Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 1/2014

Předmluva

Petr Marek
A s novým rokem přichází nové zákony
[plný text (PDF)]

Články

Jaroslav Brada
Použití forwardových úrokových sazeb a forwardových měnových kurzů při oceňování měnově-úrokových OTC derivátů
[plný text (PDF)]

Jana Marková
Komparace vlivu přímých zahraničních investic na běžný účet platební bilance České republiky a Slovenska po vstupu do Evropské unie
[plný text (PDF)]

Vojtech Dohányos
Snaha FED a vlády USA o tlmenie dopadov finančnej krízy na reálnu ekonomiku
[plný text (PDF)]

David Procházka
Implementace IFRS a její vliv na vzájemné postavení finančního a manažerského účetnictví
[plný text (PDF)]

Vladimír Zelenka
„Záporná“ částka investice vykazované ekvivalenční metodou
[plný text (PDF)]

Lenka Přečková
Úroveň informovanosti pojistitelů o pojistné hodnotě v rámci živelního pojištění majetku podniku v České republice
[plný text (PDF)]

Květa Kubátová, Aneta Borůvková
Změny daňových mixů zemí Evropské unie v důsledku krize
[plný text (PDF)]

Milena Otavová
Návrh změn ve Směrnici o DPH s ohledem na zdaňování cestovních služeb
[plný text (PDF)]

Miloslav Janhuba
120 let od (ne)vydání českého překladu knihy „Pojednání o účetnictví“ od Luca Pacioliho
[plný text (PDF)]

Hana Vomáčková
Podnik nebo závod obecně a v účetní praxi
[plný text (PDF)]

Michal Svoboda
Dopady nového občanského zákoníku do účetního výkaznictví – účetní zobrazení závdavku
[plný text (PDF)]

Petra Růčková
Vztah rentability, likvidity a hrubého domácího produktu v podmínkách České republiky
[plný text (PDF)]