Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2010/3

Vliv evropského daňového práva na český daňový život


[plný text (PDF)]

Jana Skálová

Cílem příspěvku je zhodnotit obsahový přínos publikace Jana Širokého „Daně v Evropské unii“. Příspěvek dochází k názoru, že kniha obsahuje výklad základních souvislostí týkající se orgánů EU a komunitárního práva, konkrétně pak směrnic a nařízení upravující daňovou harmonizaci. Podrobně rozebrána je harmonizace přímých daní i nepřímých daní. Výklad je doplněn řadou příkladů, tabulek a schémat. Za významné je možno označit uvedení celé řady rozsudků Evropského soudního dvora jako ukázky negativní harmonizace, která je vynucována EU.

Klíčová slova: Harmonizace, judikatura Evropského soudního dvora, nepřímé daně, přímé daně, sazba daně

JEL klasifikace: M41

Reference:
[1] Široký, J. (2010): Daně v Evropské unii. Praha, Linde, 2010.