Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2019/3

Vykazování intelektuálního kapitálu v návaznosti na standardy IFRS

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.535

[plný text (PDF)]

Martin Kučera

Článek se zabývá problematikou zveřejňování informací o intelektuálním kapitálu ve výročních zprávách společností připravujících své výkazy dle standardů IFRS. Intelektuální kapitál je definován jako kombinace lidského, strukturálního a vztahového kapitálu organizace a velmi úzce se váže především na problematiku nehmotných aktiv v účetnictví. Za účelem zjištění aktuálního stavu výkaznictví byla provedena obsahová analýza výročních zpráv za rok 2017 společností zařazených do akciového indexu TecDAX (30 největších technologických společností na německém akciovém trhu). Analýza účetních výkazů včetně komentáře ukázala, že se účetní jednotky drží podrobnosti naznačené ve standardu IAS 38 a nemají tendenci zveřejňovat informace na bázi podrobnějších skupin, případně na úrovni jednotlivých aktiv. Z výsledků dále vyplývá, že společnosti celkově nekladou přílišný důraz na komplexní vykazování informací o intelektuálním kapitálu ani v ostatních částech výročních zprávách.

Klíčová slova: IAS 38, IFRS 3, Intelektuální kapitál, Nehmotná aktiva

JEL klasifikace: M41, O34

Reference:
BONTIS, N., 2003. Intellectual Capital Disclosure in Canadian Corporations. Journal of Human Resource Costing & Accounting [online]. Roč. 7, č. 1, s. 9–20. doi: 10.1108/eb029076.

BORNEMANN, M., ALWERT, K., KIVIKAS, M., 2004. Intellectual capital statement – Made in Germany [online]. [vid 26. 4. 2019]. Dostupné z: <http://akwissensbilanz.org/wp-content/uploads/2018/05/Leitfaden_english.pdf>.

BORNEMANN, M., EDVISSON, L., LEBER, M., LEITNER, K.-H., KIVIKAS, M., 2008. Intellectual capital statement – Made in Europe [online]. [vid. 3. 4. 2019]. Dostupné z: <http://akwissensbilanz.org/wp-content/uploads/2018/07/European-ICS-Guideline.pdf>.

BRENNAN, N., 2001. Reporting intellectual capital in annual reports: evidence from Ireland. Accounting, Auditing & Accountability Journal [online]. Roč. 14, č. 4, s. 423–436. ISSN 0951-3574. doi: 10.1108/09513570110403443.

CORE, J. E., 2001. A review of the empirical disclosure literature: discussion. Journal of Accounting and Economics. Roč. 31, č. 1, s. 441–456. doi: 10.1016/S0165-4101(01)00036-2.

DÁNSKO, 2001. Danish Financial Statement Act [online]. [vid. 20. 6. 2019]. Dostupné z: <http://m.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber/Standarder %20og%20vejledninger/aarl_eng.ashx>.

DUMAY, J., 2015. A critical reflection on the future of intellectual capital: from reporting to disclosure. Journal of Intellectual Capital. Roč. 17, č. 1, s. 168–184. doi:10.1108/JIC-08-2015-0072.

DVOŘÁKOVÁ, D., 2018. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. B.m.: BizBooks, Albatros Media.

EDVINSSON, L., 1997. Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. B.m.: Harper Collins.

IASB, 2004. IAS 38 Intangible Assets. International Financial Reporting Standards. London: IFRS Foundation.

IASB, 2008. IFRS 3 Business Combinations. International Financial Reporting Standards. London: IFRS Foundation.

IASB, 2018. Conceptual Framework for Financial Reporting. International Financial Reporting Standards. London: IFRS Foundation.

JACKSON, S., 2005. Human Resource Management. Mason, Ohio: Cengage learning.

JOSHI, M., UBHA, D. S., 2009. Intellectual Capital Disclosures: the Search for a new Paradigm in Financial Reporting by the Knowledge Sector of Indian Economy. Electronic Journal of Knowledge Management. Roč. 7, č. 5, s. 575–582.

KAMATH, G., 2008. Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry. Journal of Intellectual Capital. Roč. 9, č. 4, s. 684–704. doi: 10.1108/14691930810913221.

KEITZ, I. von, BAETGE, J., 2016. IAS38 – Immaterieller Vermögenswert [online]. [vid. 15. 4. 2019]. Dostupné z: <https://www.hb.fh-muenster.de/opus4/frontdoor/ index/index/docId/8096>.

LIAO, P. C., LING‐CHING CHAN, A., SENG, J.-L., 2013. Intellectual capital disclosure and accounting standards. Industrial Management & Data Systems. Roč. 113, č. 8, s. 1189–1205. doi: 10.1108/IMDS-01-2013-0026.

OPPENHEIM, Ch., STENSON, J., WILSON, R. M. S., 2003. Studies on Information as an Asset I: Definitions. Journal of Information Science. Roč. 29, č. 3, s. 159–166. Dostupné z: doi:10.1177/01655515030293003

RICCERI, F., FAVOTTO, F., BOZZOLAN, S., 2003. Italian annual intellectual capital disclosure: An empirical analysis. Journal of Intellectual Capital. Roč. 4, č. 4, s. 543–558. doi: 10.1108/14691930310504554.

RIEG, R., VANINI, U., 2017. Value-Relevance of Intangibles and Intellectual Capital Disclosure on Market-to-book Value Ratio: A Longitudinal Multilevel Regression of German DAX Firms. SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.2906636.

SÁNCHEZ, P., COVARSÍ, M., CAÑIBANO, L., 1999. The value relevance and managerial implications of intangibles: A literature review [online]. [vid. 20. 6. 2019] Madrid: OECD. Dostupné z: <https://www.oecd.org/sti/ind/1947974.pdf>.

SCHAPER, S., NIELSEN, Ch., ROSLENDER, R., 2017. Moving from irrelevant intellectual capital (IC) reporting to value-relevant IC disclosures: Key learning points from the Danish experience. Journal of Intellectual Capital. Roč. 18, č. 1, s. 81–101. Dostupné z: doi:10.1108/JIC-07-2016-0071.

SLÁDKOVÁ, E., 2009. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ASPI.

SOUKUP, J., RATHOUSKÝ, B., 2017. Znalostní ekonomika v České republice a Evropské unii. Praha: Management Press, Albatros Media.

WILEY, 2017. Wiley IFRS 2017: Interpretation and Application of IFRS Standards. B.m.: John Wiley&Sons.

ZELENKA, V., 2006. Goodwill: principy vykazování v podniku. Praha: Ekopress.