Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 1/2006

Předmluva

Petr Marek
O Českém finančním a účetním časopisu a o výzkumném záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace z interdisciplinárního hlediska
[plný text (PDF)]

Články

Bohumil Král
Duální vztah finančního a manažerského účetnictví#
[plný text (PDF)]

Miloslav Janhuba
K některým prvkům teorie finančního účetnictví
[plný text (PDF)]

David Procházka
Možnosti sbližování ekonomického zisku a účetního výsledku hospodaření
[plný text (PDF)]

Marie Míková
Harmonizace účetního výkaznictví z pohledu finanční analýzy se zaměřením na výnosnost
[plný text (PDF)]

Marie Pospíšilová
Informační strategie a její využití v řízení podniku
[plný text (PDF)]

Josef Valach
Interní zdroje a některé nové přístupy k financování podnikových investic
[plný text (PDF)]

Zdenka Cardová
Malé a střední podniky – vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví
[plný text (PDF)]

Michal Hora
Kriteria výběru účetního programu pro malé a střední firmy
[plný text (PDF)]

Ladislav Mejzlík
Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS
[plný text (PDF)]

Bohuslava Knapová
Účelové členění nákladů a zjišťování vrcholového kritéria výkonnosti pro manažerské řízení
[plný text (PDF)]

Vladimír Zelenka
Příslušnost goodwillu k prvkům vnitřních struktur účetních jednotek
[plný text (PDF)]

Barbora Rýdlová
Analýza empirických studií k diskontu za omezenou obchodovatelnost
[plný text (PDF)]

Jiřina Bokšová, Monika Randáková
Příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění a jejich vliv na finanční výkaznictví zdravotních pojišťoven
[plný text (PDF)]

Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel
Dopady kvalitativních změn v charakteru rizik na problém asymetrie informace na pojistných trzích
[plný text (PDF)]

Karel Brůna
Cílování krátkodobých úrokových sazeb pohledem Glenna Rudebusche
[plný text (PDF)]

Bohumil Král
Měření výkonnosti – aktuální problém podnikového řízení
[plný text (PDF)]

Lucie Zahradníčková
Jak vypadá podpora vědeckého výzkumu u protinožců?
[plný text (PDF)]