Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/3

Daňové zvýhodnění rodin s dětmi

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.534

[plný text (PDF)]

Věra Vlková

Veřejná podpora rodin s dětmi je poskytována ve třech formách – daňovými úlevami, peněžními dávkami a veřejnými službami. Státy OECD poskytují rodinám s dětmi rozmanité daňové úlevy. Hlavním cílem tohoto článku je analyzovat, které z vybraných proměnných mají ve státech OECD vliv na rozdíl daňového zatížení osobní důchodovou daní mezi bezdětnými poplatníky a rodinami s dětmi a které mají vliv na výši veřejných výdajů na podporu rodin s dětmi. Pro rozdílné daňové zatížení úplných a neúplných rodin s dětmi je statisticky významným vysvětlujícím faktorem HDP na hlavu, a to pro úplné rodiny v letech 2005 a 2010 a pro neúplné ve všech sledovaných letech. Pro celkové veřejné výdaje na podporu rodin byl statisticky významnou vysvětlující proměnnou rozdíl ve mzdách žen a mužů.

Klíčová slova: Daňová podpora rodin s dětmi, Veřejné výdaje na podporu rodin, Zatížení osobní důchodovou daní

JEL klasifikace: H24, I39

Reference:
BARTŮSKOVÁ, L., 2017. Podpora pracovní aktivity matek s dětmi do tří let. Politická ekonomie. Roč. 65 č. 3, s. 335–350. doi:10.18267/j.polek.1147.

EK [Evropská komise], 2019. Taxes in Europe Database v3 [online] [vid. 5. 3. 2019]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html>.

HÖHNE, S., 2008. Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Praha: VÚPSV.

KALÍŠKOVÁ, K., 2017. IDEA Studie 7 2017 Podpora rodin s dětmi [online]. [vid. 27. 1. 2019]. Dostupné z: <https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2017 _Podpora_rodin_s_detmi/mobile/index.html#p=2>.

MOSS, P., CORAM, T., 2008. Making parental leave parental: An overview of policies to increase fathers' use of leave. International Review of Leave Policies and Related Research. Roč. 2008, s. 79–84.

MPSV [Ministerstvo práce a sociálních věcí), 2017. MPSV.CZ : Strategické dokumenty v oblasti podpory rodiny – Koncepce rodinné politiky 2017 [online]. [vid. 27. 1. 2019]. Dostupné z: <https://www.mpsv.cz/cs/14474>.

OECD, 2009. Doing Better for Children. Paris: OECD Publishing,

doi: 10.1787/9789264059344-en.

OECD, 2010. Taxing Wages 2010. Paris: OECD Publishing.

doi: 10.1787/tax_wages-2010-en.

OECD, 2011. Doing Better for Families. Paris: OECD Publishing,

doi: 10.1787/9789264098732-en.

OECD, 2017. Taxing Wages 2017. Paris: OECD Publishin.

doi: 10.1787/tax_wages-2017-en.

OECD, 2018. Taxing Wages 2018. Paris: OECD Publishing.

doi: 10.1787/tax_wages-2018-en.

OECD, 2019a. List of OECD Member countries – Ratification of the Convention on the OECD – OECD [online]. [vid. 3. 4. 2019]. Dostupné z: <http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm>.

OECD, 2019b. OECD Family Database – OECD [online]. [vid. 27. 1. 2019]. Dostupné z: <http://www.oecd.org/els/family/database.htm#public_policy>.

OECD, 2019c. OECD Statistics [online]. [vid. 11. 3. 2019]. Dostupné z: <https://stats.oecd.org/>.

PWC, 2019. WWTS Home [online] [vid. 6. 3. 2019]. Dostupné z: <http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/tax-summaries-home>.

RAY, R., GORNICK, J., SCHMITT, J., 2009. Parental leave policies in 21 countries: Assessing generosity and gender equality. New York: Center for Economic and Policy Research.

ŠATAVA, J., 2016a. IDEA Studie 18 2016 Daňový systém a motivace matek k práci [online]. [vid. 26. 1. 2019]. Dostupné z: <https://idea.cergeei.cz/files/IDEA_Studie _18_2016_Danovy_system_a_motivace_matek_k_praci/mobile/index.h tml#p=1>.

ŠATAVA, J., 2016b. IDEA Studie 5 2016 Daňová podpora rodin s dětmi [online]. [vid. 26. 1. 2019]. Dostupné z: <https://idea.cergeei.cz/files/IDEA_Studie_5_2016 _Danova_podpora_rodin_s_detmi/mobile/index.html#p=6>.

ŠIROKÝ, J., 2018. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SDEU, společný konsolidovaný základ daně (CCCTB), akční plán BEPS, zdanění finančního sektoru. 7. vyd. Praha: Leges. Teoretik.

THÉVENON, O., 2011. Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis. Population and Development Review. Roč. 37, č. 1, s. 57–87. doi: 10.1111/j.1728-4457.2011.00390.x.

VLKOVÁ, V., 2019. Daňové zvýhodnění rodin s dětmi. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická.

WENNEMO, I., 1992. The Development of Family Policy: A Comparison of Family Benefits and Tax Reductions for Families in 18 OECD Countries. Acta Sociologica. Roč. 35, č. 3, s. 201–217. doi: 10.1177/000169939203500303.