Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/1

Aplikace změn účetního zobrazení leasingu podle IFRS v národní účetní legislativě SR z pohledu nájemce

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.524

[plný text (PDF)]

Miloš Tumpach, Zuzana Juhászová, Zuzana Kubaščíková

Článek se zabývá porovnatelností požadavků IFRS a národní účetní legislativy v Slovenské republice v oblasti účetního zobrazení leasingu jako zdroje dlouhodobého financování nájemců. I když dosavadní slovenská legislativa je do jisté míry inspirována právě IFRS (zejména IAS 17), nebylo nikdy dosaženo plného souladu. Tento nesoulad se ještě zvýšil přijetím standardu IFRS 16, který nabývá závazné účinnosti od roku 2019. Slovenská legislativa tak stojí před otázkou, jak se s těmito rozdíly vypořádat. Článek proto porovnává řešení otázky účetního zobrazení leasingů z pohledu nájemců podle slovenské účetní legislativy pro podnikatele, podle původního mezinárodního standardu IAS 17 a také podle nového standardu IFRS 16. Na základě porovnání můžeme konstatovat, že národní legislativa je náchylná na manipulaci s účetními pravidly ve větší míře, nežli je tomu v případě IFRS 16 a IAS 17. Na druhé straně sjednocením účetního řešení u v podstatě všech leasingů u nájemce poskytuje IFRS 16 konzistentnější a smysluplnější přístup. Pokud by tomu nebránily daňové souvislosti, měla by se účetní regulace v SR změnit okamžitě.

JEL klasifikace: M21, M48

Reference:
GINER, B., PARDO, F., 2018. The Value Relevance of Operating Lease Liabilities: Economic Effects of IFRS 16. Australian Accounting Review. Roč. 28, č. 4, s. 496–511. doi: https://doi.org/10.1111/auar.12233.

IASB, 2017a. International Accounting Standard 17. International Financial Reporting Standards. London: IFRS Foundation.

IASB, 2017b. International Financial Reporting Standard 16. International Financial Reporting Standards. London: IFRS Foundation.

KETZ, J. E., 2013. Hidden Financial Risk: Understanding Off Balance Sheet Accounting. London: Wiley.

KRIŠKOVÁ, P., UŽÍK, J., 2018. Rukoväť audítorských štandardov. Účtovníctvo – audítorstvo – daňovníctvo: v teórii a praxi. Roč. 26, č. 1, s. 25–26.

MFSR [Ministerstvo financií Slovenskej republiky], 2002. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva pro podnikatelské subjekty.

PARAJKA, B., 2015. Are information needs of financial entities served by financial statements in the Slovak Republic. In: Financial management of firms and financial institutions. Proceedings of the 10th international scientific konference. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, s. 950–957.

PEPRNÍČKOVÁ, M., 2018. What Are the Origins of New Leasing Conceptual Models and How These Models Are Coming True in IFRS 16? In: PROCHÁZKA, D. The Impact of Globalization on International Finance and Accounting. Cham: Springer, s. 291–299. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68762-9_31.

ŠLOSÁROVÁ, A., BLAHUŠIAKOVÁ, M., 2017. Analýza účtovnej závierky. Bratislava: Wolters Kluwer.