Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/1

Požadavky na zveřejnění v oblasti výnosů: IFRS vs. české účetní předpisy

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.527

[plný text (PDF)]

Petr Vácha

Cílem článku a souvisejícího výzkumu je porovnání kvalit zveřejnění v oblasti výnosů. Pro tyto účely bylo nutné nejprve shrnout současný stav zveřejnění výnosů v českém účetnictví a IFRS. Dalším krokem zkoumání bylo vytvoření vzorku účetních závěrek. Bylo vybráno 10 největších českých účetních jednotek vykazujících dle českých účetních předpisů a 10 největších českých účetních jednotek vykazujících dle IFRS, a to podle velikosti výnosů. Pro tento vzorek bylo stanoveno 11 hodnotících kritérií v oblastech obecných zásad a informací o povaze a obsahové náplni výnosů. Výsledky výzkumu předběžně potvrdily hypotézu, že zveřejnění v oblasti výnosů v účetních závěrkách podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví přinášejí uživateli více informací o uznání, měření a povaze výnosů než zveřejnění v účetních závěrkách podle českých účetních předpisů. Zevšeobecnění výsledků není možné kvůli nižšímu rozsahu vzorku zahrnutých společností a k úplnému potvrzení této hypotézy se navrhuje dále rozšířit vzorek zkoumání. Přesto lze na základě nedostatků, které se vyskytují u velkých společností, identifikovat hlavní oblasti, které by zasloužily pozornost v českých regulačních pravidlech.

JEL klasifikace: M41

Reference:
AŠENBRENEROVÁ, P., 2016. Disclosure of Joint Ventures and Associates in

Financial Statement under IFRS. European Financial and Accounting Journal. Roč.

11, č. 3, s. 85–94. doi: 10.18267/j.efaj.164.

ATRILL, P., HARVEY, D., MCLANEY, E., 1991. Accounting. London: Longman

Group.

BRABCOVÁ, L., 2018. Compliance with IAS7 by Issuers of Listed Securities in

the Czech Republic. European Financial and Accounting Journal. Roč. 13, č. 3,

s. 73–89. doi: 10.18267/j.efaj.215.

COFACE [Coface Central Europe Holding AG], 2018. COFACE CEE Top 500

rankings [online]. [vid. 18. 3. 2019]. Dostupné z: <https://www.coface.com/News-

Publications/Publications/Coface-CEE-TOP-500-Companies-2018-Edition>.

COMMITTEE ON TERMINOLOGY, 1955. Proceeds, Revenue, Income, Profit,

and Earnings. Accounting Terminology Bulletins [online]. Roč. 1955, č. 2, s. 33–36.

[vid. 3. 2. 2019]. Dostupné z: <http://3197d6d14b5f19f2f440-5e13d29c4c016cf96c

bbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1950/1955_0301_Accoun

tingProceeds.pdf>.

CZECH TOP 100, 2018. 100 nejvýznamnějších [online]. [vid. 18. 3. 2019].

Dostupné z: <https://www.czechtop100.cz/cs/projekty/zebricky/100-

nejvyznamnejsich>.

ČERVENÝ, M., 2017. Fulfillment of IFRS 2 Disclosure Requirements by

Companies Listed on the Prague Stock Exchange. European Financial and

Accounting Journal. Roč. 12, č. 3, s. 53–64. doi: 10.18267/j.efaj.187.

DELOITTE CENTRAL EUROPE, 2016. Central Europe Top 500 [online]. [vid.

18. 3. 2019]. Dostupné z: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global

/Documents/About-Deloitte/central-europe/ce-top-500-2016.pdf>.

DVOŘÁK, J., 2017. How Do Czech Companies Report Fair Value Measurement

Under IFRS 13? European Financial and Accounting Journal. Roč. 12, č. 3, s. 117–

128. doi: 10.18267/j.efaj.191.

EDWARDS, E. O., BELL, P. W., 1961. The Theory and Measurement of Business

Income. Berkeley, California: University of California Press.

EK [Evropská komise], 2016. Nařízení Komise (EU) 2016/1905 [online]. [vid. 2. 2.

2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX

%3A32016R1905>.

EK [Evropská komise], 2017. Nařízení Komise (EU) 2017/1987 [online]. [vid.

2. 2. 2019]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uri

serv:OJ.L_.2017.291.01.0063.01.CES&toc=OJ:L:2017:291:TOC>.

FASB [Financial Accounting Standards Board], 2014. Revenue from Contracts with

Customers (TOPIC 606) [online]. Získáno [vid. 3. 2. 2019]. Dostupné z:

<https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=11761640760

69&acceptedDisclaimer=true>.

IASB [International Accounting Standards Board], 2017. IFRS Standards. London,

UK: IASB.

KNOROVÁ, K., 2016. Do Czech Companies Disclose Revenue in Accordance with

IFRS Requirements? European Financial and Accounting Journal. Roč. 11, č. 3,

s. 69–84. doi: 10.18267/j.efaj.163.

MERK, 2019. Databáze firem [online]. [vid. 18. 3. 2019]. Dostupné z:

<http://www.merk.cz>.

MF ČR, GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ, 2018. Dvacet

nejvýznamnějších plátců daně z právnických osob [online]. [vid. 18. 3. 2019].

Dostupné z: <https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskovezpravy/

tz-2018/resort-financi-ocenil-20-nejvyznamnejsich-platcu-dppo-9239>.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR, 2019. Veřejný rejstřík [online]. [vid.

18. 3. 2019]. Dostupné z: <https://www.justice.cz>.

SCHROEDER, R., CLARK, M., MCCULLERS, L., 1991. Accounting theory: text

and readings. New York: Wiley.

SMITH, J., KEITH, R., STEPHENS, W., 1996. Accounting Principles. New York:

McGraw-Hill.

SPROUSE, R. T., MOONITZ, M., 1962. A Tentative Set of Broad Accounting

Principles for Business Enterpreises [online]. Research Study No. 3 of American

Institute of Certified Public Accountants. [vid. 3. 2. 2019]. Dostupné z:

<http://clio.lib.olemiss.edu/cdm/ref/collection/aicpa/id/166553>.

STOLOWY, H., LEBAS, M., DING, Y., 2013. Financial Accounting and

Reporting: A Global Perspective. Singapore: Cengage Learning EMEA.