Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/2

Interpretace Národní účetní rady pomáhají účetním a auditorům

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.528

[plný text (PDF)]

Kateřina Polachová, Libuše Müllerová

Národní účetní rada (dále NÚR) je zájmové sdružení právnických osob (Komory auditorů, Komory daňových poradců, Svazu účetních a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze). Kromě připomínkování novelizací účetních předpisů se věnuje tvorbě interpretací k českým účetním předpisům v situacích, které tyto předpisy buď neřeší, nebo jejich výklad není jednotný. Cílem vydávání interpretací je, aby účetní informace ve zveřejňovaných účetních závěrkách poskytovaly věrný a poctivý obraz finanční situace a hospodaření účetní jednotky tak, aby na jejich základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí. Tento článek se zabývá vznikem NÚR, jejím 20letým působením v České republice, vlivem na českou účetní legislativu a v neposlední řadě také samotnou prací NÚR v podobě Interpretací. Článek shrnuje nejvýznamnější zkoumání a práce týkající se dopadu působení NÚR. Součástí článku je výzkum zaměřený na využívání interpretací certifikovanými účetními a auditory.

Klíčová slova: Auditoři, Interpretace, Národní účetní rada; ; ; ;, Účetní, Účetní závěrky

JEL klasifikace: M41, M48

Reference:
Auditor, 2012. Roč. 19, č. 2.

Auditor, 2016. Roč. 23, č. 6.

Auditor, 2019. Roč. 26, č. 4.

DĚRGEL, M., 2011a. Interpretace NÚR č. 1 až 10. Účetnictví v praxi. Roč. 2011,

č. 7.

DĚRGEL, M., 2011b. Interpretace NÚR č. 11 až 20. Účetnictví v praxi. Roč. 2011,

č. 8.

DĚRGEL, M., 2018. Interpretace Národní účetní rady č. 31 až 37. Účetnictví

v praxi. Roč. 2018, č. 11.

DĚRGEL, M., 2019. Příklady využití Interpretací Národní účetní rady. Účetnictví

v praxi. Roč. 2019, č. 1.

DVOŘÁKOVÁ, D., 2019. Interpretace Národní účetní rady I-34 Rezervy na likvidace. Auditor. Roč. 26, č. 4, s. 19–21.

IFRS IC [IFRS Interpretations Committee], 2019. IFRS Interpretations Committee [online]. [vid. 25. 6. 2019]. Dostupné z: <https://www.ifrs.org/ groups/ifrs-interpretations-committee/>.

MEJZLÍK, L., MÜLLEROVÁ, L., SKÁLOVÁ, J., PILÁTOVÁ, J., VAŠEK, L., ŠRÁMKOVÁ, A., LIŠKAŘOVÁ, I., VÁCHA, P., PELÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, P., ŠEVCOVICOVÁ, E., PROCHÁZKA, D., ZÁRYBNICKÁ ŽÁROVÁ, M., 2019. Interpretace Nároční účetní rady s komentáři a praktickými příklady. Praha: GRADA Publishing.

MÜLLEROVÁ, L., MEJZLÍK, L., PELÁK, J., PROCHÁZKA, D., SKÁLOVÁ, J., VÁCHA, P., 2012. Interpretace Národní účetní rady. Praha: Wolters Kluwer.

MÜLLEROVÁ, L., MEJZLÍK, L., 2019. Interpretace Národní účetní rady I-12 Faktoring, Auditor. Roč. 26, č. 4, s. 7–14.

NEKOLA, O., 2019. Používání interpretace I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu účetními jednotkami. Auditor. Roč. 26, č. 4, s. 34–35.

PELÁK, J., 2012. Vývoj a význam finančního účetnictví. In: Interpretace národní účetní rady. Praha: Wolters Kluwer ČR.

POLACHOVÁ, K., 2014. Národní účetní rada a její interpretace. Praha: Vysoká škola ekonomická. Bakalářská práce.

POSPÍŠIL, J., 2019. Využití interpretace I-25 Ocenění po předchůdci při transakcích s obchodním závodem, Auditor. Roč. 26, č. 4, s. 25–27.

ROUBÍČKOVÁ, J., 2019. Interpretace I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách. Auditor. Roč. 26, č. 4, s. 22–24.

SKÁLOVÁ, J., 2011, Malá změna účetních předpisů nebo velká změna v účetním myšlení? Český finanční a účetní časopis. Roč. 6, č. 4, s. 32–42. doi: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.144.

SKÁLOVÁ, J., 2012. Předmluva – Malé zamyšlení nad Národní účetní radou. Český finanční a účetní časopis. Roč. 7, č. 4, s. 4–5.

SKÁLOVÁ, J., 2013. Jiný výsledek hospodaření minulých let – novinka v účetní závěrce. Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. Roč. 5, č. 10, s. 273–277.

SKÁLOVÁ, J., ŽÁROVÁ, M., 2013. Národní účetní rada a její vliv na české účetnictví. Český finanční a účetní časopis. Roč. 8, č. 3, s. 6–19.

SKÁLOVÁ, J., ČERNÝ, V., 2019. Interpretace I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu. Auditor. Roč. 26, č. 4. s. 30–33.

VONDŘICHOVÁ, 2013. Pohledávky v Interpretacích Národní účetní rady. Praha: Vysoká škola ekonomická. Bakalářská práce.

ZÁRYBNICKÁ ŽÁROVÁ, M., PELÁK, J., 2019. Praktické používání interpretace I-24 Události po rozvahovém dni. Auditor. Roč. 26, č. 4, s. 15–18.