Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/3

Analýza dopadů IFRS 9 na bankovní sektor v České republice

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.533

[plný text (PDF)]

Jáchym Lukeš

Tento článek pojednává o dopadu implementace IFRS 9 na bankovní sektor v České republice, přičemž se zaměřuje primárně na data zjistitelná z účetních závěrek bankovních institucí. V rámci analýzy byla zpracována data 33 bankovních institucí, které drží více jak 98 % hodnoty bankovních aktiv v České republice. Výsledky analýzy lze shrnout tak, že implementace IFRS 9 vedla ke snížení hodnoty aktiv „pouze“ o cca 0,8 %. Instituce vykazující dle českých účetních pravidel (které však vyžadují implementaci standard IFRS 9) utvořily výrazně méně opravných položek k aktivům, nežli instituce vykazující dle IFRS. Jako nejméně významný lze pokládat dopad na reklasifikaci finančních aktiv, kdy došlo pouze k nevýznamným změnám ve structure držených finančních aktiv.

Klíčová slova: Banky, Finanční instrumenty, IFRS 9

JEL klasifikace: G21, M41

Reference:
BCBS [Basel Committee on Banking Supervision], 2015. Guidance on accounting for expected credit losses [online]. [vid. 2. 7. 2019]. Dostupné z: <http://bis.org/bcbs/publ/d311.pdf>.

BEERBAUM, D., 2015. Significant Increase in Credit Risk According to IFRS 9: Implications for Financial Institutions. International Journal of Economics & Management Sciences. Roč. 4 č. 9, s. 1–3. doi: 10.4172/2162-6359.1000287.

BISCHOF, J., DASKE, H., 2016. Interpreting the European Union’s IFRS endorsement criteria: The case of IFRS 9. Accounting in Europe. Roč. 13, č. 2, s. 129–168. doi: 10.1080/17449480.2016.1210181.

ČNB [Česká národní banka], 2019a. Databáze časových řad ARAD [online]. [vid. 11. 11. 2019]. Dostupné z: <cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?pperiod= 3&psort=2&pdes=50&p_sestuid=33051&p_uka=1&p_strid=BAB&pod=201712&p_do=201712&p_lang =CS&p_format=0&p_decsep=%2C>.

ČNB [Česká národní banka], 2019b. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu [online]. [vid. 11. 11. 2019]. Dostupné z: <apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJE CTS_COUNTS?p_lang=cz>.

ČNB [Česká národní banka], 2019c. Základní ukazatele – banky. [online]. [vid. 11. 11. 2019]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/icd_bs_cs .pdf>.

DELOITTE, 2016. Sixth IFRS Banking Survey: No time like the present [online]. [vid. 5. 4. 2019]. Dostupné z: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ global/Documents/Financial-Services/gx-fsi-sixth-ifrs-banking-survey.pdf>.

DVOŘÁKOVÁ, D., 2011. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 3. vyd. Brno: Computer Press.

EBA [European Banking Authority], 2017. EBA Report on results from the 2nd EBA impact assessment of IFRS 9 [online]. [vid. 17. 7. 2019]. Dostupné z: <https://eba.europa.eu/documents/10180/1720738/EBA+Report+on+results+from+the+2nd+EBA+IFRS9+IA.pdf>.

ESRB [European Systemic Risk Board], 2017. Financial stability implications of IFRS 9 [online]. [vid. 2. 7. 2019] Dostupné z: <https://www.esrb.europa.eu/pub/ pdf/reports/20170717_fin_stab_imp_IFRS%20_9.en.pdf>.

EWERT, R, WAGENHOFER, A., 2005. Economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management. Accounting Review. Roč. 80, č. 4, s. 1101–1124. doi: 10.2308/accr.2005.80.4.1101.

HOLAN, P., 2017. Připravujete se na nový standard IFRS 9, i když nejste finanční institucí? Auditor. Roč. 24, č. 8, s. 8–9.

IASB [International Accounting Standards Board], 2014. IFRS 9 Financial Instruments [online]. [vid. 5. 4. 2019]. Dostupné z: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/>.

LAUX, C, LEUZ, C., 2009. The crisis of fair value accounting: Making sense of the recent debate. Accounting, Organizations and Society. Roč. 34, č. 6–7, s. 826–834. doi: 10.1016/j.aos.2009.04.003.

MCKINSEY, 2017. IFRS 9: A silent revolution in banks´ business models [online]. [vid. 5. 4. 2019]. Dostupné z: <https://mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/ifrs-9-a-silent-revolution-in-banks-business-models>.

MOODYS ANALYTICS, 2016. The IFRS 9 Impairment Model and its Interaction with the Basel Framework [online]. [vid. 5. 4. 2019]. Dostupné z: <https://moodysanalytics.com/risk-perspectives-magazine/convergence-risk-finance-accounting-cecl/spotlight-cecl/ifrs-9-impairment-model-interaction-with-the-basel-framework>.

MOODYS ANALYTICS, 2018. IFRS 9 Will Significantly Impact Banks´ Provisions and Financial Statements [online]. [vid. 5. 4. 2019]. Dostupné z: <https://moodysanalytics.com/risk-perspectives-magazine/risk-data-management/regulatory-spotlight/ifrs-9-will-significantly-impact-banks-information>.

NOVOTNY-FARKAS, Z., 2016. The interaction of the IFRS 9 expected loss approach with supervisory rules and implications for financial stability. Accounting in Europe. Roč. 13, č. 2, s. 197–227. doi: 10.1080/17449480.2016.1210180.

ONALI, E., GINESTI, G., 2014. Pre-adoption market reaction to IFRS 9: A cross-country event-study. Journal of Accounting and Public Policy. Roč. 33, č. 6, s. 628–637. doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2014.08.004.