Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/2

Tři dekády českého burzovního trhu: nevyužitý potenciál

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.531

[plný text (PDF)]

Petr Musílek

Diskusní příspěvek se zaměřuje na identifikaci hlavních důvodů slabého postavení burzovního trhu v českém ekonomickém systému. V příspěvku je nejdříve rozebrána struktura burzovního trhu a jeho postavení. Dále je věnována pozornost dopadu kuponové privatizace na fungování českého burzovního trhu. V následující části příspěvku jsou diskutovány omezení rozvoje burzovního trhu v podmínkách univerzálního modelu bankovnictví. V navazující části je identifikován chybějící motor burzovního trhu, což je podle našeho názoru dostatečně kapitalizovaný penzijní pilíř zaměřený na investování do tuzemských akciových instrumentů. Pozornost je rovněž věnována negativnímu vlivu nepřiměřené regulace v různých fázích vývoje investičního prostředí. V závěrečné části příspěvku jsou pak rozebrány nejen dosud neúspěšné snahy o rozvoj burzovnictví, ale jsou diskutovány i náměty pro zvýšení významu burzovního trhu v české ekonomice.

Klíčová slova: Burzovní trh, Investiční instrumenty, Kuponová privatizace, Regulace a dohled burzovního trhu, Univerzální bankovnictví

JEL klasifikace: G24, N24

Reference:
BCCP [Burza cenných papírů Praha], 2019a. Statistické soubory [online]. [vid. 10. 7. 2019]. Dostupné z: <https://www.pse.cz/udaje-o-trhu/statistika/ statisticke-soubory/>.

BCCP [Burza cenných papírů Praha], 2019b. Výroční zprávy [online]. [vid. 15. 7. 2019] Dostupné z: <https://www.pse.cz/o-nas/burza-cennych-papiru-praha/vyrocni-zpravy/>.

BENEŠ, V., MUSÍLEK, P., 1989. Přestavba v měnové a finanční politice. Praha: Aleko.

BENEŠ, V., MUSÍLEK, P., 1990. Cenné papíry a burzy. Praha: VŠE.

JEŽEK, T., 2006. Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky. Praha: Oeconomica.

KCP [Komise pro cenné papíry], BCPP [Burza cenných papírů Praha], 2004. Návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového trhu. Neveřejný materiál zaslaný vládě ČR.

KUNERT, J., 2009. Komerční bankovnictví – krátká historie, bohaté zkušenosti. In: Sborník z konference „20 let finančních a bankovních reforem v České republice“. Praha: VŠE.

MFČR [Ministerstvo financí ČR], 1997. Analýza českého kapitálového trhu. Praha: Burzovní noviny, 5. 11. 1997, s. 23.

MFČR [Ministerstvo financí ČR], 2012. Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2011 [online]. [vid. 20. 7. 2019]. Dostupné z: <https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2011/zprava-o-vyvoji-fin-trhu-v-roce-2011-6515

MFČR [Ministerstvo financí ČR], 2019. Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023. Praha: MF ČR.

MUSÍLEK, P., 1989. Monetarna politika, uloga banaka u priverdnim reformama v ČSSR. Beograd: Investbank, sborník z odborné konference.

MUSÍLEK, P., 1990. Rakouský burzovní systém. Praha: Hospodářské noviny, příloha č. 37.

MUSÍLEK, P., 1994. Finanční trhy: instrumenty, instituce a management. Praha: VŠE.

MUSÍLEK, P., 2018. Kapitálový trh a jeho regulace po roce 1989. In: 100 let financí a účetnictví na území ČR. Praha: Oeconomica, s. 67–89.

SAGIT, 2016. ÚZ Penzijní spoření a připojištění. Sagit č. 1120, 1/2016.

SBČS, 1989. Finanční trh v čs. ekonomice. Praha: SBČS, studie.

THE WORLD BANK, 2015. World development Indicators: Stock Markets [online]. [vid. 17. 7. 2019]. Dostupné z: <http://wdi.worldbank.org/table/5.4>.

THE WORLD BANK, 2017. Capital Market Assessment/Market Development Options Czech Republic. Washington: World Bank Group.

VESELÁ, J., MUSÍLEK, P., 1999. Utváření kapitálového trhu. Dějiny bankovnictví. Praha: Bankovní institut.