EISDORFER, A., O’BRIEN, T. J., 2012. The Firm-Specific Nature of Debt Tax Shields and Optimal Corporate Investment Decisions. Managerial Finance. Roč. 38, č. 6, s. 560–570. doi: 10.1108/03074351211226229.

ERTUGRUL, M., LEI, J., QIU, J., WAN, C., 2017. Annual Report Readability, Tone Ambiguity, and the Cost of Borrowing. Journal of Financial and Quantitative Analysis. Roč. 52, č. 2, s. 811–836. doi: 10.1017/s0022109017000187.

INGRAM, M., MAGRETIS, S., 2010. A practical method to estimate the cost of equity capital for a firm using cluster analysis. Managerial Finance. Roč. 36, č. 2, s. 160–167. doi: 10.1108/03074351011014569.

KANARYAN, N. K., CHUKNYISKY, P., KASAROVA, V., 2015. The cost of equity estimation in emerging Europe: the case of Bulgarian REITs. Journal of Property Investment & Finance. Roč. 33, č. 6, s. 517–529. doi: 10.1108/jpif-05-2015-0028.

KIEFER, K., SCHORN, P., 2009. Auswirkungen der IFRS-Umstellung auf die Risikopramie von Unternehmensanleihen – Eine empirische Studie furDeutschland, Osterreich und die Schweiz. Zeitschrift für Betriebswirtschaft. Roč. 79, č. 3, s. 335–365. doi: 10.1007/s11573-008-0222-9.

KISLINGEROVÁ, E., 2001. Oceňování podniku. Praha.: C. H. Beck.

KRAUSE, M., LAHMANN, A., 2017. Valuation effects of taxes on debt cancellation. Quarterly Review of Economics and Finance. Roč. 65, s. 346–354. doi: 10.1016/j.qref.2016.11.005.

KROTTER, S., SCHUELER, A., 2013. Empirische Ermittlung von Eigen-, Fremd- und Gesamtkapitalkosten: Eine Untersuchung deutscher borsennotierter Aktiengesellschaften. Schmalenbachs Zeitschrift fur betriebswirtschaftliche Forschung. Roč. 65, č. 5, s. 390–433. doi: 10.1007/bf03372880.

LODOWICKS, A., 2007. Riskantes Fremdkapital in der Unternehmensbewertung: Bewertung von Insolvenzkosten auf Basis der Discounted-Cashflow Theorie. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-verlag. doi: 10.1007/978-3-8350-5550-6.

LORENZ, D., KRUSCHWITZ, L., LOFFLER, A., 2016. Are Costs of Capital Necessarily Constant over Time and across States of Nature? Some Remarks on the Debate on „WACC Is Not Quite Right". Quarterly Review of Economics and Finance. Roč. 60, s. 81–85.doi: 10.1016/j.qref.2015.08.003.

MARI, C., MARRA, M., 2018. Valuing Firms Under Default Risk and Bankruptcy Costs: A WACC-Based Approach. International Journal of Business. Roč. 23, č. 2, s. 111–130.

MAŘÍK, M., 2018. Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy. Praha: Ekopress.

MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ, P., 2015. Kapitálová struktura – Problém výnosového ocenění podniku. Ekonomický časopis. Roč. 63, č. 3, s. 259–277.

MAZET-SONILHAC, C., MESONNIER, J., 2017. The Cost of Equity for Large Non-financial Companies in the Euro Area: An Estimation over the Last Decade. Quarterly selection of articles - Bulletin de la Banque de France. Č. 44, s. 27–38.

MODIGLIANI, F., MILLER, M. H., 1958. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review. Roč. 48, č. 3, s. 261–297.

MPO [Ministerstvo průmyslu a obchodu], 2017. Panorama zpracovatelského průmyslu [online]. Praha: MPO. [cit. 13. 9. 2018]. Dostupné z:

<https://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu/2018/10/ Panorama-2017.pdf>.

PIERRU, A., BABUSIAUX, D., 2010. WACC and Free Cash Flows: A Simple Adjustment for Capitalized Interest Costs. Quarterly Review of Economics and Finance. Roč. 50, č. 2, s. 240–243. doi: 10.1016/j.qref.2009.12.005.

PODŠKUBKA, T., 2012. Náklady cizího kapitálu při výnosovém ocenění podniků v České republice. Disertační práce. Praha: Vysoká škola ekonomická.

QI, H., LIU, S., JOHNSON, D., 2012. A model for risky cash flows and tax shields. Journal of Economics and Finance. Roč. 36, č. 4, s. 868–881. doi: 10.1007/s12197-010-9162-7.

REVERTE, C., 2009. Do better governed firms enjoy a lower cost of equity capital?: Evidence from Spanish firms. Corporate Governance: The international journal of business in society. Roč. 9, č. 2, s. 133–145. doi: 10.1108/14720700910946587.